Indunstning

Heidolph, Tyskland, är en marknadsledande leverantör av indunstningssystem av hög kvalitet. Produktprogrammet från Heidolph erbjuder bl.a. bänk- och processindunstare för volymer upp till 20 liter. Rotationsindunstare från Heidolph ger dig en hög säkerhetsstandard och användarvänliga indunstningssystem med en låg driftskostnad. 3 års garanti gäller för alla produkter från Heidolph.

Labconco Corporation, eller Laboratory Construction Company som är det ursprungliga namnet, grundades 1925 av Ralph Callaway and Phil Goldfisch. Företagets första produkt var en Kjeldahl utrustning och tillverkades som enda produkt på sortimentet i ett garage i Kansas City centrum. Sedan dess har Labconco vuxit och idag har man över 200 anställda och tillverkar över 16 olika produktlinjer såsom frystorkar, vakuumkoncentreringssystem, handskboxar, anaerobboxar mm.

Rotationsindunstare

Heidolph_Hei-VAP-Value
Hei-VAP Value

Hei-VAP är en serie rotationsindunstare från Heidolph av hög kvalitet. Utvecklade och tillverkade i Tyskland

Rotationsindunstare från Heidolph erbjuder Intelligent indunstning: överhettningsskydd som förhindrar att badet kokar torrt, löstagbar kontrollpanel som är placerad under badet för högsta säkerhet och kan placeras ex.vis utanför ett dragskåp, vakuumpackning och vakuumrörsystem för garanterad användning i många år, patenterade flaskklämman Easy-Clip för enkel och säker borttagning av indunstningsflaskan m.m.

Ett brett utbud av olika optioner gör Hei-VAP rotationsindunstare till den bästa lösningen för dina individuella behov.

Rotationsindunstare med handlyft och anpassad för alla standardapplikationer.

 • Praktisk justering av rotationshastighet och badtemperatur via ”ratt” och analog skala

Rotationsindunstare med digital display, handlyft och anpassad för alla standardapplikationer.

 • Praktisk justering av rotationshastighet och badtemperatur.
 • Digital visning av rotationshastighet och badtemperatur 

Rotationsindunstare med digital display, handlyft eller motorlyft. Anpassad för alla standardapplikationer.

 • Praktisk justering av rotationshastighet och badtemperatur via ”LED ring light” system som visar vilken funktion som är aktiv. -Digital visning av rotationshastighet och badtemperatur. -Stänkskyddad IP42 klassad kontrollpanel.

Med Hei-VAP Advantage ser du inställningarna av alla parametrar och har möjlighet att utöka ditt applikationsområde.

 • Tillgänglig med hand- eller motorlyft. 
 • Stor digital 3.5” display som visar rotationshastighet och bad- och ångtemperatur.
 • Timer som stänger av indunstaren vid förprogrammerad tid och lyfter upp indunstningsflaskan från badet vid modeller med motorlyft.
 • Möjlighet att uppgradera Hei-VAP Advantage till en Hei-VAP Precision.

Hei-VAP Precision ger dig möjlighet att arbeta med ett maximalt antal parametrar inklusive reproducerbara applikationer och en helt automatiserad process. Till och med lösningar med olika kokpunkter kan identifieras och destilleras.

 • Tillgänglig med hand- och motorlyft.
 • Stor 4.3” grafisk färgdisplay innefattande alla parametrar, integrerad vakuumkontroll och program för automatisk destillation.
 • Hantera utan problem de mest krävande applikationerna och förebygg störtkokning och skumbildning.
 • Spara tid genom att förprogrammera individuella parameterinställningar för de 30 mest förekommande applikationerna genom att spara dem som ”Favoriter”.
 • Varje ramp erbjuder 20 separata steg för krävande applikationer….

Heidolph kan erbjuda tillbehör som:

 • Kondensorer: diagonala / vertikala / med kolsyreis / reflux / XL, med eller utan ”coating”
 • Indunstningsflaskor 50 till 5000 ml
 • Indunstningsflaskor för pulver, 500, 1000 och 2000 ml
 • Uppsamlingsflaskor 100 till 3000 ml
 • Indunstingscylinder 500 eller 1500 ml
 • ”Spider” för indunstning 6,12 eller 20 destillationsrör, 5 flaskor, 50 och 100 ml.
 • ”Foam brake” vid risk för störtkokning.
 • Tillbehör som skyddshuv för badet, vakuum-/vattenslang, vakuumrör, vakuumpackning, Aqua-Stop, Upgrade-Kit, ångtemperatursensor samt AUTOaccurate-Sensor
 • Tillbehör för vakuum som Manual vacuum controller, Hei-VAC Control för digital kontroll av tryck, Woulff bottle, vätskefälla mellan pump och kondensor, Switchbox för anslutning av upp till 3 Hei-VAP samt Vacuum valve för anslutning av ventilstyrd vakuum till Hei-VAP Precision.

Rotationsindunstare “AddOns”

Heidolph_Rotavac Valve Control
Rotavac Valve Control

Komplettera Hei-VAP med vakuumpumpar, cirkulationskylare eller modul för automatisk indunstning. Ger dig en komplett, effektiv och optimal indunstning.

Ventilstyrd 2-stegs membranvakuumpump där alla komponenter som kommer i kontakt med media är tillverkat i en kemiskt resistent fluorpolymer. Membranet har en lång livslängd då det är tillverkat i beständigt PTFE. Kapacitet för upp till 3 rotationsindunstare på en gång. Styrning av vakuum via ventil eller manuell vakuumkontroll. Sugkapacitet 2 m³/h, ultimat vakuum 7 mbar. Kan kompletteras med kondensor och ljuddämpare.

Ventilstyrd 2-stegs membranvakuumpump där alla komponenter som kommer i kontakt med media är tillverkat i en kemiskt resistent fluorpolymer. Membranet har en lång livslängd då det är tillverkat i beständigt PTFE. Kapacitet för en rotationsindunstare. Styrning av vakuum via ventil eller manuell vakuumkontroll. Sugkapacitet 0.75 m³/h, ultimat vakuum 12 mbar.  Kan kompletteras med kondensor och ljuddämpare. 

Programmerbar 3-stegs ”stand-alone” vakuumpump för varvtalsstyrd vakuumreglering. Ger en exakt vakuumreglering som förhindrar störtkokning och skumbildning. Sugkapacitet 1.7 m³/h, ultimat vakuum 5 mbar. Kan kompletteras med kondensor och ljuddämpare. Till Hei-VAP Value and Hei-VAP Advantage.

Varvtalsstyrd 2-stegs vakuumpump. Ger en exakt vakuumreglering som förhindrar störtkokning och skumbildning. Sugkapacitet 1 m³/h, ultimat vakuum 12 mbar. Kan kompletteras med kondensor och ljuddämpare. Till Hei-VAP Precision.

Varvtalsstyrd 2-stegs vakuumpump. Ger en exakt vakuumreglering som förhindrar störtkokning och skumbildning. Sugkapacitet 1.7 m³/h, ultimat vakuum 2 mbar. Kan kompletteras med kondensor och ljuddämpare. Lämplig för lösningsmedel med hög kokpunkt. Till Hei-VAP Precision.

Cirkulationskylare för effektiv och kontinuerlig kylning av kondensor. Kompakt design för placering på bänken eller golvet beroende på modell. Tillgänglig i modellerna Hei-CHILL 250, 350, 600 och 1200. Effekt: 250, 350, 600 eller 1200 W. Kan kompletteras med kylvätskan Kryo 30. Finns i förpackning om 10 eller 20 liter

För automatisk destillering av stora volymer med eller utan dränering av substans. Den automatiska modulen Hei-VOLUME Distimatic är kompatibel med alla bänkmodeller av rotationsindunstare från Heidolph. Destillation kan ske i Sensor-Mode som inkluderar automatisk sensorstyrd påfyllning och dränering. Detektion av vätskenivån, påfyllning av flaska via ventilstyrning / tryck samt detektion av kvantiteten av lösningsmedelsblandningen. Enheten stängs av när processen är färdig. Time-Mode inkluderar individuellt förprogrammerade automatiska tidsintervall. Vätskenivån ställs i manuellt , påfyllning av flaska via ventilstyrning / tryck genom förprogrammerade cykler. Enheten stängs av när programmet med de förprogrammerade cyklerna är klart.

”Large-scale” rotationsindunstare

Heidolph_Hei-VAP-Industrial
Hei-VAP Industrial

Hei-VAP Industrial från Heidolph, golvstående rotationsindunstare för större indunstningsvolymer upp till 20 liter.

Som option finns modul för automatisk kontinuerlig indunstning över natten eller helgen. Hei-VAP Industrial erbjuder en hög säkerhetsstandard,låga driftskostnader och hög användarvänlighet.

Hei-VAP Industrial är bl.a. utrustad med funktioner som automatiskt påfyllningssystem av badet, översvämningsskydd och avtappningsventil i botten, kontrollpanel med intuitiv touch-skärm, imfritt säkerhetsglas och säkerhetskåpa med metallram samt belyst indunstningsflaska. Om en överhettningsituation skulle uppstå stänger en temperatursensor av badet. Ett unikt integrerat supportsystem för indunstningsflaskan gör det möjligt för en person att hantera indunstningsflaskan. Stativ på hjul finns som option. Detta ger en hög flexibilitet genom löstagbara paneler och möjlighet till förvaring av vakuumpump, glasdelar. lösningar och tillbehör.

Hei-VAP Industrial – AddOns
* Hei-CHILL, cirkulationskylare med kylkapacitet på 3000 W (Hei-CHILL 3000) och 5000 W (Hei-CHILL 5000)

* Rotavac 20, ventilstyrd vakuumpump. Tyst pump inklusive kondensor. Kapacitet på 3.0 m3/h. Ultimat tryck: 2 mbar

* Distimatic Industrial – för kontinuerlig och automatisk indunstning av lösningsmedel. Sparar tid genom obevakad indunstning av större volymer:
-Automatisk påyllning av lösningsmedel i indunstingsflaskan
-Automatisk tömning av kondensat
-Automatisk dränering av substans

Vakuumindunstare från Labconco

CentriVap Högkvalitets indunstare

Centrifugal Vakuumindunstare och kylfällor för alla typer av forskning.
CentriVap har många fördelar så som stora kammare för många prover, stort Fenolfritt lock för stor insyn i kammaren, snabb starts knapp, lätt avläst display.
Upp till 9 program. Mängder av optioner så som Heat Boost,Pre heat(förvärmning innan igångkörning), Stroboskope ljus för analys av hur indunstningen har gått inne i proverna.

I CentriVap vakuumkoncentreringssystem används centrifugering, vakuum och värme för att uppnå en snabbare evaporering av många mindre prover. De erbjuder det maximala utbyte som krävs inom biologi, mikrobiologi, biokemi och farmaceutiska laboratorier. Så många som 148 prover kan processas samtidigt med en provmängd på ett fåtal mikroliter till upp till 25 mikroliter. Rotorer för mikotiterplattor finns som tillval. CentriVap vakuumkoncentreringssystem finns i endera kompakta bordsmodeller eller som ett golvsystem bestående av CentriVap och kylfälla (Mobile System). CentriVap kylfällor hjälper till att skydda vakuumpumpen från den korrosiva effekt som ånga och gas har nar de evaporerar från proverna. CentriVap Ultra Low kylfälla erbjuder skydd från lösningar med låg fryspunkt. Geltorkar finns som en bordsmodell och kan beställas med CentriVap Gel Dryer Systems eller helt separat. När den är en del av ett system delar den vakuumpumpen med vakuumcentrifugen via en vakuumledning och en 3-vägs ventil. Nedan finner ni en lista över de olika vakuumkoncentreringssystemen som Labconco erbjuder. Respektive broschyr finns till höger för mer detaljerade beskrivningar. Om det uppstår oklarheter i valet av enhet så kontakta oss gärna så hjälper vi till med klargöranden.

 • Acid-Resistant – CentriVap Centrifugal Vacuum Concentrators
 • CentriVap Benchtop
 • Centrifugal Vacuum  Concentrators
 • CentriVap Cold Traps
 • CentriVap DNA
 • Centrifugal Vacuum Concentrators
 • CentriVap Gel Dryer Systems
 • CentriVap Mobile Systems
 • CentriVap Vacuum Concentrator Systems
  Gel Dryers
 • Refrigerated CentriVap Centrifugal Vacuum Concentrators

Evaporationssystem från Labconco

RapidVap Evaporation System är en evaporator för flera prover som använder en kombination av vortex rörelse och värme med vacuum eller kväve för att snabbt reducera proverna till torr fas eller till en bestämd volym.

Modeller

 • RapidVap N2
 • Evaporation Systems
 • RapidVap N2/48
 • Evaporation Systems
 • RapidVap Vacuum
 • Evaporation Systems

Savant-SpeedVac

Snabb och effektiv provdunstning

Vi uppfann centrifug vakuum koncentratorerna och årtionden efter detta genombrott och innovation från forskare runt om i världen fortsätter att använda Thermo Scientific Savant SpeedVac koncentratorer för att avlägsna lösningsmedel från deras prover. Vår SpeedVac® system använder state-of-the-art centrifugering, vakuum och värmeteknik för avlägsna lösningsmedel och koncentrera prover samtidigt som provintegriteten upprätthålls.

Som en marknads ledare som uppfann centrifugal vakuum koncentrator, kan vi erbjuda en mångsidig produktportfölj, vilket ger lösningar för en bred olika lösningsmedelstillämpningar. Dessa applikationer sträcker sig från den traditionella torkningen av DNA beredningar i vatten och metanol, till de mer komplexa och aggressiva applikationer presenterade av den kombinatoriska kemi, drog och läkemedelsindustri.

Som en marknad ledare som uppfann centrifugalvakuumet koncentrator, vi kan erbjuda en mångsidig produktsortiment, vilket ger lösningar för en bred olika lösningsmedelstillämpningar. Dessa applikationer sträcker sig från den traditionella torkningen av DNA beredningar i vatten och metanol, till de mer komplexa och aggressiva applikationer presenterade av den kombinatoriska kemi och drog läkemedelsindustrins upptäcktssektorer.

För att välja ett SpeedVac systemet enklare än någonsin, erbjuder vi nu SpeedVac-kit.SpeedVac kit är kompletta paket utformade för dina mest populära applikationer. Nu är det lättare än någonsin för att få det perfekta SpeedVac-systemet.Allt du behöver är delnummer.  Konfigurera ditt eget SpeedVac-system.Vi erbjuder det bredaste valet av vakuum koncentratorer i branschen. Du kan välja att konfigurera ditt system genom att välja en koncentrator,pump, kalla fällor, rotor och tillbehör. Se sidorna 22 och 23 för information om konfigurering ditt eget SpeedVac-system.

Det finns flera saker att tänka på när du väljer ditt SpeedVac-system. Att välja rätt system är avgörande för optimal prestanda och tillförlitlighet. Alla våra SpeedVac-kit är kompletta system som innehåller allt du behöver under ett delnummer – ingen gissning, inget krångel. Använd valguiden nedan för att välja rätt system för din ansökan.

SpeedVac Kit innehåller fyra huvudkomponenter:

 • Koncentrator
 • Fälla• Rotor
 • Pump
 • Dessutom har våra SpeedVac-kit alla nödvändiga komponenter ochTillbehör under ett artikelnummerVälj rätt SpeedVac Kit för ditt lösningsmedel
 • SpeedVac vakuumkoncentratorsatser
 • Integrerade SpeedVac-kit
 • Modular SpeedVac Kits
 • Individuella vakuumkoncentratorer
 • Kylpumpar
 • Universala vakuumsystem
 • SpeedVac vakuumkoncentratorerLab vakuumpumpar
 • Kemiska fällor
 • SpeedVac Vacuum Concentrator Tillbehör
 • Savant SpeedVac Kit Selection Guide
 • SpeedVac kit
 • SpeedVac-kits för varje lab

Stäng meny