Indunstning / vakuumindunstare / vakuumcentrifug / evaporeringsutrustning / vakuumkoncentrering

Indunstnings teori

Vakuumindunstare används primärt för att skilja vatten från flytande föroreningar eller vattenlösliga kemikalier.
Utrustningen gör det möjligt att dramatiskt reducera volymen på det avfall som skall deponeras och att återanvända det utvunna vattnet efter indunstningen.
Typiska och vanliga användningsområden för vakuumindunstare är:

  • Tryckerier: Behandling av sköljvatten som innehåller bläck, pigment och fotopolymerer.
  • Mekanisk industri: Separation av oljehaltiga förbrukade emulsioner, fosfaterings- och avfettningsbad samt trumlingsvatten.
  • Ytbeläggningsindustrier: Återvinning av metaller från sköljvatten samt uppkoncentration av avfallsvatten.
  • Fotoindustrin: Behandling av kemikalier från fotoindustrin.
  • Ytterligare uppkoncentration av flytande avfall från jonbytare och från membranfilter.