Ismaskiner

Ismaskiner har ett brett användningsområde både på laboratorier och inom sjukvården. Isen används t.ex. för att hålla prover vid en kontrollerad temperatur under biovetenskapliga försök, för att förhindra att temperaturkänsliga prover eller reagenser bryts ned eller för att transportera organ för transplantation.

Isen kan vara av olika typ beroende på ändamålet, det kan handla om iskuber, fling-is eller granulat-is. Skillnaden är storleken på isbitarna. Ju mindre isbitarna är, desto större blir kontaktytan mot provbehållaren. Större kontaktyta innebär en snabbare nedkylning men också snabbare smältning av isen. Ninolab tillhandahåller ismaskiner för olika applikationer med olika produktionskapacitet och för olika typer av is.