Labkyl och labfrys - Gnist & ATEX

Laboratoriekylskåp är robusta, tillförlitliga och skapar optimala förhållanden för att lagra dina känsliga varor. Laboratoriefrysar som erbjuder automatisk snabb avfrostning och kondensvattenavdunstning. För dina brandfarliga kylprodukter erbjuder vi laboratoriekylskåp och frysskåp med explosionssäker interiör.

Behöver du inte gnistsäkert eller ATEX – se sidan ‘Labkyl och labfrys.

Vi kan leverera kylar och frysar från de mest framstående fabrikaten – och vi har egen ackrediterad kylservice!