Labkyl och labfrys - Gnist & ATEX

Laboratoriekylskåp är robusta, tillförlitliga och skapar optimala förhållanden för att lagra dina känsliga varor. Laboratoriefrysar som erbjuder automatisk snabb avfrostning och kondensvattenavdunstning. För dina brandfarliga kylprodukter erbjuder vi laboratoriekylskåp och frysskåp med explosionssäker interiör.

Behöver du inte gnistsäkert eller ATEX – se sidan ‘Labkyl och labfrys.

Vi kan leverera kylar och frysar från de mest framstående fabrikaten – och vi har egen ackrediterad kylservice!

ATEX-certifierade kyl-/frysskåp

Ninolux – Invändigt gnistsäkra kylar och frysar för laboratoriet -4ºC eller -20 ºC med ATEX certifiering

Fristående invändigt gnistsäkra kyl-/frysskåp med ATEX certifiering, anpassade för laboratoriet, och avsedda för förvaring av brandfarlig vätska i slutna kärl. Enheterna är designade och utvärderade för att uppfylla ATEX Direktiv 2014/34/EU (tidigare 94/9/EC). Dessa enheter har ingen invändig elektronisk utrustning som kan påkalla en explosion eller brand av brandfarligt material. Alla enheter uppfyller ATEX kategori 3 Zon 2 krav och invändigt ATEX-klassade enligt II-/3G Ex ecIIC Gc, TPS 17 ATEX 98829.

Kvalitet ger styrka och säkerhet
Ninolux kyl-/frysskåp är robust konstruerade och finns i fem olika modeller, Kylskåp, Frysskåp, Kyl/Frysskåp samt Kyl- och Frysskåp av underbänkmodell. Underbänkskåpen kan staplas och kombineras som Kyl/Kyl, Frys/Frys samt Kyl/Frys. Dom staplade modellerna har således separata kompressorer för högsta driftsäkerhet och bästa temperaturreglering. Komponenter och material är valt för att vara så energi- och resurssnåla som möjligt för att skydda miljön.

 • Lås som standard
 • Digital inställning/visning av temperaturen
 • Automatisk avfrostning av kylarna
 • Kylskåpen har fläkt för bästa temperaturnoggrannhet
 • Externlarm finns som tillval
 • Högerhängda dörrar som standard, kan hängas om till vänsterhängt
 • I isoleringen används cyclopentan, som är helt utan påverkan av ozonskiktet
 • Naturliga köldmedier

Laboratoriekyl- och frysskåp ATEX

KIRSCH Laboratoriekyl- och frysskåp med explosionssäker interiör och fläktstyrd luftcirkulation

LABEX®-inbyggd säkerhet
Förvaringen av känsliga och mycket brandfarliga ämnen kräver både noggrann och tillförlitlig kylning. Alla LABEX®-laboratoriekyl-och frysskåp med fläktstyrd luftcirkulation är speciellt konstruerade för lagring av explosiva material. Vår inbyggda säkerhet kan förklaras enligt följande:

 1. Inbyggd säkert i inredningen i skåpet – betyder att komponenterna inte genererar gnistor.
 2. Särskilt ledningskoncept för elektriska flöden som kan uppstå på grund av statisk laddning (t ex av operatör) är bortbyggd.

FÖRDELAR
KIRSCH luftflödeskoncept: fläktstyrd luftcirkulation kombinerad med optimerade ventilationsplattor. Detta koncept håller temperaturen konstant och minskar den naturliga temperaturspridningen.

 • Strukturell säkerhet för alla icke-elektriska komponenter
 • Energibegränsning av strömkretsarna på insidan
 • Temperatursensorer skyddas av säkerhetsbarriärer
 • Cirkulerande fläkt skyddad av säkerhetsaggregat
 • Jordskydd för hela kylskåpets inre
 • Kyl-frysskåpets inredning exponeras inte mot omgivningen (manuell avlägsnande av smältvatten)
 • Materialval i skåpet är ej brännbara
 • Produktionsanläggning inspekteras av ett oberoende ackrediterat företag. Skåpen är testade och certifierade av TÜV-SÜD

FLER FÖRDELAR
Beroende på den enskilda modelltypen har kylskåp också:

 • Fläktstyrd luftcirkulation
 • Optimerade ventilationsplattor för att minimera temperaturskillnader
 • Explosionssäker interiör (LABEX®-Inbyggd säkerhet)
 • Lättavläst LED-display
 • Lätt tillgänglig kontrollpanel med nyckelbrytare
 • Mikroprocessorstyrd temperaturreglering och upptining för att maximera temperaturstabilitet
 • Automatisk avfrostning och smältvattenavdunstning
 • Optiskt och akustiskt larm inklusive strömavbrottslarm
 • Minne för minsta/högsta temperatur
 • Säkerhetsanordning för att förhindra frysning
 • RS485 gränssnitt för temperaturdokumentation
 • Datadokumentation kan läsas via USB-gränssnitt med KIRSCH Datanet-programvara.
 • Potentiell fri kontakt för larmöverföring
 • Justerbara hyllor
 • Låg ljudnivå
 • Låsbar dörr

ES serien – ATEX

Labkyl- och frysskåp i ES-serien från Thermo Scientific ™ är idealiska för lagring av potentiellt brandfarligt material i allmänna laboratorieutrymmen. Dessa kyl- och frysskåp har konstruerats utan sådana komponenter i kammaren som kan utlösa en explosion eller brand. Med dessa skåp minskar risken för oavsiktlig explosion och därtill hörande skador markant.

ES-serien levereras i två underbänkmodeller, kyl och frys, en fullstor kyl och frys samt en kombinerad kyl/frys.

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollenhet
 • Hög- och lågtemperaturlarm
 • Dörrlarm
 • Extern larmanslutning
 • Dörrlås som standard
 • Låg energiförbrukning
 • Genomföringar
 • CE / ATEX-märkning
 • Vändbara dörrar
 • Naturliga kylmedel
 • HCFC- och CFC-fri isolering

BIOBASIC-serien

Lab-kyl- och frysskåp i BIOBASIC-serien från GRAM, Danmark ger kostnadseffektiv förvaring av dina bioprover. BIOBASIC-serien erbjuder temperaturalarm, in- och utvändig ATEX-klassning, inga kalla väggar genom ”finned tube”-tekniken och användarvänligt interface vilket ger flera unika egenskaper samlade i en kompakt produkt.

BIOBASIC-serien levereras i tre olika volymer för användning i begränsade utrymmen där prestanda och bra egenskaper är avgörande. Allt finns tillgängligt som kylskåp eller frysskåp. Kylsystemet är baserat på den s.k. ”finned tube evaporator” tekniken som tillsammans med det unika luftdistributionssystemet garanterar att temperaturen är densamma överallt i skåpet och att den programmerade temperaturen återställs snabbt efter en dörröppning

Modeller:
BIOBASIC RR 210, 310 och 410 (kylskåp)
BIOBASIC RF 210, 310 och 410 (frysskåp)

Beskrivning:

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall
  Kylskåp:   +2/+15°C   
  Frysskåp: -25/-5°C
 • Nettovolym: 104, 189 eller 312 liter
 • Dörralarm
 • Hög- och lågtemperaturalarm
 • Larmutgång
 • Dörrlås som standard
 • Låg energiförbrukning och ljudvolym
 • In och utvändig ATEX-klassning

BIOLINE-serien

BIOLINE-serien från GRAM, Danmark erbjuder lab-kylar och frysar med hög prestanda och specifikationer för krävande applikationer. Det finns 5 modeller inom BIOLINE-serien varav 4 är modeller innefattar lab-kylar och frysar. Dessa 4 modeller tillmötesgår EN/IEC 60079-15 standard d.v.s. in och utvändig ATEX-klassning

Kylsystemet är baserat på den s.k. ”finned tube evaporator” tekniken som tillsammans med det unika luftdistributionssystemet garanterar att temperaturen är densamma överallt i skåpet och att den programmerade temperaturen återställs snabbt efter en dörröppning. Detta möjliggör en säker förvaring av media, reagenser, vacciner, läkemedel eller andra produkter inom medicinskt och laboratoriebruk.

Modeller:

För förvaring av de mest känsliga biomaterialen.

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall:
  ER -2°/+20°C.
  RF -25°/-5°C och EF -35°/-5°C
 • Nettovolymer: 365, 432, 484, 702, 864, 968 liter (ER och RF), 432 och 484 liter (EF)
 • Genomföring
 • Självstängande dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • E-sensor
 • Loggning av alarm
 • Hög och lågtemperaturalarm
 • Exteriör i vitlackerat eller rostfritt
 • Glasdörr (option)

Tillmötesgår med få undantag kraven på kylning och frysning av de flesta biomaterial.  

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall:
  RR +2°/+20°C.
  RF -25º/-5ºC och EF -40º/-5ºC
 • Nettovolymer: 303 liter (RR, RF och EF), 351 liter (RR och RF)
 • Genomföring
 • Självstängande dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • E-sensor
 • Loggning av alarm
 • Hög och lågtemperaturalarm
 • Exteriör i vitlackerat, alu / rostfritt eller rostfritt

Kompakta kyl- och frysskåp med hög prestanda för förvaring av ett brett område av biomaterial. Kräver liten golvyta och är perfekt där man behöver en stabil förvaring av biomaterial i ett begränsat utrymme.

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall:
  RR: +2º/+20ºC
  RF:  -25º/-5ºC
  RR/RF: +2º/+20ºC / -25º/-5ºC
  RF/RF:  -25º/-5ºC / -25º/-5ºC
  RR/RR: +2º/+20ºC / +2º/+20ºC
 • Nettovolymer: 104 liter (RR, RF), 208 liter (RR/RF, RF/RF och RR/RR), 189, 312, 418 liter (RR, RF)
 • Genomföring
 • Självstängande dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • E-sensor
 • Loggning av alarm
 • Hög och lågtemperaturalarm
 • Glasdörr med integrerad LED-belysning
 • Exteriör i vitlackerat eller rostfritt

Kompakta kyl- och frysskåp för generell förvaring av biomaterial i begränsade utrymmen. BioCompact är perfekt om du behöver en mer tillförlitlig och konsekvent kylning och/eller frysning av biomaterial än med vanliga hushålls-kylskåp/frysskåp.

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall:
  RR: +2º/+20ºC,
  RF:  -25º/-5ºC,
  RR/RF: +2º/+20ºC / -25º/-5ºC
  RF/RF:  -25º/-5ºC / -25º/-5ºC
  RR/RR: +2º/+20ºC / +2º/+20ºC
 • Nettovolymer: 104 liter (RR, RF), 208 liter (RR/RF, RF/RF och RR/RR), 189, 312 liter (RR, RF)
 • Genomföring
 • Dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • Glasdörr med integrerad LED-belysning
 • Exteriör i vitlackerat eller rostfritt

Ett brett utbud av rack och hyllor finns tillgängligt samt även optioner som väggmontering, justerbara ben, hjul, dubbla kylsystem m.m. Se broschyr under Mer information

Flikens innehåll kommer inom kort …

Flikens innehåll kommer inom kort …

Stäng meny