Vågar

En regelbunden kalibrering säkerställer att vågens fungerar enligt de specifikationer tillverkaren lämnar.
Våra tekniker kalibrerar vågen, och justerar den om vågens avläsning ligger utanför specifikationerna. Test för vågens korrekthet över viktområde, reproducerbarhet och kantbelastning utförs. Har Ni en fuktbestämningsvåg, kontrollerar vi också temperaturen.

Vid service enligt avtal utförs en mängd, specifikt viktiga kontroller och mätningar.
Innefattar bl.a.:

  • Underhållsservice
  • Rengöring samt utfärdande av belastningsprotokoll

Kontakta oss för ytterligare information:

Produkter

Läs mer om våra vågar