Vågar

En regelbunden kalibrering säkerställer att vågens fungerar enligt de specifikationer tillverkaren lämnar.
Våra tekniker kalibrerar vågen, och justerar den om vågens avläsning ligger utanför specifikationerna. Test för vågens korrekthet över viktområde, reproducerbarhet och kantbelastning utförs. Har Ni en fuktbestämningsvåg, kontrollerar vi också temperaturen.

Kontakta oss för ytterligare information:

  • service@ninolab.se
  • 08-590 962 50

Produkter

Läs mer om våra vågar

Stäng meny