Renvatten & renluft LAF

Oavsett om det gäller vatten eller luft krävs varierande grad av renhet beroende på vilket arbete / analys som skall utföras.

Varför behöver man rena vatten? brukar en del fråga sig. Vi har väl rent vatten i kranarna i Sverige? Det är förvisso sant att vi har bra dricksvatten i våra kranar och ledningar i Sverige men det uppfyller ändå inte kraven för rent vatten för laboratoriebruk. De orenheter som finns i råvattnet är exempelvis gaser, partiklar, bakterier och olika lösta kemikalier, både organiska och oorganiska. Vid olika typer av laboratorieförsök och tester vill man ha så jämn och liten baslinje med orenheter som möjligt för att säkerställa sina testresultat. Därför är rening av vatten en viktig del av laboratoriearbetet.

Med luftrening avses LAF som är ett samlingsbegrepp för all utrustning som har Laminar Air Flow teknik oftast med hjälp av Hepafilter H14.

Vattenrening

ELGA startades 1937 och har sedan dess arbetat med att ta fram innovativa och smarta lösningar för att kunna ge rent vatten till olika applikationer inom sjukhus, laboratorier och generell industri.

ELGA Labwater satsar på att ha ett bra utbud av renvattensystem för laboratorier. Från primärt Typ III vatten för enklare applikationer som sköljning och diskning av laboratoriegods till ultrarent Typ I vatten för kritiska och känsliga applikationer inom laboratoriet.

Vi är stolta och glada över att ha varit distributör för ELGA Labwater sedan 1967 på svenska marknaden. Den kunskap och service som vi kan tillhandahålla våra kunder har en gedigen erfarenhet efter många års arbete inom området. När du skall välja ett renvattensystem till ditt laboratorium behöver du inte tveka att vända dig till oss för rådgivning, installationer och service.

TOC-analysatorer

Under kategorin TOC-analysatorer har vi instrument för mätning av mikrobiologisk aktivitet i renvatten.

LAF-bänkar

LAF är ett samlingsbegrepp för all utrustning som har Laminar Air Flow teknik oftast med hjälp av Hepafilter H14.

Ninolab erbjuder svensk tillverkade moderna och attraktiva LAF-lösningar, som inkluderar ett standardsortiment och ett special/industrisortiment som med hjälp av våra erfarna LAF- designers skapas efter kundens önskemål. 

Partikelräknare

Under kategorin Partikelräknare finner ni mätinstrument för mätning av partiklar i luft och vätskor.

Luftprovtagare

Under kategorin Luftprovtagare finner ni mätinstrument för att detektera förekomst av mikrobiologisk aktivitet i renrum.

Handskbox

Handskbox-system när det krävs en förändrad atmosfär – MBraun erbjuder ett brett sortiment av både standardiserade och kundanpassade handskbox-system samt isolatorer. De byggs i stål eller plast. Handskbox-systemen ger användaren möjlighet att jobba i en syrefri och/eller fuktfri miljö. Med inerta gaser som omgivande atmosfär är det möjligt att skydda ämnen som oxiderar i kontakt med syre eller fukt.

Skyddsventilation

Vi har dragskåp i ett flertal standardutföranden från bas till avancerade. Arbetsytor kan fås i rostfritt stål, keramik, polypropylen, eller kompakt laminat och beroende på modell utrustas med ex. sidopanel, hurts, olika media som gas och vatten, avlopp samt el. Dragskåp kan förses med larmenhet som ger optiskt och akustiskt larm vid för låg lufthastighet eller vid …

Våra experter

Andrea Rossi

Vid frågor om: Vattenrening och Skyddsventilation
Försäljning

Lars Litzén

Vid frågor om: TOC-analysatorer, partikelräknare, luftprovtagare
Försäljning

Chris Ulrici

Vid frågor om: LAF-bänker
Försäljning

Roger Araskoug

Vid frågor om: Lab Bubble i LAF-Bänkar
Försäljning

Johnny Riise

Vid frågor om: Handskbox
Försäljning