Andrea Rossi

Expert på produkter från:

För mer information om de produkter jag ansvarar för kan du se dokumenten nedan

Ultrarenare 18,2 MΩ/cm Typ I & I*

PureSure

Kombianläggningar, Typ II -> I

Omvänd Osmos (RO), Typ III

Centralvattensystem

Vatten till autoanalysatorer

Tankar för renvatten

Jonbytare / Avjoniserare

Dispenser

e-Posta mig direkt!

FAQ

Här finner du svaren på många vanliga frågor!