Provberedning

Ninolab säljer kvarnar ifrån Retsch, och dessa används i en rad applikationer. Vi kan återfinna denna utrustning ifrån Pharma, Universiteten men även inom gruvnäringen.
Utrustningen används för att bereda prov för analys, eller särskiljning (storlek). 
En ytterst viktig del är re kalibreringen av dessa utrustningar, vilket Ninolab tillhandhåller, -fördelaktigt genom ett årligt avtal. 

Vid service enligt avtal utförs en mängd, specifikt viktiga kontroller och mätningar.
Innefattar bl.a.:

  • Förebyggande underhållsservice inkl. funktionskontroller, säkerhetskontroll och rengöring
  • Smörjning av rörliga delar i kvarnen.
  • Kontroll av förslitningsdelar enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Utfärdande av protokoll.

Kontakta oss för ytterligare information:

Produkter

Läs mer om våra produkter för provberedning