Mätinstrument

Under kategorin mätinstrument finner ni partikelräknare för mätning av partiklar i luft och vätskor, luftprovtagare för mätning av biologisk aktivitet i renrum, TOC-analysatorer och viskometrar samt produkter för potentiometriska mätmetoder som pH, konduktivitet och titrering. 

Ninolab utför i egen regi service, kalibrering och validering av MET ONE / HIAC partikelräknare, EMTEK luftprovtagare, Anatel /QbD TOC-analysatorer och iVisc / PVS viskometrar från LAUDA Scientific. Dessa tjänster utförs av välutbildade och av leverantören certifierade tekniker. Kalibrering utförs enligt förekommande riktlinjer och standarder.