Mätinstrument

Under kategorin mätinstrument finner ni partikelräknare för mätning av partiklar i luft och vätskor, luftprovtagare för mätning av biologisk aktivitet i renrum, TOC-analysatorer och viskometrar samt produkter för potentiometriska mätmetoder som pH, konduktivitet och titrering. 

Ninolab utför i egen regi service, kalibrering och validering av MET ONE / HIAC partikelräknare, EMTEK luftprovtagare, Anatel /QbD TOC-analysatorer och iVisc / PVS viskometrar från LAUDA Scientific. Dessa tjänster utförs av välutbildade och av leverantören certifierade tekniker. Kalibrering utförs enligt förekommande riktlinjer och standarder.

Partikelräknare för luft

Partikelräknare för luft används bland annat för kontroll och klassificering av renrum i enlighet med standarder som ISO 14644 och EU GMP Annex1

Beckman Coulter är med sin produktserie MET ONE luftpartikelräknare en ledande tillverkare som tillhandahålla system för att övervaka kontamination i renrum i enlighet med ISO 14644, EU GMP Annex 1 och andra regulatoriska krav. Deras handhållna, portabla och  fjärr-partikelräknare är designade för att enkelt integreras i din standard operations procedur (SOP) som kontroll av aseptisk fyllning, rutinmiljöövervakning, validering av renrum och LAF-bänk samt felsökning av luftfilter. MET ONE tillmötesgår kalibreringsstandarden ISO 21501-4 vilket ger en säker partikelräkning och gör det lätt att integrera MET ONE i ditt 21 CFR Part 11-kompatibla arbetsflöde.

Beckman Coulters nya serie MET ONE 3400+ av portabla partikelräknare för luft gör det möjligt för användare att skapa sin rutinmässiga SOP direkt i räknaren.

En interaktiv karta över renrummet vägleder användaren för provtagningar med individuella instruktioner och inställningar vid varje mätpunkt. Detta hjälper till
att minska träningskraven och minimera användarfel. Med inloggning via Microsoft Active Directory kan användarnamn och lösenord tas direkt från servern.

Hopkopplade med fler enheter delas användare, resultat och Audit Trail med alla enheter vilket förenklar administrationen och hjälper till att stödja efterlevnaden av 21 CFR Part 11.

Finns i utförande med 3 luftflödeshastigheter: 28.3, 50 och 100 liter/minut och 3 olika partikelstorleksintervall:

0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm samt 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0 um. Användarvänlig Windows CE baserat interface med färg 1/4 VGA TFT Touch Screen. Long Life Laser™ diode för lång driftstid. Lätt att konfigurera mätningarna i dina renrum då det finns 3 programmerbara nivåer: location, area och group. Med funktionen Test Wizard kan du lätt få ut färdiga rapporter enligt EU-GMP Annex 1 och ISO 14644 i samband med klassificering av renrummet.  Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501. Upp till 7 timmars driftstid för batteriet ger flexibilitet i renrumsarbetet.

Liten och smidig partikelräknare med en vikt på endast 0.7 kg. Luftflödeshastighet 2.83 liter / minut med olika modeller för 2, 3 eller 6 kanaler (partikelstorlekar) samt partikelstorleksintervall 0.3µm – 10µm eller 0.5µm – 5µm. Stor 3.5” högupplöst 320 x 240 färgskärm med ikoner som gör det det lätt att navigera. Dataöverföring till PC via Ethernet och USB-kabel eller till USB-minne. Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501. Över 10 timmars driftstid för batteriet ger flexibilitet i renrumsarbetet.
För integrering i s.k. FMS-system (Facility monitoring system). Kräver anslutning till extern vakuumkälla. Finns modeller för 2 olika luftflödeshastigheter: 2.83 eller 28.3 liter / minut och 2 eller 4 kanaler (partikelstorlekar). Partikelstorleksintervall: 0.3 / 0.5 μm och 0.5 / 5.0 μm alternativt 0.3, 0.5, 1.0 och 5.0 μm eller 0.5, 1.0, 5.0 och 10.0 um. MET ONE 6000 finns tillgänglig med olika gränssnitt för kommunikation: Pulse, analog 4–20 mA, seriell RS-232, seriell RS-485 med Modbus RTU eller FXB protokoll och Ethernet eller trådlöst med TCP/IP protokoll. LED-ljusindikator som visar status för partikelräkningen samt fel på sensor, flöde och kommunikation. Long Life Laser™ diode för lång driftstid.  Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501.
Robust partikelräknare för integrering i s.k. FMS-system (Facility monitoring system). Kräver anslutning till extern vakuumkälla. VHP-tolerant optik och tvättbart hölje. Finns modeller för 2 olika luftflödeshastigheter: 2.83 eller 28.3 liter / minut och 2 eller 4 kanaler (option). Partikelstorleksintervall 0.5 – 5.0 μm. MET ONE 7000 finns tillgänglig med olika gränssnitt för kommunikation: analog 4–20 mA, seriell RS-485 med Modbus RTU eller FXB protokoll och Ethernet eller trådlöst med TCP/IP protokoll. LED-ljusindikator som visar status för partikelräkningen samt fel på sensor, flöde och kommunikation. Long Life Laser™ diode för lång driftstid.  Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501
För integrering i s.k. FMS-system (Facility monitoring system). Inklusive integrerad vakuumpump. Luftflödeshastighet 28.3 liter / minut och 2 eller 4 kanaler (option). Partikelstorleksintervall 0.5 – 10 um. MET ONE 6015P finns tillgänglig med olika gränssnitt för kommunikation: Pulse, analog 4–20 mA, seriell RS-232, seriell RS-485 med Modbus RTU eller FXB protokoll och Ethernet. LED-ljusindikator som visar status för partikelräkningen samt fel på sensor, flöde och kommunikation. Long Life Laser™ diode för lång driftstid. Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501.

Partikelräknare för vätska

HIAC partikelräknare används bland annat för kontroll av injicerbara läkemedel i enlighet med världens olika farmakopéer som USP, EP, JP och KP samt för industriella tillämpningar där man kontrollerar renhet hos oljor och bränslen.

I början av 1960-talet uppfann Leon D. Carver och hans team vid HIAC (High Accuracy Products) metoden light obscuration och termen partikelräkning föddes. HIAC var det första företaget i världen att använda en laserljuskälla för detta ändamål. Under 60 år har varumärket HIAC fortsatt att förnya sig och är marknadsledande inom partikelräkning för vätskor. HIAC partikelräknare används bland annat för att övervaka och kontrollera hydrauliska vätskor, rengöringsmedel, bränslen, smörjmedel och läkemedel. HIAC är referensnamnet  för partikelräkning i vätskor och oljor på laboratoriet och vid industriella tillämpningar.

Partikelräknaren 9703+ tillsammans med PC-mjukvaran PharmSpec 3 erbjuder ett effektivt och snabbt system som tillmötesgår kraven inom läkemedelsindustrin. PharmSpec 3 tillmötesgår 21 CFR Part 11 och ger möjlighet att analysera enligt farmakopéerna USP787, 788 och 789, EP<2.9.19> , JP <11>, <24> och KP <52>. Färdiga rapporter utesluter behovet av manuella beräkningar. Med olika sensorer kan partiklar i intervallet 0.5 – 600 um räknas. 9703+ är designad att hantera volymer från 1 ml till >1000 ml. Med funktioner som bl.a. automatisk sköljning, larm vid bubblor i provflödet och möjlighet till anpassade rapporter erbjuder 9703+ ett flexibelt och säkert system för partikelräkning i vätska.
Stationär partikelräknare för kontroll av renheten i olika typer av bränslen och oljor som diesel, flygbränsle, hydraulikvätskor, mineraloljor m.m. Trycksättning av provet och integrerad vakuum / avluftning garanterar noggranna resultat. Provvolym 5 – 100 ml. Snabb analystid på 60 sekunder. Automatisk rengöring och sköljning. Export av data i PDF / Excel via USB minne eller Ethernet. Rapporter enligt ASTM D7619-12, Counts / mL, DEFSTAN 91-91, GOST 17216-2001, ISO 4406, NAS 1638, NAVAIR 01-1A-17, Raw Counts, SAE AS 4059
Portabel partikelräknare för kontroll av renheten i olika typer av bränslen och oljor som diesel, flygbränsle, hydraulikvätskor, mineraloljor m.m. Manuell analys via flaska eller online. Trycksättning av provet komprimerar bubblor så att de ej stör  analysen. Provvolym 5 – 50 ml. Snabb analystid på 60 sekunder. Batteritid: 6 timmar. Export av data i PDF eller TSV via USB, Ethernet eller RS232. Rapporter enligt • ISO 4406: 1999 • NAS 1638 (översatt från ISO-MTD kalibrering när ingen ACFTD kalibrering är tillgänglig) • SAE AS4059 • NAVAIR 01-1A-17 (översatt från ISO-MTD kalibrering när ingen ACFTD kalibrering är tillgänglig) • DEFSTAN 91-91 • GOST 17216-2001 • ASTM D7619-12 • Användaranpassad • Counts/mL • Raw counts
Underhållsfri partikelräknare för kontinuerlig onlinemätning av hydraulikvätskor och smörjoljor (mineral / syntetisk). Brett mätområde  (2 to 424 cSt) för alla applikationer. Robust partikelräknare som tål höga tryck och temperaturer. Display som visar ISO koder för varje kanal, alarm och statusinformation. Rapporter enligt ISO 4406 NAS 1638 och SAE 4059. Gränssnitt: RS232, RS485 och larmutgång. HIAC ROC är bl.a lämplig för applikationer som vindkraftverk, växellådor, pumpar / kompressorer, smörjsystem m.m.

FMS-system, övervakningssystem för renrum

Beckman Coulter Life Sciences erbjuder Facility Monitoring Systems (FMS) som kan konfigureras för att tillmötesgå ett brett spektrum av renrumsövervakning för olika industrier inklusive läkemedelsproduktion.

FMS-system från Beckman Coulter kan mäta partiklar (non-viable), temperatur och relativ luftfuktighet. Alla FMS-system som erbjuds är baserade på en öppen plattform som är utvecklad för att erbjuda en enkel och strömlinjeformad integrering med existerande kundsystem (SCADA). Till de olika mjukvarusystem som erbjuds ansluts portabla eller on-line MET ONE partikelräknare. Provtagare för aktiv mikrobiologisk luftprovtagning kan också anslutas till FMS-system från Beckman Coulter

Mjukvaror

 

Samlar data från upp till 10 partikelräknare och 10 luftprovtagare. För snabb konfigurering av små FMS-system för användning i LAF-bänkar och aseptiska fyllningslinjer. Ger med ett klick  21 CFR Part 11 kompatibla rapporter inklusive audit trail. Inklusive valideringsdokument.

Konfigurera på några minuter ett kompatibelt övervaknings-system med en användarvänlig guide/ mall. Samlar data från upp till 28 partikelräknare och 28 luftprovtagare för optimerat arbetsflöde vid fyllningslinjer vid batch-produktion och processer. Ger möjlighet till elektronisk signatur och användaranpassade rapporter. Möjliggör säkerhet enligt 21 CFR Part 11 och audit trail.

Windows-baserad SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) mjukvara. Kan mäta hundratals positioner samtidigt.  Anpassa UVO+ till ditt arbetsflöde och specifika behov. Automatisera ditt arbetsflöde och eliminera mänskliga fel genom att definiera rapporter, användare-interface, larmvillkor, rapporter, e-post och extern hårdvara.  För att förenkla användarhanteringen kan man implementera elektronisk signatur genom LDAP / Active Directory integrering. Integrerad audit trail och tillmötesgår kraven enligt 21 CFR Part 11.

Luftprovtagare

Luftprovtagare används för att detektera förekomst av mikrobiologisk aktivitet i renrum och andra kontrollerade miljöer.

EMTEK utvecklar och tillverkar produkter för luftprovtagning för detektering av bakterier och mögel i renrum och andra kritiska miljöer inom bioteknik, läkemedelsindustrin, sjukhus och livsmedelsindustrin.

EMTEKs aktiva luftprovtagare har utformats för att fungera i en rad olika kritiska miljöer som LAF bänkar och andra säkerhetsbänkar, isolatorer, sterilkammare, fyllningslinjer, bulkproduktionsområden, kirurgisk amfiteater och komprimerade luft / gassystem men är även praktiska att använda i nästan vilken miljö som helst. I sortimentet finns både portabla enheter samt kontrollenheter för inkoppling av flera provtagningsmoduler.

P100

EMTEK P100

Portabel luftprovtagare för standard-odlingsplattor 90 mm. Luftflödeshastighet 28.3 eller 100 liter / minut beroende på applikation.

Justerbar höjd på odlingsplattan för optimal biologisk effektivitet. LCD Touch display ger enkelt handhavande. Användaranpassade inställningar av parametrar som luftflöde, provtid, prov ID, plats ID m.m. Datasäkerhet via administration av användare  (21 CFR part 11). Export av data via USB eller skrivare. Lång driftstid för batteriet på minst 10 timmar vid 28.3 liter / minut. Fjärrkontroll ingår. Tillbehör finns tillgängliga för provtagning av tryckluft/gaser, extern provtagning via antistatisk slang, PC-mjukvara för kontroll av en eller flera enheter m.m.

V100

EMTEK_V100_IMG

V100 består av en kontrollenhet till vilken man kan ansluta upp till 4 externa provtagare för standard-odlingsplattor 90 mm.

Luftflödeshastighet 28.3, 50 eller 100 liter / minut beroende på applikation. Provtagare finns i 3 olika utföranden: R2S, RAS och RCG. R2S är en s.k. ”slit-to-agar” provtagare för detektion av aktivitet över tid, RAS är en provtagare för direkt provtagning och RCG är en provtagare för tryckluft/gas. En provtagare kan placeras på ett avstånd av upp till 25 meter. Vid fler provtagare reduceras avståndet mellan provtagare och kontrollenhet. Kontrollenheten V100 har en integrerad skrivare och är utrustad med en stor färg LCD Touch display ger enkelt handhavande. Export av data via Ethernet.

TOC-analysatorer

TOC, ”Total organic carbon”, används ofta som ett mått på mikrobiologisk aktivitet i renvatten som ska användas vid bland annat läkemedelstillverkning. Exempel är manuell eller on-line-provtagning av PW / WFI-loopar och validering av renhet vid rengöring av kärl.

Beckman Coulters TOC-analysatorer är speciellt konstruerade för att visa att de farmakopoeiska kraven är uppfyllda för TOC och konduktivitet för renat vatten och vatten för injektion. Deras produktserie ANATEL är anpassad för kontinuerlig monitorering av vatten on-line medan modellen QbD1200 är en fristående bänkanalysator för mätning i exempelvis laboratoriemiljö.

online-TOC

TOC-PAT700-Analyzer

On-line TOC-analysator för PW och WFI i mätområdet 0.5 till 2 000 ppb. Helt kompatibel med de inom läkemedelsindustrin förekommande farmakopéerna USP, EP och JP. Med ”single cell” tekniken som innebär en komplett oxidation via UV av provvolymen i mätcellen erhålls säkra och stabila TOC-mätningar utan påverkan av flöden och tryck.

Denna teknik innebär att PAT700 endast behöver kalibreras var 12:e månad. Med funktioner som auto-switch av UV-lampa via systemet UV detect (PAT 700 är utrustad med 2 UV-lampor) och automatisk kalibrering / SST via RFID-taggade flaskor erhåller man en driftssäker, flexibel och tidsbesparande TOC-analysator. PAT700 är anpassad för 21 CFR part 11 genom funktioner som administration av användare, export av säkra PDF-filer via FTP över Ethernet, integrerade SOP:ar för kalibrering och SST m.m.

Bänk-TOC

Particle-TOC-QbD-1200-Analyzer-Liquid-Counters-Full-View-2017-05

Bänk TOC-analysator för mätområdet 0.4 ppb – 100 000 ppb. QbD1200 är optimerad för PW, WFI och validering av rengöring. Ingen PC behövs, alla funktioner är integrerade i QbD1200.

Uppfyller kraven för alla globala farmakopéer: USP, JP, EP, IP, KP, ICH. Mätteknik: våtkemisk oxidation via UV och persulfat. Genom dynamisk slutpunktsdetektion garanteras fullständigt avlägsnande av oorganiskt kol (IC) och komplett oxidation av organiskt kol. Ett reagens och all oxidation i samma reaktor. Stor 10.4” färgskärm och intuitivt användarinterface. Automatisk kalibrering och SST med XYZ-provväxlare. En kalibrering tar bara 90 minuter. QbD1200 är utvecklad för att tillmötesgå 21 CFR part 11. All data lagras i en krypterad databas. Papperslös export av data via säker FTP över Ethernet, USB eller via skrivare. Format för export av data är PDF och CSV.

Viskometer

Den kinematiska viskositeten är ett mått på en vätskas flödesmotstånd då den endast utsätts för gravitationen. Exempel på applikationer är medicinska och industriella polymerer, polyolefiner, smörjmedel, oljor och bränslen.

Lauda Scientific, Tyskland, har flera olika system för att mäta kinematisk viskositet. I produktserien finns iVisc som är kompakta helt automatiska viskometerar för viskositet mellan 0.3 och 30 000 mm2/s samt PVS som är ett modulbaserat automatiserat viskometersystem med funktioner som VRM för automatisk tvättning av kapillärer, VAS provväxlarsystem samt system för provpreparering. PVS konfigureras enkelt efter dina behov.

Tensiometer

Lauda Scientific, Tyskland, kan erbjuda tensiometrar för att mäta yt- och gränsspänning på vätskor. Tensiometrar från Lauda Scientific karaktäriseras av en robust design och hög precision samt uppfyller flertalet standarder inom olika tillämpningar.

Produktserien TD tillämpar ”ring / plate” metoden för kontroll av ex. vis isolatoroljor / renvatten, produktserien TVT tillämpar ”drop volume” metoden för precis kontroll av ex. vis färger och lacker och MPT C använder sig av ”bubble pressure” metoden för exakt mätning av ytspänning för snabba ytaktiva ämnen.

Mätare för pH, konduktivitet, joner och DO ( löst syre)

Att mäta pH eller koncentrationen av vätejoner i en lösning är en mycket vanlig mätmetod som förekommer på  många laboratorier. Att hålla rätt pH är viktigt i många sammanhang som inom forskning, kvalitetskontroll m.m. Typiska applikationer är dricksvatten, livsmedel, biologiska processer och buffertar. Konduktivitet är ett mått på den totala jonstyrkan i en lösning och används bl.a. till att kontrollera vattenkvalitén på laboratorier och i processer.

Ninolab kan erbjuda mätare för pH, konduktivitet, joner och DO samt elektroder och tillbehör av fabrikat Orion från Thermo Scientific.

Thermo Scientific™ Orion™ erbjuder ett brett utbud av bänkmätare och portabla mätare för varje behov. När dessa mätare sedan kombineras med de kända och högkvalitativa ROSS-elektroderna får du ett oslagbart koncept när det gäller säkra och noggranna mätningar.

Bänkmätare

Prisvärd mätare för enklare rutinmätningar. Inklusive:

 • LCD display
 • 1 kanal
 • Lagring av 50 mätvärden och 1 kalibreringskurva.
 • Auto-Read och kontinuerlig mätning.

Tillgänglig som pH-mätare, konduktivitetsmätare och DO mätare.

Användarvänlig mätare för rutinmätningar på lab. Inklusive:

 • Grafisk LCD display med bakgrundsbelysning
 • 1 eller 2 kanaler
 • Lagring av upp till 2000 mätvärden, upp till 10 kalibreringskurvor och 10 metoder.
 • Auto-Read/Timed och kontinuerlig mätning.
 • Utgångar/ingångar: USB/RS232, 1 ingång för omrörare.

Tillgänglig som pH-mätare, pH-/ jonmätare, konduktivitetsmätare, RDO/DO-mätare, pH / konduktivitetsmätare samt pH /RDO/DO-mätare.

Moduluppbyggd mätare som erbjuder många funktioner och egenskaper. Gör det möjligt att erbjuda den optimala konfigureringen för dina behov. Inklusive:

 • Justerbar grafisk LCD display med bakgrundsbelysning
 • 4 kanaler
 • Lagring av upp till 2000 mätvärden, upp till 10 kalibreringskurvor per funktion samt möjlighet att spara upp till 10 metoder.
 • Auto-Read/Timed / Single-shot och kontinuerlig mätning.
 • Utgångar/ingångar: 2 USB och 1 RS232, 2 ingångar för omrörare.

Tillgänglig i huvudmodeller med följande funktioner: pH eller pH / LogR, pH/jon, konduktivitet, RDO/DO, pH / konduktivitet  samt pH / jon / konduktivitet / DO. Välj upp till 4 moduler per mätare.

Portabla mätare

Okomplicerad användarvänlig portabla mätare med lättavläst display. Tillgänglig som

 • pH-mätare med 3-punktskalibrering och auto-igenkänning av buffert.
 • Konduktivitetsmätare för mätning av konduktivitet och TDS med autoskalning / temperaturkompensation. 
 • DO-mätare för mätning av DO, mättnads % eller mg/l.

Användarvänlig och vattentät IP-67-klassad mätare med lättavläst display.

 • GLP-anpassad och sparar upp till 1000 mätvärden inklusive tid och datum.
 • Export av data via USB eller RS232 och PC-mjukvara (ingår).

Tillgänglig som pH-mätare med upp till 5 kalibreringspunkter, konduktivitetsmätare för mätning av konduktivitet, TDS, salinitet eller resistivitet samt DO mätare för mätning av RDO eller DO med tryckkompenserad avläsning.

Användarvänlig och vattentät IP-67-klassad mätare med lättavläst display.

 • GLP-anpassad och sparar upp till 5000 mätvärden inklusive prov- och användar-ID.
 • Omfattande knappsats med meny-specifika knappar och knappar för snabbval för effektiv och enkel navigering.
 • Export av data via USB eller RS232 och PC-mjukvara (ingår).

Tillgänglig som pH-mätare, konduktivitetsmätare för mätning av konduktivitet, TDS, salinitet eller resistivitet, DO-mätare för mätning av RDO eller DO med tryckkompenserad avläsning, pH/jonmätare, pH/konduktivitetsmätare, pH / RDO/DO-mätare samt mätare för pH / joner / konduktivitet / RDO/DO.

se Mer information nedan för specifikationer om olika konfigureringar, paket, elektroder och tillbehör.

Automatiserat titrersystem för pH, redox och joner

Titrering är en kvantitativ analysmetod som används för att avgöra koncentrationen hos en lösning genom att låta den reagera med en lösning av en känd koncentration. Applikationsområdena är många från att bestämma kloridhalten i öl till syratal i råolja. Vanliga applikationsområden är kvalitetskontroll av dricksvatten, forskning, petrokemi, livsmedel m.m.

Ninolab kan erbjuda moderna automatiserade titrersystem för pH, redox och joner samt elektroder och tillbehör av fabrikat Orion från Thermo Scientific.

Thermo Scientific™ Orion™ erbjuder 4 modeller av integrerade och lättanvända titrersystem för titrering med ekvivalenspunkter eller bestämd slutpunktstitrering. Kombinera gärna nedanstående modeller av titrersystem med Orions premium ROSS-elektroder, redox- eller jonselektiva elektroder eller välj ett av de förkonfigurerade titrersystemen och elektrod-kiten för ett rabatterat paketpris.

pH-titrator för syra-bas-titreringar som titrerbar aciditet i juice och vin, aciditet i livsmedelsprodukter, alkalinitet  i vatten, aciditet och alkalinitet i konsumentprodukter, totalt syratal (TAN) och totalt bastal (TBN). Inklusive 5.7” färg touch display, 20 ml byrett, omrörare, dispenser, slang-kit, plastflaska 1 liter, PC-kabel och dokument på USB-minne.
Redox-titrator för redoxtitreringar som sulfit/SO2 och reducering av socker i juice and vin, askorbinsyra (vitamin C), peroxidtal i livsmedelsprodukter, DO i avloppsvatten med Winkler titrering och organisk substans i jord. Inklusive 5.7” färg touch display, 20 ml byrett, omrörare, dispenser, slang-kit, plastflaska 1 liter, PC-kabel och dokument på USB-minne.
Jontitrator för titrering av jonkoncentrationer som salt i livsmedelsprodukter, kalcium i juice och mjölk, total hårdhet i dricks- och avloppsvatten, klorid i dricks- och avloppsvatten, ammoniak/Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) i avloppsvatten och ytaktiva medel i konsumentprodukter. Inklusive 5.7” färg touch display, 20 ml byrett, omrörare, dispenser, slang-kit, plastflaska 1 liter, PC-kabel och dokument på USB-minne.
Allt-i-ett titrator för flexibla pH-, redox- och jonkoncentration-titreringar inklusive titreringar med ekvivalenspunkt, slutpunktstitreringar med pH eller mV. Dessutom multitillsatser av kända volymer (MKA) för automatisk tillsats av olika joner. Inklusive 5.7” färg touch display, 20 ml byrett, omrörare, dispenser, slang-kit, plastflaska 1 liter, PC-kabel och dokument på USB-minne.