Mätinstrument

Under kategorin mätinstrument finner ni partikelräknare för mätning av partiklar i luft och vätskor, luftprovtagare för mätning av biologisk aktivitet i renrum, TOC-analysatorer och Viskosimetrar.

Luftpartikelräknare

Ninolab utför re-kalibreringar på MetOne luftpartikelräknare. I Ninolabs kalibreringsfacilitet reparerar och kalibrerar vi era partikelräknare. Kalibrering sker enligt industrins standards.

Egen kalibreringsfacilitet
Ninolab har etablerat vår egen kalibreringsfacilitet där vi årligen kalibrerar hundratals MetOne partikelräknare. Ninolab ombesörjer reparationer och re kalibreringar med utbildas personalen, och certifieras av leverantören för att utföra detta arbete. Dessutom har Ninolab genomgått audits ifrån flera Pharmabolag genom åren.

Vi utför kalibreringar enligt ISO 21501-4 och enligt HACH Ultras internationella riktlinjer.
Ninolab kalibrerar på begäran enligt gamla ASTM-standarder.

Partikelräknare Luft

Luftpartikelräknare används bland annat för klassificering och kontroll av renrum i enlighet med ISO 14644

Beckman Coulter är med sin produktserie MET ONE luftpartikelräknare en ledande tillverkare att tillhandahålla lösningar för att övervaka kontamination i renrum i enlighet med ISO 14644, FDA CGMP och EU GMP Annex 1. Deras portabla, fjärr- och handhållna luftpartikelräknare är konstruerade för att enkelt kunna integreras i din standardoperationsprocedur (SOP) för rengöringskontroll för aseptisk fyllning, rutinmiljöövervakning, renrums- och LAF-bänkvalidering samt felsökning av luftfiltrering. Genom att uppfylla ISO 21501-4- är MET ONE luftpartikelräknare pålitliga, slitstarka och lätta att integrera i ditt 21 CFR Part 11-kompatibla arbetsflöde.

Finns i utförande med 3 luftflödeshastigheter: 28.3, 50 och 100 liter/minut och 3 olika partikelstorleksintervall:

0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm samt 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0 um. Användarvänlig Windows CE baserat interface med färg 1/4 VGA TFT Touch Screen. Long Life Laser™ diode för lång driftstid. Lätt att konfigurera mätningarna i dina renrum då det finns 3 programmerbara nivåer: location, area och group. Med funktionen Test Wizard kan du lätt få ut färdiga rapporter enligt EU-GMP Annex 1 och ISO 14644 i samband med klassificering av renrummet.  Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501. Upp till 7 timmars driftstid för batteriet ger flexibilitet i renrumsarbetet.

Liten och smidig partikelräknare med en vikt på endast 0.7 kg. Luftflödeshastighet 2.83 liter / minut med olika modeller för 2, 3 eller 6 kanaler (partikelstorlekar) samt partikelstorleksintervall 0.3µm – 10µm eller 0.5µm – 5µm. Stor 3.5” högupplöst 320 x 240 färgskärm med ikoner som gör det det lätt att navigera. Dataöverföring till PC via Ethernet och USB-kabel eller till USB-minne. Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501. Över 10 timmars driftstid för batteriet ger flexibilitet i renrumsarbetet.

För integrering i s.k. FMS-system (Facility monitoring system). Kräver anslutning till extern vakuumkälla. Finns modeller för 2 olika luftflödeshastigheter: 2.83 eller 28.3 liter / minut och 2 eller 4 kanaler (partikelstorlekar). Partikelstorleksintervall: 0.3 / 0.5 μm och 0.5 / 5.0 μm alternativt 0.3, 0.5, 1.0 och 5.0 μm eller 0.5, 1.0, 5.0 och 10.0 um. MET ONE 6000 finns tillgänglig med olika gränssnitt för kommunikation: Pulse, analog 4–20 mA, seriell RS-232, seriell RS-485 med Modbus RTU eller FXB protokoll och Ethernet eller trådlöst med TCP/IP protokoll. LED-ljusindikator som visar status för partikelräkningen samt fel på sensor, flöde och kommunikation. Long Life Laser™ diode för lång driftstid.  Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501.

Robust partikelräknare för integrering i s.k. FMS-system (Facility monitoring system). Kräver anslutning till extern vakuumkälla. VHP-tolerant optik och tvättbart hölje. Finns modeller för 2 olika luftflödeshastigheter: 2.83 eller 28.3 liter / minut och 2 eller 4 kanaler (option). Partikelstorleksintervall 0.5 – 5.0 μm. MET ONE 7000 finns tillgänglig med olika gränssnitt för kommunikation: analog 4–20 mA, seriell RS-485 med Modbus RTU eller FXB protokoll och Ethernet eller trådlöst med TCP/IP protokoll. LED-ljusindikator som visar status för partikelräkningen samt fel på sensor, flöde och kommunikation. Long Life Laser™ diode för lång driftstid.  Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501

För integrering i s.k. FMS-system (Facility monitoring system). Inklusive integrerad vakuumpump. Luftflödeshastighet 28.3 liter / minut och 2 eller 4 kanaler (option). Partikelstorleksintervall 0.5 – 10 um. MET ONE 6015P finns tillgänglig med olika gränssnitt för kommunikation: Pulse, analog 4–20 mA, seriell RS-232, seriell RS-485 med Modbus RTU eller FXB protokoll och Ethernet. LED-ljusindikator som visar status för partikelräkningen samt fel på sensor, flöde och kommunikation. Long Life Laser™ diode för lång driftstid. Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501.

Partikelräknare Vätska

Partikelräknare för vätska används bland annat för kontroll av injicerbara läkemedel i enlighet med världens olika farmakopéer samt för att bestämma renhet hos hydrauliska vätskor.

I början av 1960-talet uppfann Leon D. Carver och hans team vid HIAC (High Accuracy Products) metoden light obscuration och termen partikelräkning föddes. HIAC var det första företaget i världen att använda en laserljuskälla för detta ändamål. Under 60 år har varumärket HIAC fortsatt att förnya sig och är marknadsledande inom partikelräkning i vätskor. HIAC partikelräknare används bland annat till att övervaka hydrauliska vätskor, rengöringsmedel, bränslen, smörjmedel, läkemedel. HIAC är referensnamnet i flytande partikelräkning för laboratorier och industriella tillämpningar.

Partikelräknaren 9703+ tillsammans med PC-mjukvaran PharmSpec 3 erbjuder ett effektivt och snabbt system som tillmötesgår kraven inom läkemedelsindustrin. PharmSpec 3 tillmötesgår 21 CFR Part 11 och ger möjlighet att analysera enligt farmakopéerna USP787, 788 och 789, EP<2.9.19> , JP <11>, <24> och KP <52>. Färdiga rapporter utesluter behovet av manuella beräkningar. Med olika sensorer kan partiklar i intervallet 0.5 – 600 um räknas. 9703+ är designad att hantera volymer från 1 ml till >1000 ml. Med funktioner som bl.a. automatisk sköljning, larm vid bubblor i provflödet och möjlighet till anpassade rapporter erbjuder 9703+ ett flexibelt och säkert system för partikelräkning i vätska.

Luftprovtagare

Luftprovtagare används för att detektera förekomst av mikrobiologiska partiklar i renrum och andra kontrollerade miljöer.

EMTEK utvecklar och tillverkar luftprovtagningsprodukter för detektering av bakterier och mögel i renrum och andra kritiska miljöer inom bioteknik, läkemedelsindustrin, sjukhus och livsmedelsindustrin.

EMTEKs mikrobiella luftprovtagare har utformats för att fungera i en rad olika kritiska miljöer, inklusive LAF bänkar och andra säkerhetsbänkar, isolatorer, sterilkammare, fyllningslinjer, bulkproduktionsområden, kirurgiska amfiteater och komprimerade luft / gassystem men är praktiska att använda i nästan vilken miljö som helst. I sortimentet finns både portabla enheter samt kontrollenheter för inkoppling av flera provtagningsmoduler.

Portabel luftprovtagare för standard-odlingsplattor 90 mm. Luftflödeshastighet 28.3 eller 100 liter / minut beroende på applikation. Justerbar höjd på odlingsplattan för optimal biologisk effektivitet. LCD Touch display ger enkelt handhavande. Användaranpassade inställningar av parametrar som luftflöde, provtid, prov ID, plats ID m.m. Datasäkerhet via administration av användare  (21 CFR part 11). Export av data via USB eller skrivare. Lång driftstid för batteriet på minst 10 timmar vid 28.3 liter / minut. Fjärrkontroll ingår. Tillbehör finns tillgängliga för provtagning av tryckluft/gaser, extern provtagning via antistatisk slang, PC-mjukvara för kontroll av en eller flera enheter m.m.

V100 består av en kontrollenhet till vilken man kan ansluta upp till 4 externa provtagare för standard-odlingsplattor 90 mm. Luftflödeshastighet 28.3, 50 eller 100 liter / minut beroende på applikation. Provtagare finns i 3 olika utföranden: R2S, RAS och RCG. R2S är en s.k. ”slit-to-agar” provtagare för detektion av aktivitet över tid, RAS är en provtagare för direkt provtagning och RCG är en provtagare för tryckluft/gas. En provtagare kan placeras på ett avstånd av upp till 25 meter. Vid fler provtagare reduceras avståndet mellan provtagare och kontrollenhet. Kontrollenheten V100 har en integrerad skrivare och är utrustad med en stor färg LCD Touch display ger enkelt handhavande. Export av data via Ethernet.

TOC-analysatorer

TOC, Total organic carbon, används ofta som ett mått på renheten av vatten som ska användas vid bland annat läkemedelstillverkning.

Beckman Coulters TOC-analysatorer är speciellt konstruerade för att visa att de farmakopoeiska kraven för TOC och konduktivitet för renat vatten och vatten för injektion är uppfyllda. Deras produktserie ANATEL är gjorda för kontinuerlig monitorering av vatten on-line medan modellen QbD1200 är en fristående bänkanalysator för test i exempelvis laboratoriemiljö.

On-line TOC-analysator för PW och WFI i mätområdet 0.5 till 2 000 ppb. Helt kompatibel med de inom läkemedelsindustrin förekommande farmakopéerna USP, EP och JP. Med ”single cell” tekniken som innebär en komplett oxidation via UV av provvolymen i mätcellen erhålls säkra och stabila TOC-mätningar utan påverkan av flöden och tryck. Denna teknik innebär att PAT700 endast behöver kalibreras var 12:e månad. Med funktioner som auto-switch av UV-lampa via systemet UV detect (PAT 700 är utrustad med 2 UV-lampor) och automatisk kalibrering / SST via RFID-taggade flaskor erhåller man en driftssäker, flexibel och tidsbesparande TOC-analysator. PAT700 är anpassad för 21 CFR part 11 genom funktioner som administration av användare, export av säkra PDF-filer via FTP över Ethernet, integrerade SOP:ar för kalibrering och SST m.m.

Bänk TOC-analysator för mätområdet 0.4 ppb – 100 000 ppb. QbD1200 är optimerad för PW, WFI och validering av rengöring. Ingen PC behövs, alla funktioner är integrerade i QbD1200. Uppfyller kraven för alla globala farmakopéer: USP, JP, EP, IP, KP, ICH. Mätteknik: våtkemisk oxidation via UV och persulfat. Genom dynamisk slutpunktsdetektion garanteras fullständigt avlägsnande av oorganiskt kol (IC) och komplett oxidation av organiskt kol. Ett reagens och all oxidation i samma reaktor. Stor 10.4” färgskärm och intuitivt användarinterface. Automatisk kalibrering och SST med XYZ-provväxlare. En kalibrering tar bara 90 minuter. QbD1200 är utvecklad för att tillmötesgå 21 CFR part 11. All data lagras i en krypterad databas. Papperslös export av data via säker FTP över Ethernet, USB eller via skrivare. Format för export av data är PDF och CSV.

Viskosimeter

Den kinematiska viskositeten är ett mått på en vätskas flödesmotstånd då den endast utsätts för gravitationen.

Lauda Scientific har flera olika system för att mäta kinematisk viskositet. Deras PVS system är ett modulbaserat automatiserat viskosimetersystem som enkelt kan konfigureras efter behov.

Stäng meny