CO2 Inkubatorer

Serviceavtalet omfattar förebyggande underhåll av inkubatorn.
Vid det årliga besöket går våra servicetekniker igenom inkubatorn och kontrollerar att temperatur, fukt, CO2 och övriga funktioner uppfyller tillverkarens specifikationer.
Ninolabs tekniker använder spårbar certifierad mätutrustning för kontroll av CO2, temperatur, och fukt.
Våra tekniker utbildas löpande hos tillverkarna – har specialverktyg, certifierad mätutrustning, och använder original reservdelar.

Vid service enligt avtal utförs en mängd, specifikt viktiga kontroller och mätningar.
Innefattar bl.a.:

  • Förebyggande underhållsservice inklusive funktionskontroller
  • Byte av HEPA filter
  • Kalibrering av temperatur och CO2
  • Körning av steriliseringsprogram, kunden startar saneringen.
  • Protokoll utfärdas

Kontakta oss för ytterligare information:

Produkter

Läs mer om våra CO2-inkubatorer