Skyddsventilation

Vi har dragskåp i ett flertal standardutföranden från bas till avancerade.
Arbetsytor kan fås i rostfritt stål, keramik, polypropylen, eller kompakt laminat och beroende på modell utrustas med ex. sidopanel, hurts, olika media som gas och vatten, avlopp samt el.Dragskåp kan förses med larmenhet som ger optiskt och akustiskt larm vid för låg lufthastighet eller vid ventilationsbortfall. 

Dragbänkar finns ett ett flertal storlekar och utföranden. Vissa även med vågsten för integrerad vägning.

Dragskåp ninoGUARD

ninoGUARD är en högprestandamodell som ger full flexibilitet när det gäller önskad utrustningsnivå och funktionalitet. ninoGUARD är som standard utrustad med sidopanel med två infällda eluttag, infälld jordfelsbrytare. Sidopanelen ger möjlighet för dolt montage av hurtsventilation samt infälld kontrollpanel. Belysningsintensitet >1500 LUX.

 • Hurts, med eller utan ventilation
 • Upp till 5 valfria media, såsom kallvatten, varmvatten, tryckluft, vakuum och gaser (rygg- eller sidomonterade)
 • Arbetsyta i syrafast rostfritt, keramik, polypropylen eller kompaktlaminat
 • Manuellt justerbart stativ var 25mm mellan 700-950mm
 • Elektriskt höj- och sänkbart stativ (styrs från touch displayen i sidopanelen)
 • LED-belysning
 • Tre olika typer av flödesstyrning
  ninoGUARD Alarm: Gränslägesbrytare för min/max flöde och audiovisuellt larm
  ninoGUARD-Control: VAV, automatisk flödesreglering beroende på luckans läge inkl. Flödeslarm
  ninoGUARDControl Pro: VAV-E, automatisk flödesreglering beroende på luckans läge inkl. Flödeslarm. Automatisk luckstängning då det är inaktivitet vid dragskåpet. (Energisparfunktion)
 • Spjäll och spjällmotor av märke Sauter
 • Ny innovativ touch display då man väljer ninoGUARD-Control eller ninoGUARD-Control Pro.
 • ninoGUARD dragskåp finns i storlekar 900mm,1200mm,1500mm,1800mm alla mått är utvändiga mått

Modellerna erbjuder ett fritt benutrymme på minst 820 mm samt flödesoptimerad sidospoiler för att minimera turbulens samt möjliggöra en stor fri öppningsbredd. Dragskåpen levereras med stickpropp för anslutning till 230 V eluttag.

ninoGUARD PP är ett dragskåp utvecklat för applikationer där hög beständighet mot syror krävs.

Stommen är tillverkad i svetsad polypropylen. Arbetsyta i keramik och epoxy. Dragskåpet har PVC-klädda draglinor för att motstå syror och mekaniskt slitage i möjligaste mån.

Modellerna erbjuder ett fritt benutrymme på minst 750 mm samt flödesoptimerad sidospoiler för att minimera turbulens samt möjliggöra en stor fri öppningsbredd. Dragskåpen levereras med Stativ Instant 820, stickpropp för anslutning till 230 V eluttag.

 • Labtratt i polypropylen, placerad höger vid bakvägg
 • Två eluttag 230 V / 10 A (IP44)
 • Brytare för belysning (IP44)
 • Belysning intensitet 1000 lux
 • Förberedd för 4 valfria media
 • Förberedd för spolning av sugspaltskanal

Optioner

Larmenhet som ger optiskt och akustiskt larm vid för låg lufthastighet eller vid ventilationsbortfall. Larmenheten har en grafisk display som tydligt visar aktuell lufthastighet. Vid larm visas tydliga larmsymboler och eventuella instruktioner, inklusive larmsignal till externt övervakningssystem

 • Hurts, med eller utan ventilation
 • Media enligt önskemål såsom kallvatten, varmvatten, tryckluft, vakuum och gaser
 • Arbetsyta i keramik eller polypropylen
 • Manuell eller automatisk spolning av sugspaltskanal

ninoGUARD Control kontrollpanel erbjuder följande funktioner:

 • Touch display med intuitivt användargränssnitt där dragskåpets avancerade funktioner kan ställas in och optimeras för att passa respektive applikation.
 • Luckstängningsautomatik med tidsfördröjd stängning av lucka.
 • Belysningsautomatik som släcker belysningen och sparar energi då skåpet inte används.
 • Aktivitetsdetektering för övervakning av aktivitet vid dragskåpet.
 • Närvarodetektering som beröringsfritt övervakar om någon är närvarande eller rör sig i närheten av skåpet.
 • Kollosionsgivare för luckan ger beröringsfri övervakning. Förhindrar att luckan kolliderar med något.
 • Luckförreglingssystem som förhindrar att luckan öppnas över säkerhetsläget då riskfyllda processer pågår i skåpet.
 • Elförreglingssystem som bryter elförsörjningen till utrustningen i skåpet vid otillräcklig ventilation eller vid risk för överhettning.
 • Förreglingssystem för media som stänger av försörjningen av media i skåpet vid risk för överhettning.
 • Luftflödeslarm, akustiskt och visuellt. Aktuell luftflödeshastighet visas på displayen.
 • VAV-styrning av luckans läge.

Kemikalieskåp

Kemikalieskåp måste vara anpassat efter vilken typ av kemikalier som ska förvaras i skåpet.

Vad du än ska förvara så har vi kemikalieskåp som uppfyller kraven oavsett om det rör sig om brandfarliga, korrosiva eller giftiga produkter.
Hos oss finner du bland annat hela JiWa:s sortiment. Förutom nedanstående exempel har vi en mängd andra varianter. Kontakta oss så berättar vi mer.

Ventilerade syraskåp
Ventilerade Syraskåp i flera varianter och storlekar. Syraskåpen är tillverkade av högtryckslaminat.
Uppsamlingslådor och bottentråg i polypropylen.

Brandsäkra skåpenligt EN 14470-1

Konfigurator

Namnet asecos står för trygghet, säkerhet och skyddande av miljön då vi handskas med farliga ämnen.

Asecos har direkt från början satt en ny nivå för säkerhet genom att introducera Typ 90 teknologin för säkerhetsskåp. Tack vare denna teknologi och frekvent innovation ses asecos nu som den ledande tillverkaren av säkerhetsskåp i Europa. Varenda enskild modell av våra brandsäkra skåp måste framgångsrikt provas i en brandkammare av ett oberoende materialprovnings laboratorium. De prövas alltså enligt de stränga kraven i den europeiska standarden EN 14470 del 1 eller 2 för att visa skåpens typklass.

Konfigurator

V-Line
Platsspararen för laboratorium och industri: Samma förvaringsvolym som vanliga skåp – men endast hälften av skåpbredden. V-LINE säkerhetsförvaringsskåp med innovativ vertikal lådteknik för maximal driftkomfort. Perfekt översikt över lagrade brandfarliga ämnen med åtkomst på båda sidor till alla förvarade behållare. Elektrisk motor öppnar och stänger de vertikala lådorna enkelt med ett tryck på en knapp.

Q-Line:
Robust säkerhetsförvaringsskåp för lagring av brandfarliga ämnen med integrerad transportbas, val av sju dörrfärger och cylinderlås med låsindikator.

G-Line:
Säkerhetsförvaringsskåp för lagring av gasflaskor i arbetsområden (typ G90/G30) och i utomhusområden (G-OD/G-PG). Erbjuder maximal säkerhet vid lagring av gasflaskor. Upp till 90 minuters brandmotstånd (beroende på modell).

UB-Line:
Underbänkskåp för säkerhetsförvaring av brandfarliga ämnen – perfekt under dragskåp! Stort produktsortiment för en mängd olika applikationer.

 

Dragbänkar ninoGUARD

 • Dragbänkar i rostfritt stål med avloppsanslutning
 • Ventilationsanslutning 160 mm, placerad till vänster/höger om perforaturen
 • Perforatur löstagbar för enkel rengöring
 • Mått: DGB2-9 BxDxH: 900 x 600 x 900 mm (Perforatur: 600 x 500 mm) Luftvolymskrav: 83 l/s
 • Mått: DGB2-12 BxDxH: 1200 x 600 x 900 mm (Perforatur: 800 x 500 mm) Luftvolymskrav: 111 l/s
 • Specialmått finns alltid som möjlighet

Tillvalsmöjligheter:

 • Skyddshuv i plexiglas
 • Ventilationsstyrning med övervakning/larm
 • Dragbänkar i rostfritt stål med avloppsanslutning
 • Ventilationsanslutning 160 mm, placerad bakom perforaturen
 • Perforatur löstagbar för enkel rengöring
 • Mått: DGB3-8 BxDxH: 800 x 800 x 900 mm (Perforatur: 600 x 500 mm) Luftvolymskrav: 83 l/s
 • Mått: DGB3-12 BxDxH: 1200 x 800 x 900 mm (Perforatur: 800 x 500 mm) Luftvulymskrav: 111 l/s
 • Specialmått finns alltid som möjlighet

Tillvalsmöjligheter:

 • Skyddshuv i plexiglas
 • Ventilationsstyrning med övervakning/larm
 • Dragbänkar i rostfritt stål med urtag för vågsten
 • Ventilationsanslutning 160 mm, placerad bakom perforaturen
 • Perforatur löstagbar för enkel rengöring
 • Mått: DGB10våg BxDxH: 800 x 800 x 900 mm (Perforatur: 800 x 600 mm) Luftvulymskrav: 111 l/s
 • Specialmått finns alltid som möjlighet

Tillvalsmöjligheter:

 • Skyddshuv i plexiglas
 • Ventilationsstyrning med övervakning/larm

Punktutsug

Det optimala utsuget för laboratoriemiljöer

Konfigurator

FUMEX har med sin optimala design ett mycket lågt tryckfall vilket ger många värdefulla fördelar.

 • Ett lågt tryckfall sparar alltid energi.
 • Lägre ljudnivå och minskad risk för störande ventilationsljud.
 • Man kan få ett lågt tryckfall utan att behöva välja en större dimension.
 • Kan lättare kombineras med andra utsug i samma ventilationssystem

FUMEX Punktutsug

 

Vågfundament & Vågstenar

Fundamenten levereras med normal ytjämnhet för gjutning, spackling och målning, önskas högre kvalitet än normalt, måste vi offerera detta, då gjutningen inte är precisionstillverkning.

VF 75 – 810 * 4 och 5 decimalers vågar
VF 75 – 760 *
VF 75 – 660 *
VF 54 – 840 * Vanligt
VF 54 – 690 *

* Justerbara vibrationsdämpande fötter

VS 25 – 140  495x245x140 mm
VS 24 – 90    415x245x90 mm
VS 25 – 90    495x245x90 mm
VS 54 – 90    550x400x90 mm  4 och 5 dec vågar
VS 75 – 90    550x700x90 mm
VS 44 – 60    400x400x60 mm  Vanligt

FL 4600 Livsmedelsklassade fötter 4 stycken