TOC-analysatorer

Under kategorin TOC (totalt organiskt kol) finner ni mätinstrument för mätning av organiskt kol i ren- och dricksvatten.

Ninolab utför i egen regi service, kalibrering och validering av MET ONE / HIAC partikelräknare.
Dessa tjänster utförs av välutbildade och av leverantören certifierade tekniker. Kalibrering och tester utförs enligt förekommande riktlinjer och standarder för fullständig spårbarhet.

TOC-analysatorer

TOC, ”Total organic carbon”, används ofta som ett mått på mikrobiologisk aktivitet i renvatten som ska användas vid bland annat läkemedelstillverkning. Exempel är manuell eller on-line-provtagning av PW / WFI-loopar och validering av renhet vid rengöring av kärl.

Beckman Coulters TOC-analysatorer är speciellt konstruerade för att visa att de farmakopoeiska kraven är uppfyllda för TOC och konduktivitet för renat vatten och vatten för injektion. Deras produktserie ANATEL är anpassad för kontinuerlig monitorering av vatten on-line medan modellen QbD1200 är en fristående bänkanalysator för mätning i exempelvis laboratoriemiljö.

online-TOC

TOC-PAT700-Analyzer

On-line TOC-analysator för PW och WFI i mätområdet 0.5 till 2 000 ppb. Helt kompatibel med de inom läkemedelsindustrin förekommande farmakopéerna USP, EP och JP. Med ”single cell” tekniken som innebär en komplett oxidation via UV av provvolymen i mätcellen erhålls säkra och stabila TOC-mätningar utan påverkan av flöden och tryck.

Denna teknik innebär att PAT700 endast behöver kalibreras var 12:e månad. Med funktioner som auto-switch av UV-lampa via systemet UV detect (PAT 700 är utrustad med 2 UV-lampor) och automatisk kalibrering / SST via RFID-taggade flaskor erhåller man en driftssäker, flexibel och tidsbesparande TOC-analysator. PAT700 är anpassad för 21 CFR part 11 genom funktioner som administration av användare, export av säkra PDF-filer via FTP över Ethernet, integrerade SOP:ar för kalibrering och SST m.m.

Bänk-TOC

Particle-TOC-QbD-1200-Analyzer-Liquid-Counters-Full-View-2017-05

Bänk TOC-analysator för mätområdet 0.4 ppb – 100 000 ppb. QbD1200 är optimerad för PW, WFI och validering av rengöring. Ingen PC behövs, alla funktioner är integrerade i QbD1200.

Uppfyller kraven för alla globala farmakopéer: USP, JP, EP, IP, KP, ICH. Mätteknik: våtkemisk oxidation via UV och persulfat. Genom dynamisk slutpunktsdetektion garanteras fullständigt avlägsnande av oorganiskt kol (IC) och komplett oxidation av organiskt kol. Ett reagens och all oxidation i samma reaktor. Stor 10.4” färgskärm och intuitivt användarinterface. Automatisk kalibrering och SST med XYZ-provväxlare. En kalibrering tar bara 90 minuter. QbD1200 är utvecklad för att tillmötesgå 21 CFR part 11. All data lagras i en krypterad databas. Papperslös export av data via säker FTP över Ethernet, USB eller via skrivare. Format för export av data är PDF och CSV.