Centrifuger

Våra serviceavtal omfattar av Ninolab sålda centrifugen och tillhörande rotorer.
Reservdelar, servicebesök, extra arbete och felsökning, debiteras enligt Ninolabs gällande prislista, försäljnings- och leveransvillkor. Ninolab använder spårbara instrument för mätningar av temperatur, tid, och varvtal.

Vid service enligt avtal utförs en mängd, specifikt viktiga kontroller och mätningar.
Innefattar bl.a.:

  • Förebyggande underhållsservice inkl. funktionskontroller.
  • Kontroll av rotorer och bägare
  • Kontroll av ett varvtal
  • Provkörning
  • Kontroll av säkerhetsfunktioner.
  • Skriva protokoll
  • Etikett

Kontakta oss för ytterligare information:

Produkter

Läs mer om våra centrifuger