Torkskåp & Ugnar

Torkskåp och ugnar finns ett stort utbud som sträcker sig från enklare värmeskåp för torkning av diskade artiklar till kammarugnar och rörugnar för högtemperaturapplikationersåsom upp till 3000 C i vakuum,  under inert- eller reaktionsgas.

Kontakta oss för fri rådgivning

Värmeskåp / Steriliseringsskåp / Torkningsskåp samt värmebehandling

Stort volymomfång och temperaturområde

Dessa torkskåp / steriliseringsskåp har en maxtemperatur av 250 C och sträcker sig från 26 liter och upp till 430 liter innervolym. De används för ofta till att torka provmaterial, diskade laboratorieutensilier samt torrsterilisering av material. 

Kammarugnar

Olika kammarvolymer och medium till högtemperaturapplikationer

Kammarugnar används generellt sett från 700 C och upp till 1500 C beroende på applikation såsom inaskning, härdning, temperaturstudier samt materialstudier. De finns I volymer mellan 3 – 5 liter och upp till 80 liter I visa fall

Inaskningsugnar

Finns med olika kammarvolym och katalysator för att reducera rökmängd samt med inbyggd våg som option

Inaskningsugnar används generellt för att bestämma askhalt I prover samt att bränna av organiskt material ur prover med både oorganiskt och organiskt innehåll. 

Designade för optimerat luftflöde utan att störa proverna. Luften som tas in förvärms på utsidan av elementen innand en introduveras I inaskningskammaren vilket gör att proverna I bade framkant och bakkant ser samma temperature. Ett tillbehörsutbud med brickor och handtag för att hålla proverna ingår också I sortimentet.

Rörugnar

Finns med olika diameter och längd på arbetsrör samt med många olika konfigrationer på styrningen av temperaturer, processtider och eventuella ventiler för gaser (inert-, reaktionsgas eller vacuum)

Dessa ugnar används främst inom materialvetenskap och forskning men även i andra fall då man vill åstadkomma en ren gasmiljö eller vakuum. 

Carbolites rörugnar har ett brett användningsområde när det temperature och finns i modeller upp till 1600 C. I speciallfallet med grafitugn så används de upp till 2 600 C. Förutom detta så kan de också spara utyrmme I laboratoriet genom sin kompakta byggnad.

Torrsterilisering/depyrolys/ bricktorkare för Farmaceutisk industri

Med mer än 50 års erfarenhet med ugnar är Lytzen marknadsledare för ugnar för farmaceutisk och plastindustri.

Då Lytzen har konccentrerat sig uteslutande på ugnar i så många år så har de också tillägnat sig unik kunskap inom luftflödeskontroll, temperaturdistribution och renrumsklassificering.
Lytzens långa erfarenhet med konstruktion i rostfritt under högtemperaturapplikationer och svetsare av högsta klass tillåter dom att utveckla och tillverka unika ugnar med avseende på livslängd och cGMP-konstruktion.

Rådgivning

För rådgivning om värmeskåp och ugnar till ert laboratorium fyll i era kontaktuppgifter och lämna information om era behov så kontaktar vi er så snart som möjligt.
Ralf Moberg
Produktspecialist