Provneddelning

Korrekt provneddelning är viktig för att få reproducerbara prover ur en bulk.

Retsch erbjuder ett antal olika metoder och storlekar på provneddelningsutrustning för att dela ned förmalda och finmalda prover inför fortsatt provberedning eller analys.

Provdelare PT 100

Provdelare som  delar upp ett prov i ett antal representativa prov. Lämplig då ex. provet skall analyseras på olika lab eller arkiveras som framtida referens.

 • Lämplig för torrt bulkmaterial
 • Partikelstorlek*: < 10 mm
 • Antal provdelar: 6,8 eller 10 (beroende på delningshuvud)
*) Beroende på material och instrumentinställning

Provdelare PT 200

Genomströmningsprovtagare som beroende på konfiguration tar ut 1-3 representativa prov ur ett större material.

 • Rotationsneddelare 1-3 prover och bulk
 • Lämplig för torrt bulkmaterial
 • Partikelstorlek*: < 10 mm
 • Antal provandelar: 1, 2 eller 3 samt bulk (30 liter)

*) Beroende på material och instrumentinställning

Provneddelare PT 600 XL

Genomströmningsprovtagare som beroende på konfiguration tar ut 6-10 representativa prov ur ett större material.

 • Rotationsneddelare med delning ned till 6-10 prover, alt. 1 prov samt resten till bulk
 • Exakt, reproducerbar och dammfri neddelning även av större mängder
 • Modulär design
 • Variabel hastighet
 • Partikelstorlek: < =20 mm
 • Vibrationsmatare med insticksränna för enkel rengöring
 • Bulk (uppsamlingskärl) på 70 liter

*) Beroende på material och instrumentinställning

Spaltdelare, Riffler

Halvering av provet tills önskad provmängd.

 • Lämplig för torrt bulkmaterial
 • Partikelstorlek*: RT 6.5: ~4 mm
  RT 12.5: ~8 mm
  RT 25: ~16 mm
  RT 37.5: ~25 mm
  RT 50: ~33 mm
  RT 75: ~50 mm
 • Antal provandelar: 2

*) Beroende på material och instrumentinställning

Stäng meny