Provneddelning

Korrekt provneddelning är viktig för att få reproducerbara prover ur en bulk.

Retsch erbjuder ett antal olika metoder och storlekar på provneddelningsutrustning för att dela ned förmalda och finmalda prover inför fortsatt provberedning eller analys.

Provneddelare PT 100

Provneddelare som  delar upp ett prov i ett antal representativa prov. Lämplig då ex. provet skall analyseras på olika lab eller arkiveras som framtida referens.

 • Lämplig för torrt bulkmaterial
 • Partikelstorlek*: < 10 mm
 • Antal provdelar: 6,8 eller 10 (beroende på delningshuvud)
*) Beroende på material och instrumentinställning

Provneddelare PT 200

Provneddelare som beroende på konfiguration tar ut 1-3 representativa prov ur ett större material.

 • Rotationsneddelare 1-3 prover och bulk
 • Lämplig för torrt bulkmaterial
 • Partikelstorlek*: < 10 mm
 • Antal provandelar: 1, 2 eller 3 samt bulk (30 liter)

*) Beroende på material och instrumentinställning

Provneddelare PT 300 & PT 600

Provneddelare PT 300 och PT 600 (för upp till 30 respektive 60 liters prover, alternativt kontinuerlig provtagning)
Rotationsneddelare som tar ut 6-10 representativa prov ur ett större material, alternativt 1 st prov för kontinuerlig provtagning.

 • Rotationsneddelare med delning ned till 6-10 prover, alt. 1 prov samt resten till bulk
 • Exakt, reproducerbar och dammfri neddelning även av större mängder
 • Modulär design (enkelt att ändra antal prov)
 • Variabel hastighet (18 – 53 varv per minut)
 • Partikelstorlek*: <= 20 mm
 • Vibrationsmatare med insticksränna för enkel rengöring
 • Bulk (uppsamlingskärl) på 70 liter

*) Beroende på material och instrumentinställning

Spaltneddelare, Riffler

Halvering av provet till önskad provmängd.

 • Lämplig för torrt bulkmaterial
 • Partikelstorlek*: RT 6.5: ~4 mm
  RT 12.5: ~8 mm
  RT 25: ~16 mm
  RT 37.5: ~25 mm
  RT 50: ~33 mm
  RT 75: ~50 mm
 • Antal provandelar: 2

*) Beroende på material och instrumentinställning