CO2 Inkubatorer / Cellodlingsinkubatorer / Skakinkubatorer / Inkubatorer

Historiskt har CO2-inkubatorer ofta varit vattenmantlade, vilket har fördelen att ge en jämn temperatur samt en buffert mot temperaturfall vid elavbrott. Nackdelen med detta utförande är att det omöjliggör en automatisk sterilisering av inkubatorn.

Dessutom är de besvärliga att flytta och långsamma att starta. Idag kan en inkubator utan vattenmantel ge en lika jämn temperatur som en med, och vem lockas inte av steriliseringsmöjligheten?

Inkubatorer utan CO2 reglering som standard finns som skåp och skakinkubatorer  samt som anaerobinkubator, se Handskboxar.