Instrument för mikroplattor

Thermo Scientific har varit ledande inom instrument för mikroplattor i många år.

Labsystem som det en gång i tiden hette var först på marknaden med en absorbansläsare för mikroplattor. Utvecklingen har lett fram till mer avancerade läsare för både absorbans, fluorescens och luminiscens. Thermo Scientific har även tvättare, dispensorer och extraktion av nukleinsyra i mikroplattformat.

Läsare för mikroplattor

Vi har läsare som läser absorbans, fluorescens och luminiscens på mikroplattor i format 6 – 1536 håls plattor.

Man kan läsa med filter i olika våglängder eller utan filter i så kallade monokromatorläsare. Det finns även möjlighet att använda tekniker som FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer), BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer), AlphaScreen/AlphaLisa och TR-FRET (Time Resolved FRET) i våra läsare. För att kvantifiera och kontrollera renhet i DNA/RNA finns det speciella hållare för upp till 16 prover där man enbart använder sig av 2-10µl prov. Till läsarna finns det en mjukvara kallad SkanIt som är lika för alla läsarna och som inte har några licensbegränsningar. Flera av läsarna är robotkompatibla.

Tvättare för mikroplattor

Vi har tvättare för mikroplattor som kan tvätta både strips och hela plattor från 96-håls format till 384-håls format.

Tvättarna kan ha en buffert och en slaskflaska eller två buffertar, en sköljflaska och en slaskflaska. Tvätthuvudena är utformade efter 8- eller 12-kanals formatet. De kan även användas för att dispensera lösningar på plattorna. Till den mer avancerade tvättaren finns även ett speciellt celltvätthuvud som kan användas för att skonsamt tvätta plattan utan att adherenta celler lossnar. Tvättarna är robotkompatibla.

Dispensorer för mikroplattor

Med våra dispensorer för mikroplattor kan man enkelt och snabbt dispensera 0,5µl till 2500µl på en 6 -1536 håls platta.

Som exempel kan nämnas att en dispensering med 10µl på en 384-håls platta endast tar 6 sekunder. Dispenseringen sker med hjälp av utbytbara kassetter som minimerar kors-kontamination. En speciell dispensor kan även dispensera så små volymer som 50nl – 50µl på en 96-, 384- eller en 1536-håls platta. Dispensorerna är robotkompatibla.