Instrument för mikroplattor

Thermo Scientific har varit ledande inom instrument för mikroplattor i många år.

Labsystem som det en gång i tiden hette var först på marknaden med en absorbansläsare för mikroplattor. Utvecklingen har lett fram till mer avancerade läsare för både absorbans, fluorescens och luminiscens. Thermo Scientific har även tvättare och dispensorer.

Thermo Scientific plattläsare har ett antal funktioner som hjälper dig att spara tid och maximera produktiviteten, såsom självdiagnostik och autokalibrering, lättanvänd PC-programvara SkanIt och automatisering med robotkompatibilitet. Multidrop reagensdispensrar baserade på peristaltik använder sig av löstagbara autoklaverbara kassetter för dispensering av reagenser, spädning, celler och beads. Thermo Scientific Wellwash plattvättare ger säker tvättprestanda inom rutin- och forskningsapplikationer. Wellwash plattvättare har en stor färgskärm med grafiskt användargränssnitt och icke-trycksatta flaskor för optimal användarvänlighet, bekvämlighet och säkerhet.

Läsare för mikroplattor / Plattläsare

Vi har läsare som läser absorbans, fluorescens och luminiscens på mikroplattor i format 6 – 1536 håls plattor.

Man kan läsa med filter i olika våglängder eller utan filter i så kallade monokromatorläsare. Det finns även möjlighet att använda tekniker som FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer), BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer), AlphaScreen/AlphaLisa och TR-FRET (Time Resolved FRET) i våra läsare. För att kvantifiera och kontrollera renhet i DNA/RNA finns det speciella hållare för upp till 16 prover där man enbart använder sig av 2-10µl prov. Till läsarna finns det en mjukvara kallad SkanIt som är lika för alla läsarna och som inte har några licensbegränsningar. Flera av läsarna är robotkompatibla.

Multiskan FC är en pålitligt och robust plattläsare för forsknings- och rutinlaboratorier:

 • Filterbaserad plattläsare för 96 & 384-brunnars plattor
 • För standardapplikationer som ELISA, BSA, Bradford etc.
 • Inbyggd inkubering med skak och upp till 50 grader C.
 • Kan fås med inbyggd touch-skärm eller för extern PC

Multiskan SkyHigh  är en UV/Vis-plattläsare designad för att vara enkel att använda för praktiskt taget alla fotometriska forskningsapplikationer och specifikt DNA-, RNA- och proteinanalys samt turbiditetsmätningar:

 • Monokromatorbaserad plattläsare för 6-384 brunnars plattor
 • Valfri våglängd emellan 200-1000 m med möjlighet till skanning
 • Inbyggd inkubering med skak och upp till 45 grader C.
 • Finns utan och med inbyggd mjukvara samt kyvettport
 • Som option finns µDrop Duo plate för kvantifiering av DNA/RNA

Varioskan Lux är en komplett multifunktionsplattläsare som täcker många applikationsbehov:

 • Modulär plattläsare för absorbans, fluorescens, luminescens,
  BRET, FRET, TRF, TR-FRET, HTRF, Alpha screen/ELISA
 • Monokromatorbaserad plattläsare för 6-1 536 brunnar plattor
 • Kan mäta endpoint-, kinetik-, spektral-, multipoint-, och kinetikspektra-assays
 • Kan utrustas med injektorer för simultan injektion/mätning
 • CO2 och O2 kontrollerad atmosfär för plattor
 • Licensfri intuitiv programvara (research edition) ingår

Tvättare för mikroplattor

Vi har tvättare för mikroplattor som kan tvätta både strips och hela plattor från 96-håls format till 384-håls format.

Tvättarna kan ha en buffert och en slaskflaska eller två buffertar, en sköljflaska och en slaskflaska. Tvätthuvudena är utformade efter 8- eller 12-kanals formatet. De kan även användas för att dispensera lösningar på plattorna. Till den mer avancerade tvättaren finns även ett speciellt celltvätthuvud som kan användas för att skonsamt tvätta plattan utan att adherenta celler lossnar. Tvättarna är robotkompatibla.

Wellwash är robusta och pålitliga plattvättare för rad- eller kolumnvis tvättning:

 • Tvättar 96- och 384-brunnars plattor
 • Stor färgdisplay för enkel programmering
 • Stort antal tvätthuvuden att välja emellan för optimal tvätt för ex.vis celler
 • Trycklöst system med pump minimerar läckage
 • Sweep mode minimerar residualvolym i sista tvättsteget

Dispensorer för mikroplattor

Med våra dispensorer för mikroplattor kan man enkelt och snabbt dispensera 0,5µl till 2500µl på en 6 -1536 håls platta.

Som exempel kan nämnas att en dispensering med 10µl på en 384-håls platta endast tar 6 sekunder. Dispenseringen sker med hjälp av utbytbara kassetter som minimerar kors-kontamination. En speciell dispensor kan även dispensera så små volymer som 50nl – 50µl på en 96-, 384- eller en 1536-håls platta. Dispensorerna är robotkompatibla.

Multidrop Combi+ / SMART+ för dispensering av reagens till mikroplattor:

 • Volym 0,5-2 500 µl
 • Dispenserar till alla sorters mikroplattor (lågprofil- till Deep well)
 • Enkel programmering via tydlig färgdisplay

Pico 1 dispenserar volymer mellan 11 pL och 10 µL.

Digital dispenser av mycket små volymer till mikroplattor:

 • Volym 11pL – 10 µl
 • 1 och 8 kanaler
 • Non-contact dispensing
 • För qPCR, Dose response curves, drug screening etc.