Bioreaktorer / Fermentorer

Bioreaktorer och fermentorer är viktiga redskap inom bioteknik och läkemedelsframställning, där de erbjuder en kontrollerad miljö för odling och produktion av mikroorganismer eller celler. Dessa system kan skapa optimala miljöförhållanden för mikrobiell eller cellkultur genom att kontrollera viktiga parametrar som temperatur, pH, syrehalt och omrörning.

Detta kan accelerera produktionen av proteiner, enzymer och läkemedel. I biotekniska processer används fermentorer för att odla mikroorganismer och producera metaboliter. Inom läkemedelsindustrin spelar bioreaktorer en nyckelroll i framställningen av proteinbaserade biologiska läkemedel som t.ex. monoklonala antikroppar. Deras övervaknings- och styrsystem möjliggör precision och optimering av processen, vilket är avgörande för att säkerställa kvalitén och effektiviteten hos biologiska produkter.

För odling i suspension med traditionell stirred tank-teknik har Solaris ett brett utbud av autoklaverbara glassystem och rostfria steam-in-placesystem.
För odling av adherenta celler har Esco Aster utvecklat en teknik de kallar Tide Motion Technology som är skonsam mot cellerna samtidigt som den ger hög produktivitet. Esco Asters bioreaktorsystem finns i volymer från 2 liter och upp till kubikmeterskala.

Ninolab kan erbjuda lösningar för de flesta applikationer inom mikrobiell respektive cellodling från labbskala upp till pilot/produktionsskala.

Nutraceuticals (saker man äter som fungerar som medicin).

 • Kosttillskott
 • Livsmedelstillsatser

Kemi och Petrokemi

 • Tillsatser
 • Reagenser
 • Raffinerade råvaror
 • Olefiner

Djurens hälsa och näring

 • Vacciner för djur
 • Djurfoder

Biotech och Pharma

 • Antibiotika
 • Antitumorala medel
 • Vacciner
 • APIs
 • Hormoner
 • Smärtstillande medel
 • Monoklonala antikroppar

Kosmetika

 • Bioaktiva ingredienser
 • Hyaluronsyra
 • Q10 coenzymer

Biosanering

 • Alla mikroorganismer, bakterier/svampar/jäst/alger med möjlighet att modifiera toxiska ämnen

Mat och dryck

 • Processtartare för kött/ost/vin
 • Konserveringsmedel för kött
 • Smakämnen
 • Plantbaserade substitut för kött
 • Fermenterade drycker
 • Cellulärt jordbruk
 • Lågkaloridrycker

Biomaterial

 • Biopolymerer
 • Bioplaster

Jordbruk

 • Biogödningsmedel
 • Biopesticider
 • Gödningsmedel med alger

Biodrivmedel

 • Biodiesel
 • Bioetanol

Autoklaverbara bioreaktorer/fermentorer

Odlingskärl av typen “stirred tank reactor” är den mest använda bioreaktortypen.

Applikon har autoklaverbara glaskärl för cell- och mikrobiell odling med totalvolymer från 2 liter upp till 20 liter i både enkel- och dubbelväggsutförande. Dessa kärl har en hög grad av flexibilitet när det gäller konfigurationen av de ingående komponenterna vilket gör att de kan anpassas efter de unika kraven i varje process.

Minibioreaktorer

MiniBio2 är en förbättrad version av den ursprungliga Applikon MiniBio bioreaktorn

Autoklavering, installation och anslutning av slangar har förenklats vilket innebär att det går snabbare att sätta upp systemet. MiniBio2-reaktorerna finns i storlekarna 250 ml, 500 ml och 1000 ml totalvolym och representerar en äkta nedskalning av den klassiska reaktorn i lab-skala. MiniBio2 har samma flexibilitet som labbskalereaktorerna vilket innebär att de kan anpassas efter processens behov. Den mindre volymen minskar mediekostnader och maximerar labbutrymmet.

Single use reaktorer

Single use-formatet innebär att man snabbare kan starta upp sin process.

Systemet levereras gamma-steriliserat och färdigt att använda med alla ingående slangar och anslutningar. Risken för korskontamination är eliminerad eftersom systemet kastas efter användning. Single use-reaktorn Appliflex ST skiljer sig från andra system genom att den är ett konfigurerbart odlingskärl av ”stirred tank”-typ. Du kan välja (och även själv designa) typ och antal impellrar för omrörning, antal anslutningar för vätske- och gastillsatser och även typ av sparger beroende på din process. Inga mer oanvända portar med blindpluggar utan en optimerad bioreaktor anpassad för din specifika process. Appliflex ST finns i storlekarna 500 ml och 3 liter totalvolym – en 15 liters version är under utveckling.

Rostfria SIP-system

Applikons Pilot-system är uppdelade i en serie för mikrobiell odling och en för cellodling. De mikrobiella steam-in-place systemen finns i totalvolymerna 20 L, 40L, 70 L och 140 L.

Cellodlingssystemen finns i totalvolymerna 30 L, 60 L och 130 L. Huvudskillnaden mellan dessa två serier är förhållandet mellan höjden och diametern på kärlen. De mikrobiella kärlen har ett höjd/diameter-förhållande på 3,0 medan cellodlingskärlen har ett höjd/diameter-förhållande på 1,5 (beräknat för totalvolymen). Alla systemen är dokumenterade för cGMP-användning och levereras med dokumentation för validering. Applikon kan även tillverka specialanpassade rostfria system i större volymer.

Micro matrix

Den unika Micro-Matrix ger total kontroll över 24 oberoende bioreaktorer i ett enkelt mikroplattformat.

Var och en av de 24 bioreaktorerna erbjuder oberoende kontroll av pH, temperatur och upplöst syre samt individuell vätsketillsats och tillsats av upp till 4 olika gaser. Micro-Matrix är en äkta nedskalning av traditionella småskaliga bioreaktorer. Bioreaktor-kassetten är baserad på det populära SBS-formatet för mikrotiterplattor vilket underlättar integrering i automatiserade processer.

Micro-flask

Micro-flask är en lättanvänd och kostnadseffektiv plattform för snabb hantering och odling av större mängder bakteriestammar, klonbibliotek och cellinjer i 24- eller 96-hålsformat.

Systemet gör det möjligt för en person att odla och testa tusentals stammar samtidigt med ett minimum av repetitivt handhavande – all hantering görs parallellt i set om 24 eller 96 stammar.

Micro-flask är ett effektivt sätt att använda en orbitalskak och ger stora tidsvinster i utvecklingsarbetet samtidigt som man får samma odlingskvalitet som vid traditionell skakodling i e-kolv vad gäller både syresättning och reproducibilitet.

Sensorer

I biotech och läkemedelsindustrin är det viktigt att att ha pålitlig information om pH-värdet i en process. pH-värdet påverkar en cells viabilitet, produktivitet och stabilitet och har också en effekt på analysen av aktiva komponenter.

Applisens pH+-sensor är designad för långvariga, stabila och noggranna mätningar i bioprocesser. pH+-sensorn har en ”fixed sleeve”-design som minskar mediets påverkan på pH-mätningen. Jämfört med traditionella membran-sensorer ger detta högre noggrannhet och ökad livslängd för sensorn vilket är avgörande för odlingsprocesser som löper över lång tid.

Mätning av upplöst syre (DO) i bioteknologiska processer är grundläggande för processoptimering och maximering av produktutbytet. En cell eller mikroorganism reagerar på syrekoncentrationen när den reglerar sin metabolism. Därför är det viktigt att både kunna mäta och styra DO-koncentrationen under en process. Applisens DO-sensorer är designade för långvariga, stabila och noggranna mätningar i bioprocsesser. Sensorn har en membranmodul i titan som minimerar signaldrift. Den autoklaverbara polariseringsmodulen möjliggör polarisering av sensorn under sterilisering vilket sparar tid vid uppstarten av en process.

Flownamics Seg-Flow

Helautomatisk provtagning och analys av celler från bioreaktorer till cellanalysapparater eller/och cellräknare.

Seg-Flow från Flownamics är ett system för automatisk provtagning från upp till 8 bioreaktorer och automatisk överföring av cellfria eller cellinnehållande prover till upp till 4 olika analysinstrument. Lösningar finns för att integrera Seg-Flow med de flesta vanligt förekommande cellräknare och biokemiska analysatorer. Seg-Flow kan även integreras med ett flertal olika SCADA-system.
Tillsammans med en uppsättning parallella minibioreaktorer från Applikon (t.ex. den nya 500 ml singleusebioreaktorn Appliflex ST) kan Seg-Flow erbjuda ett automatiserat, integrerat system för processutveckling.

Flownamics FISP prober

Riskfri provtagning från bioprocesser med steriliserbara 0,2µm filter.

Flownamics har utvecklat FISP, en provtagningsprob som kan ta ut sterila, cellfria prover från fermentorer och bioreaktorer. FISP möjliggör direkt online-överföring av prov till en mängd analysatorer, såsom biokemi och HPLC-system, samt insamling för off-line-analys. FISP är en liten, rörformad, steriliserbar rostfri stålbärare som är omgiven av ett rörformat, mikroporöst membran. De finns tillgängliga för 12, 19 och 25 mm portar för användning i laboratorie-, pilot- eller industriell skala.

Finns för 25 mm portar

 • Passar in i fermentorer / Bioreaktorer sidoport
 • Död volym: Cirka 0,24 till 0,44 ml
 • Används i PD till produktion
 • GMP validerad
 • Nedsänkningsdjup: 90 och 115 mm
 • 0,2 mikromembran (specialanpassade porstorlekar finns tillgängliga)

Finns för 12 och 19 mm portar

 • Passar in I fermentorer / Bioreaktorer topp ingång
 • Död volym: Cirka 0,24 till 0,44 ml
 • Kan användas med SUB
 • Kompatibel med Kleenpak ™ -anslutningar
 • Nedsänkningsdjup: 120, 200, 310 och 410 mm
 • 0,2 mikromembran (specialanpassade porstorlekar finns tillgängliga)

Mjukvara

Vi kan erbjuda ett flertal olika mjukvarulösningar för lagring av processdata och styrning av olika processfunktioner, allt från enkel loggning av data till kompletta automatiseringssystem som kan skalas upp från laboratorie- till full produktionsskala inklusive upp- och nedströmsprocessning.

Våra lösningar är specifikt framtagna för användning i bioprocesser och erbjuder unika och lättanvända produkter. För labbskaleapplikationer finns BioXpert- och Lucullus-mjukvarorna och vi kan även erbjuda Emerson DeltaV eller GE iFIX för automatiserade projekt i produktionsskala.

Utbildning

Att utbilda sig i att handha Applikon-utrustning på ett optimalt sätt är inte en engångshändelse utan behöver upprepas regelbundet. Applikon har därför skapat Applikon Academy för Applikon-kunder inom forskning och utveckling.

De typer av kurser som kan erbjudas gäller allt från grundläggande praktiska och teoretiska utbildningar i fermentering/cellodling till avancerade utbildningar för SCADA/PIMS-mjukvaror. Applikons team av bioprocess-experter är redo att ge råd om grundläggande eller avancerad processutveckling, uppskalning, syresättning, mixning, kontroll av temperatur, pH och DO och andra processkontroll-parametrar. Se här för ett aktuellt kursprogram.

Orbital skakbioreaktorer

Orbital skakbioreaktorer för engångspåsar med en arbetsvolym från 4 liter upp till 2500 lite
Nästa generation av orbital skakbioreaktor är nu tillgänglig för odling av mänskliga, däggdjurs-, växt- och insektsceller i en engångspåsar. Bioreaktorsystemen har en arbetsvolym på 4 till 2500 liter. Detta användarvänliga system har jämförelsevis korta inställningstider och kan enkelt implementeras i produktionen. Samtlliga bioreaktorer uppfyller GMP-krav och föreskrifter.

Prestandaegenskaper

 • Stort utbud av arbetsvolym: 4 -2500 L
 • Odling av mänskliga, däggdjurs-, växt- och insektsceller
 • Användarvänlig & snabb och enkel installation
 • 3D engångsväska
 • Problemfri uppskalning
 • Onlinemätning och kontroll av pH och DO
 • Kvalificering för GMP-produktionsprocesser