Kåre Rodmalm

Expert på produkter från:

För mer information om de produkter jag ansvarar för kan du se dokumenten nedan

Förvaring av prover i flytande kväve (LN2)

Kyrofrys fabrikat Haier -150C

Kontrollerad nedfrysning av provmaterial

Förvaring av prover för IVF

Lyfthjälpmedel till kryo- och lågtemperaturfrysar

Transport och förvaring av flytande kväve (LN2)

Automatisk påfyllning av flytandekväve i mindre kärl

Transport av prover i flytande kväve (LN2)

Förvaring av torris/kolsyreis

Rack och rör för provförvaring

Skyddsutrustning

Blocktermostat / Torrbad

CountStar Mira BF

CountStar Rigel

CountStar Mira FL Plus

CountStar Mira FL

CountStar Mira HT

Applikationer Countstar

Flownamics Seg-Flow

e-Posta mig direkt!

FAQ

Här finner du svaren på många vanliga frågor!