Förbrukningsartiklar - Vattenrening

Att byta förbrukningsartiklarna i en vattenrenare är viktigt för vattenrenarens funktion och för den kvalitet på renvattnet ni behöver. Att exempelvis byta ut förfiltret i tid skyddar Reverse Osmosis modulen (RO-membranet) och gör så att man undviker att RO-membranet sätter igen och måste bytas ut.

Här under hittar ni förbrukningsartiklar till ELGAs olika vattenrenare. Både nya och äldre modeller. Observera att om inte modellen överensstämmer med bilden eller att numren på förbrukningsartiklarna inte överensstämmer med dem ni är vana vid kan modellen vara ännu äldre. Kontakta oss i dessa fall för mer information.

Många av förbrukningsartiklarna är enkla att byta ut själva och instruktioner finns i manualen. Vi rekommenderar däremot inte att man byter ut Reverse Osmosis modulen och E-cartridge själv.
Kontakta service hos oss för ett sådant byte på service@ninolab.se eller registrera en servicebeställning via formuläret på hemsidan.

Förbrukningsartiklar PURELAB

PURELAB Chorus 1

PURELAB Chorus 1_

Purification Pack options

118LC232
Purification Pack – RO Feed
(ingår som standard)

118LC244
Purification Pack – SDI Feed

118LC245
Purification Pack – Low Ionic

118LC246
Purification Pack – Low TO

PURELAB Chorus Halo Dispenser Consumables

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

Purification Pack options

118LC232
Purification Pack – RO Feed
(ingår som standard)

118LC244
Purification Pack – SDI Feed

118LC245
Purification Pack – Low Ionic

118LC246
Purification Pack – Low TOC

118LC210
UV Lamp

118LC109
0.05 Micron ultra-microfilter (UMF)

PURELAB Chorus Halo Dispenser Consumables

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

Purification Pack options

118LC232
Purification Pack – RO Feed
(ingår som standard)

118LC244
Purification Pack – SDI Feed

118LC245
Purification Pack – Low Ionic

118LC246 Purification Pack – Low TOC

118LC210
UV Lamp

118LC151
Endoguard 5000 UF Membrane

PURELAB Chorus Halo Dispenser Consumables

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

PURELAB Chorus 1 Complete

PURELAB Chorus 1 Complete

PURELAB® Chorus 1 Complete Consumables

118LC241
Pre-Treatment Pack

118LC240
10L/Hr Reverse Osmosis Module

118LC275
Purification Pack

118LC210
UV Lamp

Optional

118LC181
E – Cartridge

PURELAB Chorus Halo Dispenser Consumables

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

PULELAB Chorus 2

PURELAB Chorus 2

PURELAB® Chorus 2 Consumables

118LC241
Pre-Treatment Pack

118LC240
10L/Hr Reverse Osmosis Module

118LC234
Purification Pack – RO/DI

Optional

118LC181
E – Cartridge

PURELAB® Chorus Reservoir Consumable

118LC216
Composite Vent Filter

PULELAB Chorus 2+

PURELAB Chorus 2+

PURELAB® Chorus 2+ RO / EDI / UV Consumables

118LC24
Pre-Treatment Pack

118LC240
10L/Hr Reverse Osmosis Module

118LC243
Optimiser Pack

118LC277
EDI Stack Assembly

118LC285
UV Lamp

Optional

118LC181
E – Cartridge

PURELAB® Chorus Reservoir Consumable

118LC216
Composite Vent Filter

PURELAB® Chorus Halo Dispenser Consumables

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

PURELAB Chorus 3

PURELAB Chorus 3

PURELAB® Chorus 3 Consumables

118LC241
Pre-Treatment Pack

118LC240
10L/Hr Reverse Osmosis Module

Optional

118LC181
E – Cartridge

PURELAB® Chorus Reservoir Consumable

118LC216
Composite Vent Filter

PURELAB Flex 1 & 2

PURELAB Flex 1,2

PURELAB® flex 1 and 2 Consumables

118LC208
Purification Pack

118LC209
Sanitisation Pack

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

Consumable for For PURELAB® flex 2 only

118LC210
UV Lamp

PULELAB Flex 3 - 6

PURELAB Flex 3,4

PURELAB® flex 3 – 6 Consumables

118LC214
Purification Pack

118LC209
Sanitisation Pack

118LC210
UV Lamp

118LC216
Composite Vent Filter

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

Consumables for PURELAB® flex 3 & 5 only

118LC217
Reverse Osmosis Cartridge

PULELAB Quest

Elga_Lab_Quest_img

PURELAB® Quest Consumables

118LC292
Purification Pack (DI)

118LC209
Sanitisation Pack

118LC210
UV Lamp (UV)

118LC291
Vent Filter

118LC217
Reverse Osmosis Module (RO Service Module)

118LC134
Point-Of-Use Filter

118LC134/118LC145
Point-Of-Use 0.2 μm Filter

118LC197
Point-Of-Use Bio Filter

 

PURELAB Prima

PURELAB Prima

Prima 7/15/30 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

PURELAB Option-S

PURELAB Option S

Option-S 7/15 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC141
Twin-pack Cartridge

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

PULELAB Option-R

PURELAB Option R

Option-R 7/15 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC105
UV Lamp

118LC141
Twin-pack Cartridge

118LC197
Point of Use Biofilter

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

PULELAB Option-Q

PURELAB Option Q

PURELAB Option-Q 7/15 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC118
UV Lamp

118LC163
Twin Pack Purification Cartridge

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

PURELAB Pulse

PURELAB Pulse

PURELAB Pulse Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC178
Conditioning Cartridge

118LC105
UV Lamp

118LC218
EDI Stack

118LC197
Point of Use Biofilter

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

PURELAB Ultra

PURELAB Ultra

118LC182
Labpure S1 Purification Cartridge – RO Feed

118LC183
Labpure S2 Purification Cartridge – SDI Feed

118LC184
Labpure S3 Purification Cartridge – Low Ionic

118LC185
Labpure S4 Purification Cartridge – Low TOC

 

 

PURELAB Ultra Ionic Consumables

118LC105
UV Lamp

118LC109
0.05 Micron ultra-microfilter (UMF)

118LC197
Point of Use Biofilter

118LC134
Point of Use filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

 

PURELAB Ultra Analytic Consumables

118LC118
UV Lamp

118LC109
0.05 Micron ultra-microfilter (UMF)

118LC134
Point of Use filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

 

PURELAB Ultra Bioscience Consumables

118LC151
Endoguard 5000 UF Membrane

118LC134
Point of Use filter

118LC197
Point of Use Biofilter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

 

PURELAB Ultra Genetic Consumables

118LC118
UV Lamp

118LC151
Endoguard 5000 UF Membrane

118LC134
Point of Use filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

PULELAB Classic

PURELAB Classic

PURELAB® Classic DI Consumables

118LC186
Labpure S5 Purification Cartridge

118LC134
Point of Use filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

PURELAB® Classic UF Consumables

118LC186
Labpure S5 Purification Cartridge

118LC169
UF Membrane

118LC134
Point of Use filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

 

PURELAB® Classic UV Consumables

118LC170
UV Lamp

118LC186
Labpure S5 Purification Cartridge

118LC134
Point of Use filter

118LC197
Point of Use Biofilter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

PURELAB® Classic UVF Consumables

118LC170
UV Lamp

118LC186
Labpure S5 Purification Cartridge

118LC169
UF Membrane

118LC134
Point of Use filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

Förbrukningsartiklar MEDICA

MEDICA-R

MEDICA R

MEDICA-R® 7 / 15 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC105
UV Lamp

118LC141
Twin-pack Cartridge

118LC125
0.2 Micron in line capsule filter with adaptors

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

MEDICA-D

MEDICA D

MEDICA-D® 7 / 15 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC141
Twin-pack Cartridge

118LC154
Degassing Membrane

118LC105
UV Lamp

118LC125
0.2 Micron in line capsule filter with adaptors

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

MEDICA-EDI

MEDICA EDI

MEDICA-EDI® 7 / 15 Consumables

118LC281
Pre-treatment filter pack

118LC282
Low usage consumables bundle (Includes 1 x 118LC281 & 2 x 118LC212)

118LC283
High usage consumables bundle (Includes 1 x 118LC281 & 4 x 118LC212)

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC212
Conditioning and purification pack

118LC213
Sanitisation / bypass pack

118LC105
UV Lamp

118LC219
EDI module

118LC125
0.2 Micron in line capsule filter with adaptors

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

MEDICA PRO

MEDICA PRO

MEDICA® PRO Consumables

118LC179
30L/Hr Reverse Osmosis Cartridge

118LC180
60L/Hr Reverse Osmosis Cartridge

118LC193
120 l/hr Reverse Osmosis Cartridge

118LC105
UV Lamp

118LC109
0.05 Micron ultra-microfilter (UMF)

118LC174
Medpure L1 DI Pack

118LC175
Protek L1 Pretreatment Cartridge

118LC177
Protek L2 Pretreatment Cartridge

118LC181
E – Cartridge

118CT3
Pack of 12 Effervescent Sanitisation Tablets

118CT350
Pack of 50 Effervescent Sanitisation Tablets

118CT3300
6 Packs of 50 Effervescent Sanitisation Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

MEDICA® Consumables for EDI units only

118LC206
Conditioning Cartridge

118LC207
Deionisation Cartridge

118LC220
ADEPT 5 Stack

MEDICA R200

MEDICA R200

MEDICA® R 200 Consumables

118LC156
Composite Vent Filter

118LC158
UV Lamp

118LC159
Pre-treatment (pump protection) Filter

118LC160
0.2 micron filter

118LC161
Reverse Osmosis Module

Förbrukningsartiklar BIOPURE

BIOPURE 7 / 15

BIOPURE 7,15

BIOPURE® 7 / 15 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC105
Reverse Osmosis Cartridge

118LC191
Optipure Purification Cartridge S1

118LC151
Endoguard 5000 UF Membrane

118CT3
Pack of 12 Effervescent Sanitisation Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

 

BIOPURE 60 / 120

BIOPURE_60,120

BIOPURE® 60 / 120 Consumables

118LC175
Protek L1 Pretreatment Cartridge

118LC177
Protek L2 Pretreatment Cartridge

118LC180
60L/Hr Reverse Osmosis Cartridge

118LC193
120 l/hr Reverse Osmosis Cartridge

118LC105
UV Lamp

118LC181
E – Cartridge

118LC194
UF Filter

118LC195
Optipure L1 Purification Cartridge

118LC202
Vent Filter

118CT350
Pack of 50 Effervescent Sanitisation Tablets

118CT3300
6 Packs of 50 Effervescent Sanitisation Tablets

BIOPURE 200 / 300 / 600

BIOPURE 200,300,600

BIOPURE® 200 / 300 / 600 Consumables

118LC157
Bacteriological Reservoir filter

118LC161
Reverse Osmosis Module

118LC176
Reverse Osmosis Cartridge 300lph

118LC158
UV Lamp

118LC172
Big Blue 20″ Carbon Filter

118CFYAZD9960
Ultra-Filter

Förbrukningsartiklar CENTRA

CENTRA R 60 / 120

CENTRA R 60,120

CENTRA® R 60 / 120 Consumables

118LC175
Protek L1 Pretreatment Cartridge

118LC177
Protek L2 Pretreatment Cartridge

118LC180
60L/Hr Reverse Osmosis Cartridge

118LC181
E – Cartridge

118LC118
UV Lamp

118LC187
Purification Pack

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

118LC204
Microfilter

118CT3
Pack of 12 Effervescent Sanitisation Tablets

118CT350
Pack of 50 Effervescent Sanitisation Tablets

118CT3300
6 Packs of 50 Effervescent Sanitisation Tablets

 

CENTRA R200

CENTRA R200

CENTRA® R 200 Consumables

118LC159
Pre-treatment (pump protection) Filter

118LC156
Composite Vent Filter

118LC173
Composite Vent Filter

118LC158
UV Lamp

118LC160
0.2 micron filter

118CFYCZD1460
0.2 Micron Pleated Filter (20″)

Förbrukningsartiklar PURELAB

PURELAB Chorus 1

PURELAB Chorus 1_

Purification Pack options

118LC232
Purification Pack – RO Feed
(ingår som standard)

118LC244
Purification Pack – SDI Feed

118LC245
Purification Pack – Low Ionic

118LC246
Purification Pack – Low TO

PURELAB Chorus Halo Dispenser Consumables

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

Purification Pack options

118LC232
Purification Pack – RO Feed
(ingår som standard)

118LC244
Purification Pack – SDI Feed

118LC245
Purification Pack – Low Ionic

118LC246
Purification Pack – Low TOC

118LC210
UV Lamp

118LC109
0.05 Micron ultra-microfilter (UMF)

PURELAB Chorus Halo Dispenser Consumables

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

Purification Pack options

118LC232
Purification Pack – RO Feed
(ingår som standard)

118LC244
Purification Pack – SDI Feed

118LC245
Purification Pack – Low Ionic

118LC246 Purification Pack – Low TOC

118LC210
UV Lamp

118LC151
Endoguard 5000 UF Membrane

PURELAB Chorus Halo Dispenser Consumables

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

PURELAB Chorus 1 Complete

PURELAB Chorus 1 Complete

118LC241
Pre-Treatment Pack

118LC240
10L/Hr Reverse Osmosis Module

118LC275
Purification Pack

118LC210
UV Lamp

Optional

118LC181
E – Cartridge

PURELAB Chorus Halo Dispenser Consumables

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

PULELAB Chorus 2

PURELAB Chorus 2

PURELAB® Chorus 2 Consumables

118LC241
Pre-Treatment Pack

118LC240
10L/Hr Reverse Osmosis Module

118LC234
Purification Pack – RO/DI

Optional

118LC181
E – Cartridge

PURELAB® Chorus Reservoir Consumable

118LC216
Composite Vent Filter

 

PULELAB Chorus 2+

PURELAB Chorus 2+

PURELAB® Chorus 2+ RO / EDI / UV Consumables

118LC24
Pre-Treatment Pack

118LC240
10L/Hr Reverse Osmosis Module

118LC243
Optimiser Pack

118LC277
EDI Stack Assembly

118LC285
UV Lamp

Optional

118LC181
E – Cartridge

PURELAB® Chorus Reservoir Consumable

118LC216
Composite Vent Filter

PURELAB® Chorus Halo Dispenser Consumables

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

PURELAB Chorus 3

PURELAB Chorus 3

PURELAB® Chorus 3 Consumables

118LC241
Pre-Treatment Pack

118LC240
10L/Hr Reverse Osmosis Module

Optional

118LC181
E – Cartridge

PURELAB® Chorus Reservoir Consumable

118LC216
Composite Vent Filter

PULELAB Quest

Elga_Lab_Quest_img

PURELAB® Quest Consumables

118LC292
Purification Pack (DI)

118LC209
Sanitisation Pack

118LC210
UV Lamp (UV)

118LC291
Vent Filter

118LC217
Reverse Osmosis Module (RO Service Module)

118LC134
Point-Of-Use Filter

118LC134/118LC145
Point-Of-Use 0.2 μm Filter

118LC197
Point-Of-Use Bio Filter

 

PURELAB Flex 1 & 2

PURELAB Flex 1,2

PURELAB® flex 1 and 2 Consumables

118LC208
Purification Pack

118LC209
Sanitisation Pack

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

Consumable for For PURELAB® flex 2 only

118LC210
UV Lamp

PULELAB Flex 3 - 6

PURELAB Flex 3,4

PURELAB® flex 3 – 6 Consumables

118LC214
Purification Pack

118LC209
Sanitisation Pack

118LC210
UV Lamp

118LC216
Composite Vent Filter

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

Consumables for PURELAB® flex 3 & 5 only

118LC217
Reverse Osmosis Cartridge

PURELAB Prima

PURELAB Prima

Prima 7/15/30 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

PULELAB Option-Q

PURELAB Option Q

PURELAB Option-Q 7/15 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC118
UV Lamp

118LC163
Twin Pack Purification Cartridge

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118LC197
Point of Use Biofilter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

PURELAB Option-S

PURELAB Option S

Option-S 7/15 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC141
Twin-pack Cartridge

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

PULELAB Option-R

PURELAB Option R

Option-R 7/15 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC105
UV Lamp

118LC141
Twin-pack Cartridge

118LC197
Point of Use Biofilter

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

PURELAB Pulse

PURELAB Pulse

PURELAB Pulse Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC178
Conditioning Cartridge

118LC105
UV Lamp

118LC218
EDI Stack

118LC197
Point of Use Biofilter

118LC145
Point of Use Bacterial filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

PURELAB Ultra

PURELAB Ultra

118LC182
Labpure S1 Purification Cartridge – RO Feed

118LC183
Labpure S2 Purification Cartridge – SDI Feed

118LC184
Labpure S3 Purification Cartridge – Low Ionic

118LC185
Labpure S4 Purification Cartridge – Low TOC

 

 

PURELAB Ultra Ionic Consumables

118LC105
UV Lamp

118LC109
0.05 Micron ultra-microfilter (UMF)

118LC197
Point of Use Biofilter

118LC134
Point of Use filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

 

PURELAB Ultra Analytic Consumables

118LC118
UV Lamp

118LC109
0.05 Micron ultra-microfilter (UMF)

118LC134
Point of Use filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

 

PURELAB Ultra Bioscience Consumables

118LC151
Endoguard 5000 UF Membrane

118LC134
Point of Use filter

118LC197
Point of Use Biofilter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

 

PURELAB Ultra Genetic Consumables

118LC118
UV Lamp

118LC151
Endoguard 5000 UF Membrane

118LC134
Point of Use filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

PULELAB Classic

PURELAB Classic

PURELAB® Classic DI Consumables

118LC186
Labpure S5 Purification Cartridge

118LC134
Point of Use filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

PURELAB® Classic UF Consumables

118LC186
Labpure S5 Purification Cartridge

118LC169
UF Membrane

118LC134
Point of Use filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

 

PURELAB® Classic UV Consumables

118LC170
UV Lamp

118LC186
Labpure S5 Purification Cartridge

118LC134
Point of Use filter

118LC197
Point of Use Biofilter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

PURELAB® Classic UVF Consumables

118LC170
UV Lamp

118LC186
Labpure S5 Purification Cartridge

118LC169
UF Membrane

118LC134
Point of Use filter

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

Förbrukningsartiklar MEDICA

MEDICA-R

MEDICA R

MEDICA-R® 7 / 15 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC105
UV Lamp

118LC141
Twin-pack Cartridge

118LC125
0.2 Micron in line capsule filter with adaptors

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

MEDICA-D

MEDICA D

MEDICA-D® 7 / 15 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC141
Twin-pack Cartridge

118LC154
Degassing Membrane

118LC105
UV Lamp

118LC125
0.2 Micron in line capsule filter with adaptors

118CT1
Pack Of 12 Disinfection Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

MEDICA-EDI

MEDICA EDI

MEDICA-EDI® 7 / 15 Consumables

118LC281
Pre-treatment filter pack

118LC282
Low usage consumables bundle (Includes 1 x 118LC281 & 2 x 118LC212)

118LC283
High usage consumables bundle (Includes 1 x 118LC281 & 4 x 118LC212)

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC212
Conditioning and purification pack

118LC213
Sanitisation / bypass pack

118LC105
UV Lamp

118LC219
EDI module

118LC125
0.2 Micron in line capsule filter with adaptors

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

MEDICA PRO

MEDICA PRO

MEDICA® PRO Consumables

118LC179
30L/Hr Reverse Osmosis Cartridge

118LC180
60L/Hr Reverse Osmosis Cartridge

118LC193
120 l/hr Reverse Osmosis Cartridge

118LC105
UV Lamp

118LC109
0.05 Micron ultra-microfilter (UMF)

118LC174
Medpure L1 DI Pack

118LC175
Protek L1 Pretreatment Cartridge

118LC177
Protek L2 Pretreatment Cartridge

118LC181
E – Cartridge

118CT3
Pack of 12 Effervescent Sanitisation Tablets

118CT350
Pack of 50 Effervescent Sanitisation Tablets

118CT3300
6 Packs of 50 Effervescent Sanitisation Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

MEDICA® Consumables for EDI units only

118LC206
Conditioning Cartridge

118LC207
Deionisation Cartridge

118LC220
ADEPT 5 Stack

MEDICA R200

MEDICA R200

MEDICA® R 200 Consumables

118LC156
Composite Vent Filter

118LC158
UV Lamp

118LC159
Pre-treatment (pump protection) Filter

118LC160
0.2 micron filter

118LC161
Reverse Osmosis Module

Förbrukningsartiklar BIOPURE

BIOPURE 7 / 15

BIOPURE 7,15

BIOPURE® 7 / 15 Consumables

118LC140
Pre-treatment Cartridge

118LC143
Reverse Osmosis Cartridge

118LC105
Reverse Osmosis Cartridge

118LC191
Optipure Purification Cartridge S1

118LC151
Endoguard 5000 UF Membrane

118CT3
Pack of 12 Effervescent Sanitisation Tablets

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

 

BIOPURE 60 / 120

BIOPURE_60,120

BIOPURE® 60 / 120 Consumables

118LC175
Protek L1 Pretreatment Cartridge

118LC177
Protek L2 Pretreatment Cartridge

118LC180
60L/Hr Reverse Osmosis Cartridge

118LC193
120 l/hr Reverse Osmosis Cartridge

118LC105
UV Lamp

118LC181
E – Cartridge

118LC194
UF Filter

118LC195
Optipure L1 Purification Cartridge

118LC202
Vent Filter

118CT350
Pack of 50 Effervescent Sanitisation Tablets

118CT3300
6 Packs of 50 Effervescent Sanitisation Tablets

BIOPURE 200 / 300 / 600

BIOPURE 200,300,600

BIOPURE® 200 / 300 / 600 Consumables

118LC157
Bacteriological Reservoir filter

118LC161
Reverse Osmosis Module

118LC176
Reverse Osmosis Cartridge 300lph

118LC158
UV Lamp

118LC172
Big Blue 20″ Carbon Filter

118CFYAZD9960
Ultra-Filter

Förbrukningsartiklar CENTRA

CENTRA R 60 / 120

CENTRA R 60,120

CENTRA® R 60 / 120 Consumables

118LC175
Protek L1 Pretreatment Cartridge

118LC177
Protek L2 Pretreatment Cartridge

118LC180
60L/Hr Reverse Osmosis Cartridge

118LC181
E – Cartridge

118LC118
UV Lamp

118LC187
Purification Pack

118LC136M2
Composite Air Vent Filter

118LC204
Microfilter

118CT3
Pack of 12 Effervescent Sanitisation Tablets

118CT350
Pack of 50 Effervescent Sanitisation Tablets

118CT3300
6 Packs of 50 Effervescent Sanitisation Tablets

 

CENTRA R200

CENTRA R200

CENTRA® R 200 Consumables

118LC159
Pre-treatment (pump protection) Filter

118LC156
Composite Vent Filter

118LC173
Composite Vent Filter

118LC158
UV Lamp

118LC160
0.2 micron filter

118CFYCZD1460
0.2 Micron Pleated Filter (20″)