Dokument för nedladdning

ISO 9001:2015​

Certifikat för Kvalitet utfärdat av Intertek

ISO 14001:2015​

Certifikat för Miljö utfärdat av Intertek

C1123 Kategori I

Företagscertifikat utfärdat av Incert för kylarbeten enligt kommissionens förordning 2015/2067

C1123 Kategori II

Företagscertifikat utfärdat av Incert för kylarbeten enligt kommissionens förordning 2015/2067

El-kretsen

Certifikat Elektronik 2021

El-kretsen

Certifikat Batterier 2021

FTI

Anslutningsbevis FTI 2021

Kvalitets- och Miljöpolicy

Policy för kvalitets- och milöarbetet inom Ninolab-koncernen