LAF-BÄNKAR

LAF är ett samlingsbegrepp för all utrustning som har Laminar Air Flow teknik oftast med hjälp av Hepafilter H14. Ninolab erbjuder svensk tillverkade moderna och attraktiva LAF-lösningar, som inkluderar ett standardsortiment och ett special/industrisortiment som med hjälp av våra erfarna LAF- designers skapas efter kundens önskemål.

Vi släpper nu en ny generation av ninoSAFE bänkar med bland annat Klass II- och Sterilbänkar.

Dessa kännetecknas av skandinavisk design med smarta lösningar såsom marknadens lägsta höjd, vilket gör att de populära höj- och sänkbara stativen kan användas trots låga takhöjder som nordiska lab ofta har. Läs allt om vad som är nytt & innovativt med ninoSAFE klass II

Säkerhetsbänk ninoSAFE
Klass II

Standard Säkerhetsbänk Klass II med två HEPA-filter enligt normen EN 12469, för person-, produkt- och omgivningsskydd.

Tack vare bänkens låga höjd säkras det viktiga 30 cm säkerhetsavståndet som alla fabrikat måste ha ovanför en friblåsande bänk för att säkerställa personskyddet. Även möjlighet till ventilationsanslutning blir enkel tack vare att nordiska kunder vill ha arbetsytan på 90 cm över golv i enlighet med dagens byggstandard (samma som arbetsbänkarna i labbet och diskbänken hemma etc.) Utöver detta har bänkarna lågt ljud och starkt reflexfritt ljus.

I jakten på lägre ljud- och energiförbrukning har ninoSAFE-bänken ett helt nytt fläktpaket och omgjorda luftpassager m.m. Den lyckade och smidiga designen är oförändrad. Ändringarna har medfört betydande sänkning av både ljudbild och energiförbrukning. Med modern dimbar LED-belysning är energiförbrukningen under 120W!

Läs allt om vad som är nytt & innovativt med ninoSAFE Klass II

Säkerhetsbänk ninoSAFE Plus Klass II, 3-filter

Standard Säkerhetsbänk Klass II med tre HEPA-filter enligt normerna EN 12469 & DIN 12980, för person-, produkt- och omgivningsskydd.  

Denna bänk med tre Hepafilter steg är framtagen för exempelvis Cytostatika, Antibiotikahantering och för arbeten med ”Category 3 Pathogens in Category 3 Containment”

Tack vare bänkens låga höjd säkras det viktiga 30 cm säkerhetsavståndet som alla fabrikat måste ha ovanför en friblåsande bänk för att säkerställa personskyddet. Även möjlighet till ventilationsanslutning blir enkel tack vare att nordiska kunder vill ha arbetsytan på 90 cm över golv i enlighet med dagens byggstandard (samma som arbetsbänkarna i labbet och diskbänken hemma etc.) Utöver detta har bänkarna lågt ljud och starkt reflexfritt ljus.

Läs allt om vad som är nytt & innovativt med ninoSAFE Klass II

Vertikal Sterilbänk

En LAF-bänk, öppen laminärflödesbänk, även kallad sterilbänk eller produktskyddsbänk (ska ej förväxlas med Klass I bänk)

Dessa bänkar används vid bland annat vid cellodling för att kunna odla celler med så liten kontamination som möjligt av till exempel bakterier, virus, svampar och vid hantering av Petriskålar med substrat osv.

Bänkar kan även användas i industriella applikationer där det är viktigt med partikelfri miljö såsom vid öppning av hårddiskar, service av känsliga ventiler osv.

Grundprincipen är att luft filtreras från partiklar genom ett HEPA-filter som förhindrar att det som placerats på arbetsytan kontamineras av partiklar.

De två huvudtyperna av LAF-bänkar är vertikala och horisontella. I den förstnämnda kommer luften uppifrån medan i den horisontella kommer luften från arbetskammarens rygg mot operatören.

Dessa bänkar har enbart sk. produktskydd för det som placerats på arbetsytan.

OBS! Det finns inget personskydd i dessa bänkar.

Horisontal Sterilbänk

En LAF-bänk, öppen laminärflödesbänk, även kallad sterilbänk eller produktskyddsbänk (ska ej förväxlas med Klass I bänk).

Dessa bänkar används vid bland annat vid cellodling för att kunna odla celler med så liten kontamination som möjligt av till exempel bakterier, virus, svampar och vid hantering av Petriskålar med substrat osv.

Bänkar kan även användas i industriella applikationer där det är viktigt med partikelfri miljö såsom vid öppning av hårddiskar, service av känsliga ventiler osv.

Grundprincipen är att luft filtreras från partiklar genom ett HEPA-filter som förhindrar att det som placerats på arbetsytan kontamineras av partiklar.

De två huvudtyperna av LAF-bänkar är horisontella och vertikala. I den förstnämnda kommer luften från arbetskammarens rygg mot operatören medan i den horisontella kommer luften uppifrån

Dessa bänkar har enbart sk. produktskydd för det som placerats på arbetsytan.

OBS! Det finns inget personskydd i dessa bänkar.

Säkerhetsbänk ninoSAFE XL Klass II

ninoSAFE XL Säkerhetsbänk Klass II har extra stora inre dimensioner som standard Klass II bänkar inte har.

Arbetsutrymmet är 1000 mm högt och har djup 900 mm. Standard modellen av XL –bänken finns i tre storlekar med bredd: 1200, 1500 och 1800 mm. Fronten kan öppnas upp extra mycket för att underlätta placering av stora anordningar såsom pipetteringsrobot eller analysinstrument mm.

ninoSAFE XL är tillverkad i enlighet med EN 12469. Den kan också levereras med tre HEPAfilter enligt DIN 12980 och EN 12469. Den heter då ninoSAFE Plus.

ninoSAFE XL har stora inre och yttre dimensioner. Om man har problem med smala införselvägar såsom korridorhörn, dörröppningar, hissar och slussar mm. Är det genom den smarta designen möjligt att beställa bänken i en version som monteras på plats i labbet. Det som tillkommer är två dagars arbete för två tekniker.

Det går även att tillsammans med våra konstruktörer utarbeta en XL bänk med era önskade mått.

Medicinhanteringsbänk ninoSAFE 600 Klass II

Designad för Klass II-arbeten och hantering av bl a. antibiotika och cytostatika. Uppfyller arbetarskyddsstyrelsens normer enligt AFS 2005:5 och EN12469:2000.

ninoSAFE 600 är speciellt framtagen för alla som arbetar med toxiska ämnen, antibiotika eller cytostatika på sjukhus (OP, IVA, etc.) eller andra institutioner som arbetar med liknande ämnen.

ninoSAFE 600 är en äkta Klass II med vertikalt laminär flöde vilket ger operatören fullt skydd.

ninoSAFE 600 kommer med en arbetsöppning på 20 cm vilket ger enkel åtkomst till arbetsutrymmet. Med laminärt sterilt luftflöde elimineras risken för kontamination av produkten och minimerar risken för korskontaminering.

ninoSAFE 600  finns med eller utan stativ. Elektriskt höj och sänkbart stativ finns som tillval samt fast stativ. Låg ljudnivå endast 52 dB(A). Digitalt justerbar fläkt, alarm för strömavbrott, dimbart LED-ljus (0-2000Lux), UV-ljus (tillval) samt en mängd olika tillval.

Isotopbänkar, LAF-tak, Luftduschar, Burbytesstation​ mm.

Vi kan erbjuda ett stort urval av standardiserad och kundanpassad specialutrustning inom LAF området.

Vi vet hur viktigt det är att välja rätt LAF utrustning. Under utvecklingen av våra system och lösningar har vi alltid fokus på såväl höga användarkrav som höga tekniska krav. Resultatet är moderna, innovativa produkter med funktionella kundanpassade lösningar.
Nedan beskrivs ett urval av produkterna inom detta område;

 • Isotopbänkar – klassII bänkar för isotoparbeten inklädda med upp till 50 mm bly
 • LAF-tak i valfri storlek både som fristående och takmonterade
 • Luftduschar för att slussa personal in och ut från renrum
 • Burbytesstationer finns som både stationära och mobila
 • Genomräckningsskåp för barriärer. Finns både som passiva och aktiva modeller
 • Isolatorer / Gloveboxes

Den nya ninoSAFE Klass II-bänken kännetecknas av:

I jakten på lägre ljud- och energiförbrukning har ninoSAFE-bänken ett helt nytt fläktpaket och omgjorda luftpassager m.m. Den lyckade och smidiga designen är oförändrad. Ändringarna har medfört betydande sänkning av både ljudbild och energiförbrukning. Med modern dimbar LED-belysning är energiförbrukningen under 120W!

25 Fördelar ninoSAFE Klass II-bänk:

 1. Låg energiförbrukning endast ca 120 W, kan innebära att laboratoriets driftkostnader minskar med upp till 5000 SEK/år, jämfört med andra fabrikat (gamla bänkar har ofta förbrukning 600-800 W). Bidraget till den globala uppvärmningen reduceras kraftigt. Värmetillförseln till rummet minskas vilket medför att rummets kyla inte behöver gå lika mycket.
 2. Ljudnivå långt under 50 dB(A). Normen EN-12469 kräver under 65 dB(A). Ljudupplevelse är väldigt beroende av omgivningens förutsättningar, bänkens storlek och inställningar etc.
 3. Två moderna touchdisplayer. Den vänstra används för att manövrera bänken. Bänkens status visas i den högra displayen.
 4. ninoSAFE Klass II bänkarna uppfyller normen EN-12469. För ninoSAFE Plus uppfylls normerna EN-12469 och DIN 12980. Utöver detta finns sk. Declaration of Conformity med övriga uppfyllda normer/ krav.
 5. Höjden är endast 2 meter! (Vid arbetsyta på 75 cm). Djup 79,8 cm. Medför att man slipper riva dörrposter för in/uttransport samt att möjligheten finns för att ansluta s.k. frånluft etc. Det går även att använda höj/sänkbart stativ i rum med låg takhöjd. OBS! Friblåsande bänk, oavsett fabrikat, kräver 30 cm fritt till innertak för att inte riskera försämrat personskydd.
 6. Dimbar LED-belysning med medelvärde 2000 lux (normen EN12469 har minimikrav 750 lux).
 7. För att effektivisera UV-funktionen är armaturen placerad strax ovanför arbetsytan, bakom en täcklucka i arbetskammarens rygg. När UV-ljuset används öppnas luckan manuellt. Vid beställning av UVljuset ingår timer. Som tillval finns även UV-ljusrör med LED teknik.
 8. Unik, lätt demonterbar laminator/fördelningsduk för att säkerställa excellenta luftrörelser. Duken ger även homogen och behaglig ljusspridning. Laminatorn fungerar dessutom som pet- & stänkskydd för huvudfiltrets känsliga undersida.
 9. Konstruktion gjord för enkel rengöring, även insida av frontruta. Rengöringen underlättas av att insidan på fönsterramarna saknar kanter. Som tillval finns möjlighet att föra rutan nedåt för att underlätta rengöring av dess överdel.
 10. De nya renrumsanpassade ergonomiska stativlösningarna finns i flera varianter. Idag är det vanligast med elektriskt höj- och sänkbart. Alternativt används ”fast” stativ där önskad höjd väljs vid installation. Höjden kan senare enkelt ändras. För att skona golv har alla stativ breda, justerbara fötter.
 11. Vid tillvalet elstativ ställs höjden in via bänkens touchdisplay, genom detta försvinner en utanpåliggande knappanel, samt en väggkabel. Detta är önskvärt i bl.a. renrumssammanhang, där man vill ha så få saker som möjligt att rengöra.
 12. Gallret i fronten är V-format för att det inte ska gå att placera flaskor/prover på det samt för att säkerställa luftflöden och förhindra att arbete sker i frontens ”icke rena område”. Arbetsställningen förbättras också då det V-ställda gallret innebär att man slipper de armstöd som måste finnas på bänkar med horisontellt galler (för att inte riskera att operatörens armar blockerar frontgallret).
 13. Beroende på bänkbredd har ninoSAFE bänkarna 3-5 st. inbördes oberoende fläktar, samt de dyrare 110 mm HEPAfilter (jämf. med konkurrenternas 69 mm). Detta för att ge lägre tryckfall maximal livslängd på filter och fläktar. Under normala driftsbetingelser håller 110 mm filtren bänkens livslängd. Besparar er filterbyte för ca 20 000:-.
  3-filtersbänkarna, enligt DIN 12980, har nyframtagna runda Hepafilter med lägre inre motstånd för lägre ljud och för ökad livslängd på fläktarna.
 14. 30 cm arbetsöppning kan ställas in med bibehållen personsäkerhet. Kan injusteras i efterhand, medför endast 2 dB(A) ökning av ljudet efter flödesjustering.
 15. Som tillval finns även PIR-sensor som sänker energiförbrukningen ytterligare genom att sensorn känner av om någon finns vid bänken, övrig tid går bänken på ½ -fart.
 16. På ninoSAFE bänkarna har man också lyckats sänka temperaturhöjningen i arbetsutrymmet till endast +1°C, efter 3 timmars drift. (Vissa märken har +5-8°C efter 3 timmar).
 17. De stora sidofönstren ger ökad rymdkänsla och underlättar undervisning. Rengöringen underlättas av att insidan på fönsterramarna saknar kanter.
 18. Arbetsytan indelad i 4 delar som standard, går att få med annan indelning. För att minska reflexer är arbetsytorna mattpolerade, och även lacken är matt för att minska störande reflexer.
 19. Våg med 3-4 decimaler kan användas i standardbänk. 5-6 decimaler genom extra förstärkning.
 20. Arbetsytorna tål 100 kg/st (andra märken måste förstärkas).
 21. Timer finns för start exempelvis 15 min innan kl. 08:00 för att bänken ska vara klar att användas direkt, dvs den obligatoriska ”bortblåsningen av partiklar” är då redan genomförd.
 22. Som tillval finns USB-anslutning som kan användas för bl.a. arkiveringskraven i GMP + P3 & P4 lab.
 23. Genom olika smarta lösningar och kvalitetsval minskas servicekostnader. Som tillval finns Remote Control som kan användas för felsökning och omprogrammering etc. utan att tekniker behöver kliva in i exempelvis ett renrum.
 24. Stor vikt har lagts på att underlätta den hygieniska designen genom att bänk och stativ har sk. renrumsdesign utan skrymslor som samlar damm och rengöringsvätska, att det finns ”runda hörn” och radier i tråg mm.
 25. Genom att tillverkning sker i Sverige minskas transporter jämfört med bänkar som tillverkas i till exempel Asien.

Thermo Scientific™ LAF-bänkar erbjuder genom sin design en kvalitetssäkrad prestanda och ett kvalitetssäkrat skydd för varje användningstillfälle.

 • Thermo Scientific SmartFlow technology med funktion som dubbla DC motorer för att i realtid automatiskt balansera lufthastigheten för in- och utflödet.
 • Digital Airflow Verification (DAVe) alarm signal för ökad säkerhet vid alla typer av förhållanden utanför specifikationen.

Säkerhetsbänk Klass II, 2-filter

Med avancerad design för enkel användning och maximal säkerhet: 2-filterbänkarna Herasafe KS och Safe 2020 används där prov- och användarskydd är avgörande. Certifierade enligt EN12469.

 • Tillgänglig i modeller med en invändig bredd på 900, 1200, 1500 och 1800 mm. 
 • Night Set-Back Mode  reducerar luftflödet till 30% under inaktiva perioder
 • Lång livslängd för HEPA14-filtret
 • Lång livslängd för UV-röret
 • Programmerbart UV ljus förlänger livslängden för UV-röret
 • Reducerad ljudnivå
 • 10° vinklad front för hög komfort och ergonomi
 • Rymlig arbetsyta
 • Transparenta sidorutor för maximalt ljusinsläpp och översikt
 • Väggmonterade armaturer för media som option

Herasafe KS
LAF-bänk med invändig display och 250 mm arbetsyta. Fotstöd och justerbart stativ som option.

Safe 2020
LAF-bänk med utvändig display och 200 mm arbetsyta. El-stativ som option.

För dagens laboratorier kombinerar klass II bänken MSC-Advantage säkerhet, energieffektivitet och värde.

 • Tillgänglig i modeller med en invändig bredd på 900, 1200, 1500 och 1800 mm. 
 • Night Set-Back Mode  reducerar luftflödet till 30% under inaktiva perioder
 • Lång livslängd för HEPA14-filtret
 • Lång livslängd för UV-röret
 • Programmerbart UV ljus förlänger livslängden för UV-röret
 • Reducerad ljudnivå
 • 10° vinklad front för hög komfort och ergonomi
 • Rymlig arbetsyta på 200 mm
 • Intuitiv kontrollpanel visar data om säkerhet och prestanda
 • SmartPort för enkel genomföring av slangar och kablar
 • Som option finns slang-clips för bakvägg, hylla för att hänga på stativet samt justerbart stativ.

Nya Heraguard ECO är perfekt för applikationer där skydd för provet behövs. Tack vare likströmsmotorerna använder Heraguard ECO mindre energi och avger därmed mindre värme till laboratoriet.

 • Tillgänglig i modeller med en invändig bredd på 900, 1200, 1500 och 1800 mm. Arbetshöjd som standard 650 mm. Extra arbetshöjd: 950 mm.
 • Runt om sikt. Sidorutorna ökar ljusinsläppet på arbetsytan och ger en bra arbetsmiljö.
 • SmartPort för enkel genomföring av slangar och kablar
 • Förfilter på inluft-sidan kan enkelt bytas för hand.
 • Intuitiv kontrollpanel på utsidan
 • Lätt att byta HEPA-filter. HEPA-filtret avlägsnas lätt via fronten.
 • Välj mellan två arbetsytor. Arbetsyta i melanin som standard eller i rostfritt stål som option.
 • Som option finns UV-desinfektion samt transparent vindruta som skydd för luftflödet.

Säkerhetsbänk Klass II, 3-filter

Med robust konstruktion och en förträfflig ergonomisk design i kombination med en mer effektiv luftfiltrering än standard klass II LAF-bänkar: 3-filterbänkarna Herasafe KSP och Maxisafe 2020 används där det krävs exceptionellt person-, prov- och miljöskydd för CMR-föreningar. Certifierade enligt EN12469 och DIN12980.

 • Tillgänglig i modeller med en invändig bredd på 900, 1200, 1500 och 1800 mm. 
 • Night Set-Back Mode  reducerar luftflödet till 30% under inaktiva perioder
 • Lång livslängd för HEPA14-filtret
 • Lång livslängd för UV-röret
 • Programmerbart UV ljus förlänger livslängden för UV-röret
 • Reducerad ljudnivå
 • 10° vinklad front för hög komfort och ergonomi
 • Rymlig arbetsyta
 • Transparenta sidorutor för maximalt ljusinsläpp och översikt
 • Väggmonterade armaturer för media som option
 • Intuitiv display i ögonhöjd med handhållna kontroller för överblickbar övervakning (KSP)

Herasafe KSP
LAF-bänk med invändig display och 200 mm arbetsyta. Intuitiv display i ögonhöjd med handhållna kontroller för överblickbar övervakning. Manuellt justerbart stativ som option.

Maxisafe 2020
LAF-bänk med utvändig display och 200 mm arbetsyta. DIN12980 gäller för modeller med bredd 1200 och 1800 mm och enkel arbetsyta.

LAF-bänk för nanopartiklar från Labconco

XPert Nano LAF-bänk testad och godkänd av det oberoende NANOSAFE, INC. (https://www.nanosafeinc.com)

XPert Nano skyddar användaren mot hälsovådliga partiklar vid hanteringen av nanopartiklar och kemisk hantering av torrt pulver.

Funktion:
Rumsluft dras in genom framsidan, strömmar igenom armstödet som fungerar som luftfördelare och passerar slutligen ett 99.999% ULPA filter innan den renade luften recirkuleras till laboratoriet eller renrummet. Invändiga ytor av rostfritt stål, löstagbart armstöd, demonterbar bakvägg i arbetsutrymmet samt integrerad arbetsyta. Allt detta för att göra det lätt att torka av och hålla rent.

Beskrivning:

 • Dimensioner: Bredd 910 x Djup 740 x Höjd 970 mm exkl. stativ
 • I det djupa arbetsutrymmet får stora apparater, och exempelvis vågar, lätt plats  
 • Patenterad Clean-Sweep armstöd/luftfördelare
 • Sidospoiler
 • ULPA filter, 99.99% effektivitet för partiklar av 0.12 mikrons storlek
 • Möjligt att läckage-skanna hela ytan av ULPA-filtret då det är tillgängligt uppifrån
 • Bag-in/bag-out filterbytes system
 • Modern lättanvänd display
 • Invändigt i 304 rostfritt stål sidor, armstöd/luftfördelare, luftspoiler samt integrerad arbetsyta
 • Utvändig pulverlackerat, epoxi-belagd aluminium/stål i vit och grå färg
 • Frontlucka med över 6 mm tjockt härdat glas
 • Hög säkerhet genom undertrycksteknik för att förhindra ut-läckage av partiklar vid eventuellt filterfel.
 • Frontmonterat lysrör inklusive brytare för fläkt och ljus
 • Givare för att övervaka filtrets igensättningsgrad
 • 2 pluggade hål för sladd/slang in till arbetsutrymmet   
 • Inneslutning av partiklar verifierad

Nödvändiga tillbehör:

 • I höjdled justerbart stativ

Tillbehör, som option:

 • Tillbehör för ventilationsanslutning
 • Ionizer

Lab Bubble

CTS
Lab-Bubble ™ är designad och tillverkad av CTS Europe Ltd, är ett brittisk företag baserat på konstruktion och idrifttagande av mobila och bänkmonterade laboratorie skåp och säkerhetsinspektionssystem till läkemedelsindustrin.

SkåpetLab-Bubble ™ är ett system med låg kostnad, återcirkulerande avloppsugn, fullprestanda testad och utformad som en inmatningsenhet till den allmänna laboratoriemarknaden. Det erbjuder för närvarande fyra olika typer av kontrollerade miljöer: Säkerhetsbubbla ger operatörsskydd vid hantering av farliga kemikalierHandsk-bubbla för förseglade miljöer.PCR Still Air Bubble ger produktskydd för känsliga prover.PCR Clean Air Bubble ger en sluten miljö för hantering av känsliga PCR-reagenser.

Lab-Bubble ™ mäter endast 750Wx800Dx575H och passar på alla vanliga arbetsbänkar och passar genom vanliga dörröppningar. Snabb montering och lätt att flytta gör alla modeller mycket effektiva inneslutningslösningar för laboratoriet. Varje bubbla levereras med vårt specialdesignade fläktsystem och säkert bytefilter. Denna design gör att användaren kan utföra snabba, säkra och enkla filterändringar. Vårt fläktsystem kräver ingen anslutning till hushållsutdraget, som returnerar ren luft direkt till laboratoriemiljön. Energieffektiv och låg ljudelektronik håller energikostnaderna låga.

Konstruktionen

Lab-Bubble ™ -baserna (2) är tillverkade av en modifierad högdensitetspolyeten som ger utmärkt kemiskt motstånd och lätta att rengöra ytor. Speciellt modifierad och gjuten akryl används för Lab-Bubble ™ locket (1) som ger utmärkt synlighet och ergonomi. 

Kanalen (3) är ett polyuretanmaterial som vanligen används i rökutvinningssystemen och fläktfiltreringsmodulen (4) är gjord av pulver lackerat mjukt stål som har gott motstånd mot rengöringslösningsmedel.

CTS_Konstruktion Lab Bubble_IMG

Tillbehör LAF-bänkar

Vi levererar och monterar mängder med tillbehör i LAF-utrustningarna.

Bland annat gas och vatten anslutningar, el-uttag, UV-ljus, vågplatta för vibrationsfri vägning men även datorskärmar och annan utrustning kan integreras.