Instrument

Instrument har förslitningsdelar, men framför allt krävs återkommande kalibreringar för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet.
Instrument används i regel för att kontrollera produktion, eller givna värden. En drift av noggrannheten kan i många fall bli förödande

Kontakta oss för ytterligare information:

  • service@ninolab.se
  • 08-590 962 50
Viskometer_Lauda_iVisc_IMG

Produkter

Läs mer om våra mätinstrument

Stäng meny