Instrument

Instrument har förslitningsdelar, men framför allt krävs återkommande kalibreringar för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet.
Instrument används i regel för att kontrollera produktion, eller givna värden. En drift av noggrannheten kan i många fall bli förödande.

Vid service enligt avtal utförs en mängd, specifikt viktiga kontroller och mätningar enligt ISO. 
Innefattar bl.a.:

t.ex. Partikelräknare, luft

  • Okulärbesiktning av instrumenten.
  • Kontroll och justering av luftflöde och sensor enligt leverantörens gällande rekommendationer.
  • Kalibrering med polymera mikrosfärer enligt begränsad ISO21501-4.
  • Utfärdande av kalibreringsbevis och kalibreringsprotokoll.

Kontakta oss för ytterligare information:

Instrument_Service_IMG

Produkter

Läs mer om våra mätinstrument