Kryoutrustning

När det ställs ytterst höga krav på långtidsförvaring av prover, är förvaring genom fysikalisk kylning (kväve) det mest lämpliga.
Ninolab har utrustning ifrån det världsledande företaget CBS. Förvaringen sker i torr miljö, och kvävet förvaras i kammarväggarna, och avdunstning sker utan kvävekontakt med proverna. Denna typ av förvaring klarar elbortfall betydligt bättre än mekaniska frysar.

Vid tillgång av kväve kan kärlen hanteras, och bibehålla kyla helt utan eltillgång. Ninolab rekalibrerar givare, kontrollerar funktioner, och ser till att utrustningen håller bästa funktion vid de årliga besöken tillverkaren rekommenderar. Dessa utrustningar står ofta vid biobanker och verksamheter som kräver ytterst hög driftsäkerhet, och låga temperaturer (-196 grader C)

Vid service enligt avtal utförs en mängd, specifikt viktiga kontroller och mätningar.
Innefattar bl.a.:

  • Förebyggande underhåll inkl. funktionskontroll av gångjärn, nivåregulator och tempindikator
  • Kontroll av slang och påfyllnadskärl
  • Kontroll av magnet ventiler
  • Temperaturmätning
  • Protokoll utlämnas

Kontakta oss för ytterligare information:

Produkter

Läs mer om vår kryoutrustning