Bioteknik

Inom segmentet Bioteknik kan Ninolab sedan många år erbjuda produkter som avancerade läsare för mikrotiterplattor, bioreaktorer / fermentorer och instrument för cellräkning och cellanalys.

Här finner du läsare för mikrotiterplattor med absorbans, fluorescens och luminiscens men även tvättare, dispensorer och extraktion av nukleinsyra i mikroplattformat.

  • Bioreaktorer / fermentorer i volymer från mikroliter- till kubikmeterskala.
  • Manuell, semi-automatisk eller hel-automatisk cellanalys / cellräkning
  • Cellskördesystem för skörd av cellmaterial direkt upp på glasfiberfilter.
  • Vauset vakuumaspiratorer för säker överföring av överfaser från cellodlingar.

Instrument för mikroplattor

Thermo Scientific har varit ledande inom instrument för mikroplattor i många år. Labsystem som det en gång i tiden hette var först på marknaden med en absorbansläsare för mikroplattor. Utvecklingen har lett fram till mer avancerade läsare för både absorbans, fluorescens och luminiscens. Thermo Scientific har även tvättareoch dispensorer.

Bioreaktorer / Fermentorer

Solaris är vår nya leverantör av fermentorer och bioreaktorer för FoU och produktion. De utvecklar och tillverkar system för både studenter och erfarna användare.
Deras produkter används på universitet, skolor och forskningscentra liksom inom industrier som läkemedel, kemisk industri, jordbruk och livsmedel, bioplast och biobränsle.

Cellräkning & cellanalys

Ninolab har under många år salufört instrument för cellräkning och cellanalys. Vi har instrument för hel-automatisk, semi-automatisk samt manuell cellanalys. De hel-automatiska systemen kan ta prover från .

Mikroskop

Vi har mikroskop för laboratoriebruk, materialanvändning och för hobbybruk. Mikroskopen kan delas in i tre huvudgrupper beroende på vilket objekt man vill studera.
Frågor som styr vilket typ av mikroskop du skall väla är: Vad är det ni vill titta på? och Vad vill ni se?

Cellskördare

Med Inotech cellskördare kan man skörda inmärkta celler, membraner, proteiner och andra stora molekylkomplex från odlingsplattor direkt upp på olika filter. Typiska applikationer är T-lymfocyt proliferationtester, receptorbindning och immunkomplex. Skördaren ger samtidig och reproducerbar skördning från 24-, 48- eller 96-håls plattor eller rör. … (Läs mer)

Membranskärare

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text(Läs mer)

Vacuumaspiratorer

Med Vacusethandtaget kan olika adaptrar för olika applikationer användas för uppsugning av överfaser vid till exempel cellodling. Vacuset kopplas upp till en vakuumpump och en säkerhetsflaska. … (Läs mer)

Magnetic bead separation

ThermoScientific KingFisher är en patenterad magnetisk separationsteknik som låter dig bearbeta praktiskt taget vilket prov som helst från vilken källa som helst för ultimat isolering av nukleinsyror, protein och celler. Med fyra system att välja på, ger KingFisher dig en prestanda, flexibilitet och hastighet som uppfyller dina krav på applikation, genomströmning av prover och budget. 

Våra experter

Kåre Rodmalm

Vid frågor om: Bioreaktorer / Fermentorer och Cellräkning & cellanalys
Försäljning

Lars Litzén

Vid frågor om: Mikroskop, Instrument för mikroplattor, partikelräknare, luftprovtagare, viskosimetrar
Försäljning

Kundsupport

Vid frågor om: Allt
KundSupport