Lars Litzén

Produkter från:

För mer information om de produkter kan du se dokumenten nedan

Partikelräknare Luft

Partikelräknare Vätska

FMS-system, övervakningssystem för renrum

Luftprovtagare

TOC-analysatorer

Viskosimeter

Tensiometer

Mätare för pH, konduktivitet, joner och DO (löst syre)

Automatiserat titrersystem för pH, redox och joner

Läsare för mikroplattor

Tvättare för mikroplattor

Dispensorer för mikroplattor

e-Posta oss direkt!

FAQ

Här finner du svaren på många vanliga frågor!

Partikelräknare Luft

Partikelräknare Vätska

FMS-system, övervakningssystem för renrum

Luftprovtagare

TOC-analysatorer

Viskosimeter

Tensiometer

Mätare för pH, konduktivitet, joner och DO (löst syre)

Automatiserat titrersystem för pH, redox och joner

Läsare för mikroplattor

Tvättare för mikroplattor

Dispensorer för mikroplattor