Kyl & Frys

Till ett relativt litet belopp får man en årlig genomgång av sin frys, minskar risken att ovärderliga prover går förlorade, och utsätts för onödiga bekymmer.
Med lågtemperaturfrysar kommer det alltid att vara en risk för att frysen slutar fungera och därför har Ninolab uthyrningsfrysar om detta skulle ske.

Vid service enligt avtal utförs en mängd, specifikt viktiga kontroller och mätningar.
Innefattar bl.a.:

  • Kontroll och rengöring av kondensor och maskinutrymme.
  • Kontroll av fläktmotorer.
  • Kontroll och eventuell kalibrering av temperatur.
  • Kontroll och rengöring av vakuumventil.
  • Kontroll och eventuell justering av lock eller dörr.
  • Kontroll och rengöring av lock-/dörrpackning.
  • Kontroll av larmenhet, internt inklusive batterier.
  • Utfärdande av protokoll.

Kontakta oss för ytterligare information:

Produkter

Läs mer om våra produkter för kyl och frys