Start / Produkter / Mätinstrument / Viskosimeter
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

Viskosimetersystem från Lauda

Mätprincipen baseras på kapillärviskometri d.v.s  flödeshastigheten för ett prov mäts i en glaskapillär. Mätvärdena används sedan för att beräkna olika typer av viskositet.

PVS-system

Med Lauda´s unika modulkoncept är det möjligt att konfigurera optimala system för mätning av viskositet.
Viskometersystem med 1 till 8 mätpositioner och automatisk sköljning kan kombineras med provväxlare för 4 mätpositioner vilket ger en väldigt hög automatiseringsgrad för upprepade rutinmätningar.

Ett brett applikationsområde innefattar:

Plaster: mätning av relativ, reducerad och gränsviskositet ger ett medelvärde av molekylvikt och polymerlängd vilket definierar kvalitén.

Smörjmedel, oljor och bränslen: mätning av variationen i viskositet beroende på temperatur samt viskositetsindex för mineraloljor, additiv och deras blandningar enligt ASTM- och ISO-standarder.

Enzymaktivitet: bestämning av reaktionsaktiviteten för speciella enzymer genom tidsförändringar i flödet för lösta biologiska molekyler.

Cellulosa: bestämning av kedjelängden för material i tekniskt papper och textilier och förändringen i polymerlängd vid olika process-stadier.

iVisc

Den helautomatiska och utrymmesbesparande iVisc är lätt att använda och idealisk när mätningarna inte är så många och inte kräver automatiskt handhavande.

Det är bara att ansluta USB-kabeln, starta mjukvaran och iVisc är klar att använda. iVisc kan användas separat med en enklare PC eller laptop.
Det kompakta och smarta mätstativet är utvecklat för ett brett utbud av standard glaskapillärer (Ubbelohde, Cannon-Fenske och micro-Ostwald).

Med en LAUDA-termostat (t. ex. LAUDA ECO ET 15 S) och lämpliga glaskapillärer kan kinematisk viskositet bestämmas i området 0.3 upp till 30.000 mm2/s. Detta ger möjlighet för ett brett utbud av applikationer som t.ex. viskositet av polymerlösningar, bestämning av proteiners kedjelängd eller temperaturpåverkan av smörjmedel.


Applikationsexempel

Polymer- och plastindustri:

-Kvalitskontroll av granulat och plast
-PET, PVC, PA, PC, PMMA, ABS, PE, PP etc.
-Bestämning av parametrar för polymerer (K-värde, viskositetsnummer, gränsviskositet m.m).

Läkemedel, biokemi, papper och livsmedel:

-Forskning och kvalitetskontroll
-Bas-substanser, polypeptider, cellulosa
-Bestämning av proteiners kedjelängd, molekylvikt

Petrokemi, smörjmedel, oljor och bränslen:

-Utveckling, optimisering och kvalitetskontroll
-Justering av viskositet för motorolja, smörjmedel, bränsle, kerosen, additiv m.m.
-Bestämning av absolut kinematisk viskositet i mm2/s

 

 

 
 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se