Start / Produkter / Mikroskop / Mikroskop för cellanalys
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

HoloMonitor, mikroskop för cellanalys

Vi vill presentera en nyhet i vårt sortiment från PHIAB, och här följer en kortfattad presentation samt några bilder. Mer information kan hämtas från PHIAB:s hemsida

AB Ninolab kommer vara ansvariga för att sälja produkterna i Sverige och AS Ninolab säljer dem i Danmark.

Kontakta oss om ni är intresserade av att se fler bilder.

HoloMonitor M3

HoloMonitor M3 är ett kombinerat mikroskop och cellanalysator för adherenta celler. Mikroskopet är baserat på tekniken digital holografi. Digital holografi för mikroskop kallas för Digital Holographic Microscopy (DHM).

I mikroskopvärlden är de flesta objekt transparenta. Transparenta objekt sprider eller absorberar vanligtvis inte ljus. Ljuset passerar däremot långsammare när det går genom ett optiskt tätare objekt. Med DHM-tekniken har man öppnat för möjligheten att detektera och kvantifiera tidsförskjutningen som sker när ett laserljus passerar genom ett transparent objekt som till exempel en human cell. Tidsförskjutningen registreras med en kamera och ett bildbehandlingsprogram. Bilden som skapas med DHM-tekniken är en typografisk bild där höjden i bilden korresponderar till tidsfördröjningen mellan det transparenta objektet kontra bakgrunden. Tidsförsjutningen beror på objektets tjocklek och dess optiska densitet. När den optiska densiteten har fastställts så blir tidsförskjutningen direkt proportionell till objektets tjocklek.  Genom att addera all information från alla pixlar i bilden kan objektets volym beräknas.

DHM-tekniken gör det möjligt att tredimensionellt kunna studera och räkna levande adherenta celler utan att påverka dem med t.ex. trypsinering eller infärgning. Man får även information om individuella cellers morfologi som exempelvis cellens area, tjocklek och volym. Med HoloMonitor M3 kan man även göra så kallade time-laps, d.v.s. bildserier tagna under en längre tid som sammansatta skapar en filmsekvens av cellerna och deras rörelsemönster. På detta sätt kan man exempelvis studera hur cellerna  delar sig.

 

 

 

HoloMonitor M4

Digitalt holografiskt mikroskop för att göra längre time-laps filmer av celler som odlas inuti en inkubator.  Den lilla storleken på 17x26 cm och möjligheten att ställa den inuti en CO2 inkubator gör det till ett intressant instrument för att titta på celler utan att påverka dem under odlingen. Flera instrument kan ställas i samma inkubator. 10x och 20x objektiv finns. Med mjukvaran kan man även välja ut celler som man vill följa hur dom har rört sig och hur långt dom har rört sig – så kallad multi-tracking.

 

Läs mer om instrument för cellräkning/cellanalys här

 
 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se