Start / Produkter / Pipetter / Pumpar / Kalibreringsutrustning
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

Kalibrering av pipetter

ARTEL

Artel erbjuder produkter och tjänster för att kontrollera precisionen av er vätskehanteringsutrustning, så att du kan garantera enastående analysresultat. Artels produkter och tjänster är kraftfulla verktyg för resultatbedömning av vätskehanteringsenheter. Med dessa verktyg kan användarna samla in data som möjliggör en förståelse för vätskehanteringsfel, orsakade av operatörer, miljön, pipetter och automatiserade vätskahanterare.

Artel utnyttjar en kolometrisk metod som uppfyller nationella eller internationella standarder och en högprestanda fotometer tillåter en noggrann, exakt, snabb och enkel mätning av volymdispenseringen från varje pipett eller pipetteringsrobot. Snabbare än konventionella metoder - tre till fem minuter för en normalkalibrering. En teknik som ger stora precision- och tidsvinster. Inbyggd mjukvara sköter all beräkning på ett snabbt, enkelt och säkert sätt.

ARTEL PCS

PCS är gjort för snabb och enkel kalibrering och kontroll av enkanalspipetter (från 0,1µl till 5 ml). PCS är okänslig för sin omgivning och ingen invägning, våg eller speciellt vågrum behövs. Eftersom instrumentet är okänsligt för  vibrationer kan den användas under standardlaboratoriebetingelser. PCS är snabb, enkel och exakt vid varje volym - var och när du behöver det. PCS utnyttjar en kolometrisk metod som bygger på att en känd röd vätska dispenseras ned i en blå vätska och färgomslaget läses av spektrofotometriskt. Metoden är godkänd av Swedac.

PCS Instrumentets fördelar:

 • Kalibrering av enkanalspipetter från 0,1µl - 5 ml på mindre än 3 minuter
 • Utför precisionsberäkningar automatiskt
 • Ger fullständig dokumentation på en bekväm utskrift och kalibreringen dokumenteras noggrant, komplett med spårbarhet
 • Kompakt, bärbart instrument kräver minimalt med bänkutrymme och inga speciella anläggningar eller miljökontroll
 • Mätningar är NIST-spårbara
 • Fullständig överensstämmelse med 21 CFR Part 11, 8655-7 ISO, CLIA och mer
 • Automatiserad datahantering med trendanalys och grafisk rapportering
 • Automatisk utskrift av kalibreringsetiketter
 • Förtroendet för pipetter du använder i ditt dagliga arbete
 • Bekvämligheten att kalibrera när ditt schema tillåter
 • Möjlighet att behålla kontrollen av dina pipetter

Pipette Tracker™ Software

 • Branschledande pipettprogramvara för spårning, analysering av pipettprestanda och rapportstatus
 • Fångar och lagrar resultat direkt från PCS
 • Spårar pipettinventeringen
 • Schemalägger regelbundna kalibreringar
 • Anpassningsbara rapporter för trendanalys och grafisk rapportering
 • Streckkodsetikett för utskrift och scanning
 • Kalibreringsetikettutskrift

ARTEL MVS

MVS (Multichannel Verification System) är ett instrument för att kalibrera multikanalspipetter och pipetteringsrobotar med en fotometrisk metod. MVS bygger på att färgomslaget läses i en absorbansläsare. Man kan då på ett enkelt sätt se om någon kanal på pipetten eller pipetteringsroboten inte fungerar som den ska eftersom man dispenserar på samma sätt som när man använder pipetten eller roboten.

MVS består av utrustning, programvara, reagens och högkarakteriserade mikrotiterplattor . Systemet är lämpligt för vätskevolymmätningar 0,1-350,0µl i en 96-hålsplatta format eller 0,01-55µl i en 384-hålsplatta format. En mobil arbetsstation tillåter portabel och bekväm kontroll av utrustning på flera platser.

MVS använder en unik, dubbel-dye fotometrisk metod. Dispenseringen från 1-,2-,4-,6-,8-,12-,16-,24-,96- eller 384-kanal kan mätas på mindre än 10 minuter. Noggrannheten och precisionens prestanda för varje doseringskanal är oberoende beräknat och visas med sammanfattande statistik av brunn, rad och kolumn. Vid användning av MVS kalibratorplatta, MVS Verifieringsplatta och en Artel certifierad Plate Reader, stöder MVS en obruten kedja av spårbarhet till nationella och internationella standarder.

MVS instrumentets fördelar:

 • Information om varje dispenseringsspets inom några minuter
 • Mäter volymer från 0,01 till 350µl
 • Volymstatistik om spets för spets och brunn för brunn
 • Högt noggranna, standardiserade resultat som är spårbara till nationell och internationella standarder
 • Kompatibel med 96-brunn och 384-brunnars mikrotiterplattor
 • Är tillämplig på automatiserade vätskehanterare för 1-384 dispenseringsspetsar, och till multikanalspipetter
 • Kräver inga speciella miljöer
 • Kan användas av laboratoriepersonal på alla utbildningsnivåer
 • Är enklare och mer tillförlitlig än någon annan volymverifieringsmetod för flerkanalig vätskehanteringsinstrument

MVS Data Manager Software och bärbar dator

MVS Data Manager guidar användaren genom kontrollförfarandet och hämtar data från MVS Plate Reader och streckkodläsare. Uppgifterna används för att bestämma vätskahanterarens prestanda relativt till mål och godkända/underkända toleransgränser. Out-of-tolerans värden flaggas automatiskt. Datautgången lagras automatiskt i en databas och kan enkelt exporteras för vidare användning i andra komersiellt tillgängliga program via HTML eller XML-format.

Programvarans funktioner:

 • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
 • Omedelbar visning av "pass/fail", dispenseringsmönster via värmekarta och volymetriska resultat för varje kanal
 • Automatisk flaggning av alla leveranser som överskrider toleransgränser
 • Kompatibel med Microsoft Windows® XP Professional eller Windows®7 (32- eller 64-bitars)
 • Enkel export av data för analys eller visning med andra program (t.ex. Excell)
 • Förmåga att omvärdera data visuellt genom att modifiera godkänt/underkänt kriterier efter analys
 • Testar prestanda för multidispenseringsenheter med en enda platta
 • Möjligheten att använda populära konventionella mikrotiterplattor när spårbarheten inte är en faktor
 • Möjligheten att kontrollera och optimera en volym dispensering instrument med specifika testlösningar såsom dimetylsulfoxid (DMSO)

 

 

 
 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se