Start / Produkter / Reaktorer
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

Reaktorer från Asynt

ReactoMate

ReactoMate CLR är utvecklad av kemister och är tillverkad för att erbjuda exakt kontroll reaktionsparametrar, enkel hantering av kärlet/anslutna apparater samt säkrast möjliga arbetsförhållanden. ReactoMate CLR finns i två huvudutföranden – bänkreaktorer eller reaktorer för pilotskala.

ReactoMate består av följande delar:

 • Kärl, enkla eller vakuum-mantlade. 100-5 000 ml bänkreaktorer eller 10 000-50 000 ml för pilotskala
 • Impellrar i PTFE, glas eller rostfritt stål
 • Lock till kärl i PTFE, glas eller rostfritt stål
 • Bafflar i skräddarsydd design, systemdesign med IPOS eller i kombination med temperaturmätning
 • Stativ för upp till 50 000 ml
 • Automation genom PC-mjukvara från J-Kem Scientific
 • Cirkulation. Anpassad för de på marknaden förekommande cirkulationskylare
 • Omrörning. Välj lämplig omrörare som passar din applikation
 • Optioner: Manifold för flöde av varma vätskor, dropptråg, låsbara hjul för stativ samt ventiler med större diameter och för högre temperaturer

                                          

PressureSyn - Pressure Reactors

Tryckreaktorer för laboratoriet som är tillgängliga i behändiga standardkonfigureringar. Utvecklade för att användas med vanliga magnetomrörare eller värmeplattor. Ger kostnadseffektiva tryckreaktorer som inte väger så mycket och är anpassade för många applikationer, med eller utan omrörning. Exempel på applikationer är hydrogenering, karbonylering och applikationer där känsligt material används. Även lämplig för övriga reaktioner där tryck och temperatur behövs. Tryckenheten kan också anpassas för multipla temperaturzoner, mycket höga temperaturer samt växthusskala.

Egenskaper:

 • Enkel stängningsfunktion
 • Felsäker mekanism
 • Vid parallell reaktion används 10x30 ml kärl i rostfritt stål, kvalitet 316
 • Singelreaktorer från 50 till 1 000 ml som standard
 • Upp till 100 bar vid 300°C (rektorer för högre temperatur/tryck finns som option)
 • Rostfritt stål i kvalitet 316 (andra kvaliteter finns tillgängliga)
 • Option: gasupptag och tryckkontroll/dataloggning

Applikationer:

 • Karbonylering
 • Hydrogenering
 • Homogene/heterogena katalyser
 • Katalysator-screening, optimering av reaktioner och materialtester
 • Parallellsynteser
 • Superkritiska studier
 • Korrosionstester

Parallell Pressure Reactor

I standardutförande inklusive 10 celler á 30 ml med ett arbetstryck på 50 bar och maximal temperatur på 200°C.Optioner: Temperatur upp till 350°C, tryck upp till 100 bar och storlekar på celler från 2 till 100 ml.

                                           

Besök Asynts hemsida och se produktvideo!

Single Pressure Reactor

I standardutförande anpassad för 50/100 ml eller kundanpassade värmeblock för andra volymer. Maximal arbetstemperatur är 250°C. Finns i modell för lågt tryck: 50 bar, eller högt tryck: 200 bar.

                                        

 
Broschyrer

ReactoMate

PressureSyn

 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se