Start / Produkter / Skyddsventilation / Dragskåp
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

innoGUARD


innoGUARD Value
innoGUARD Value
innoGUARD Ultimate
innoGUARD Ultimate

Det är vårt dotterbolag Nino Labinteriör som har hand om innoGUARD-serien.
Du når dem på telefon: 0300-358 50 eller mail info@ninolabinterior.se

Vi vet hur viktigt det är att välja rätt dragskåp för att möta marknadens krav och samtidigt erbjuda både optimalt skydd och komfort för användaren. Därför har vi valt att ta fram ett dragskåp som sätter en ny standard för skyddsventilerade arbetsplatser. Resultatet är en modern, innovativ och komplett serie av dragskåp som överträffar de krav som myndigheter och marknaden ställer. Största fokus har lagts på säkerhet, ergonomi, tillgänglighet och service samt möjlighet för framtida uppgraderingar för att upprätthålla en modern och uppdaterad arbetsplats.

innoGUARD dragskåp är moduluppbyggt, vilket gör det möjligt att välja till de funktioner man önskar. Du kan få ett dragskåp som är konfigurerat exakt enligt dina behov. Utformningen av den unika och specialtillverkade profilen för styrning av luftflödet och minimering av turbulens ger även marknadens bästa öppningsbredd i förhållande till totalbredd och med en benhöjd på minst 820 mm får du ett dragskåp med hög tillgänglighet. Dragskåpen levereras med Stativ Instant 820, färdigmonterade stativ och stickpropp för anslutning till 230V eluttag samt går även igenom en vanlig dörrpost på 900x2100 mm och är därmed mycket enkla att installera.

Med innoGUARD Control får du en enda kontrollpanel för alla funktioner inklusive kontroll av spjäll.

innoGUARD finns i utförande Value, Ultimate, HAciR, Isotope och PP men givetvis kan vi även erbjuda Ultimate Application och skräddarsy det optimala dragskåpet för just din applikation. Tillsammans med vår marknadsledande expertis kan vi hjälpa dig från idé till slutbesiktning.

 

innoGUARD Value

innoGUARD Value är en standardmodell i grundutförande framtagen för att tillgodose alla grundläggande krav för en säker och funktionell skyddsventilerad arbetsplats. Value är grundutrustad med följande funktioner:

 • Arbetsyta i syrafast rostfritt stål
 • Labtratt i polypropylen, placerad höger vid bakvägg
 • Två eluttag 230V/10A (IP44)
 • Brytare för belysning (IP44)
 • Belysning 1000 lux
 • Förberedd för 4 valfria media
 • Value 1200 samt 1500 finns normalt tillgängliga för omgående leverans

Optioner:

 • Larmenhet som ger optiskt och akustiskt larm vid för låg lufthastighet eller vid ventilationsbortfall. Larmenheten har en grafisk display som tydligt visar aktuell lufthastighet. Vid larm visas tydliga larmsymboler och eventuella instruktioner. Inklusive larmsignal till externt övervakningssystem.
 • Hurts, med eller utan ventilation
 • 1000 lux belysning
 • Media enligt önskemål såsom kallvatten, varmvatten, tryckluft, vakuum och gaser (ryggmonterat)
 • Arbetsyta i keramik, polypropylen eller kompaktlaminat
 • Elektriskt höj- och sänkbart stativ
 • LED-belysning

 

innoGUARD Ultimate

innoGUARD Ultimate är en högprestandamodell som ger full flexibilitet när det gäller önskad utrustningsnivå och funktionalitet. innoGUARD Ultimate är som standard utrustad med arbetsyta i syrafast rostfritt stål. Inklusive sidopanel med två st. infällda eluttag, infälld belysningsbrytare och jordfelsbrytare. Sidopanelen ger möjlighet för dolt montage av hurtsventilation samt infälld kontrollpanel. Belysningsintensitet >1000 LUX. 

Optioner:

 • Hurts, med eller utan ventilation
 • Upp till 10 valfria media, såsom kallvatten, varmvatten, tryckluft, vakuum och gaser (rygg- eller sidomonterade)
 • Arbetsyta i keramik, polypropylen eller kompaktlaminat
 • Elektriskt höj- och sänkbart stativ
 • Tvådelad lucka
 • LED-belysning

 

Modellerna erbjuder ett fritt benutrymme på minst 820 mm samt flödesoptimerad sidospoiler för att minimera turbulens samt möjliggöra en stor fri öppningsbredd. Dragskåpen levereras med Stativ Instant 820, färdigmonterat stativ och stickpropp för anslutning till 230 V eluttag samt går även igenom en vanlig dörrpost på 900x2100 mm och är därmed mycket enkla att installera.

 

 

innoGUARD Control

innoGUARD Control kontrollpanel erbjuder följande funktioner:

 • Grafisk display med knappsats där dragskåpets avancerade funktioner kan ställas in och optimeras för att passa respektive applikation
 • Luckstängningsautomatik med tidsfördröjd stängning av lucka
 • Belysningsautomatik som släcker belysningen och sparar energi då skåpet inte används
 • Aktivitetsdetektering för övervakning av aktivitet vid dragskåpet
 • Närvarodetektering som beröringsfritt övervakar om någon är närvarande eller rör sig i närheten av skåpet
 • Kollosionsgivare för luckan ger beröringsfri övervakning. Förhindrar att luckan kolliderar med något.
 • Luckförreglingssystem som förhindrar att luckan öppnas över säkerhetsläget då riskfyllda processer pågår i skåpet
 • Elförreglingssystem som bryter elförsörjningen till utrustningen i skåpet vid otillräcklig ventilation eller vid risk för överhettning
 • Förreglingssystem för media som stänger av försörjningen av media i skåpet vid risk för överhettning
 • Luftflödeslarm, akustiskt och visuellt. Aktuell luftflödeshastighet visas på displayen
 • VAV-styrning av luckans läge

 

                                             

 

innoGUARD Ultimate Application

För applikationer som ställer extraordinära krav på skyddsventilationen kan vi erbjuda Ultimate Application. Ni har då möjlighet att utveckla och optimera tekniskt ledande produkter i samarbete med erfarna ingenjörer från vårt teknikcentrum. De kan bland annat hjälpa till med att:

 • Ta fram den tekniskt och kommersiellt bästa konfigurationen av innoGUARD för era behov
 • Flödessimulera ert laboratorium för att säkerställa att skyddsventilationen får önskad funktion
 • 3D simulera den framtida installationen så att outtalade krav fångas upp så tidigt som möjligt
 • FEM analysera kritiska konstruktioner
 • Utveckla och optimera mjukvara för att optimera er applikation för största användarvänlighet och högsta produktivitet
 • Utbilda laboratoriepersonal och servicepersonal i skyddsventilation, produktanvändning och produktunderhåll
 • Genom verklighetstrogna simuleringar på ett pedagogiskt vis förklara principerna kring skyddsventilation och hur man skyddar sig vid laboratoriearbete.

Grafisk illustration av flödessimulering för innoGUARD sidospoiler:

                            

                                                        

 

                                              

 • innoGUARD är CE märkt enligt direktiv 2006/95/EG
 • innoGUARD är konstruerad och verifierad i enlighet med tillämpliga delar av SS EN 60 204-1:2006
 • innoGUARD är konstruerad och verifierad i enlighet med tillämpliga krav i SS EN 14 175-2:2003 Kap 7 basic Safety Requirements
 • innoGUARD Control är CE märkt enligt direktiv 2004/180/EG
 • innoGUARD Control är tredje parts certifierad enligt EN 60601-1-2:2007, edition 3 Medical Equipment
 • innoGUARD Control är tredje parts certifierad enligt EN 61000-6-2:2005, edition 2 Generic standard for industrial environments
 • innoGUARD och innoGUARD Control är konstruerade och tillverkade i enlighet med direktiv 2002/95/EG (RoHS)
 • innoGUARD och innoGUARD Control är konstruerade och tillverkade av en organisation som är tredjepartskvalificerad enligt ISO9001:2008
 • Energideklarerat av SP, Sveriges tekniska Forskningsinstitut. Sänkning av ventilationsförluster med upp till 50%.

 

innoGUARD Isotope

innoGUARD Isotope är utvecklat för applikationer där strålskydd av användaren krävs. Blyinklädnad från 10 mm blyekvavilent strålskydd i arbetsyta, frontlucka, väggar, vask m.m. enligt önskemål. innoGUARD Isotope levereras med en i sidled skjutbar blyglaslucka som är placerad framför den i höjdled skjutbara luckan. Blyglas med 10 mm Pb blyekvavilent med bredd 200 mm och höjd 300 mm är infällt i blyglasluckan. Media som vatten, gas, tryckluft och vakuum finns som tillval. Isotope är grundutrustad med följande funktioner:

 • Arbetsyta i syrafast rostfritt stål
 • Labtratt i polypropylen, placerad höger vid bakvägg
 • Två eluttag 230V/10 A (IP44)
 • Brytare för belysning (IP44)
 • Belysningintensitet 1000 lux
 • Förberedd för 4 valfria media
 • LED-belysning
 • innoGUARD Control

Optioner

 • Utökat eller minskat strålskydd i specificerade delar av skåpet
 • Larmenhet som ger optiskt och akustiskt larm vid för låg lufthastighet eller vid ventilationsbortfall. Larmenheten har en grafisk display som tydligt visar aktuell lufthastighet. Inklusive larmsignal till externt övervakningssystem. Vid larm visas tydliga larmsymboler och eventuella instruktioner.
 • Hurts, med eller utan ventilation
 • 1000 lux belysningshastighet
 • Media enligt önskemål såsom kallvatten, varmvatten, tryckluft, vakuum och gaser
 • Arbetsyta i keramik, polypropylen eller kompaktlaminat

                                  

innoGUARD HAciR

innoGUARD HAciR är ett dragskåp utveckat i samråd med svensk ledande metallindustri där höga krav på resistens mot kraftigt oxiderande ämnen och höga temperaturer ställs. Stommen är tillverkad i polyprolylen och kompaktlaminat. För att möjliggöra vattenspolning och rengöring tillverkas avrinningsområdet i svetsad polypropylen. Avrinningsområdet består av yttre rygg samt inre sidor och balja med avlopp.  Sidostycken, inre rygg, front samt tak tillverkas i kompaktlaminat för optimal temperatur- och syrabeständighet. Arbetsyta i kompaktlaminat. Draglinor i PVC-täckt rostfritt stål. Som option kan vi erbjuda inbyggda värmehällar. Media som vatten, gas tryckluft och vakuum finns som tillval. innoGUARD HAciR erbjuder följande funktioner:

Rengöring

 • Spolbar bakvägg genom spoldylsor i yttre rygg. Manuell hantering eller automatisk styrning via innoGUARD Control. Även ventilationssystemet kan automatspolas om det ansluts till det automatiska spolsystemet.
 • Demonterbar inre rygg för att förenkla rengöring och inspektion.

Säkerhet

 • Förregling av värmekällor och gas vid förhöjd temperatur i dragskåpet
 • Automatisk spolning och därmed nedkylning vid risk för överhettning
 • Varning vid förhöjd temperatur i dragskåpet

Ventilation

 • VAV-styrning via innoGUARD Control inklusive luftflödeslarm
 • Öka luftombyteshastigheten samt luftflödeshastigheten genom att variera dels ventilationen via spjällenheten och dels genom att styra luckans öppning

 Optioner

 • AntiVortexStos som fördelar luftflödet på ett optimalt sätt minimerar oönskad ljudalstring från dragskåpet
 • Inbyggda värmehällar för optimal ergonomi och användarvänlighet
 • Energisparsystem E-save som bland annat integrerar luckstängning i dragskåpet
 • LED-belysning

innoGUARD HAciR är utvecklad för att tillmötesgå direktiven i SS EN 14175-7:2012 som gäller dragskåp med "high heat load".

                                    

innoGUARD PP

innoGUARD Value PP är ett dragskåp utvecklat för applikationer där hög beständighet mot syror krävs. Stommen är tillverkad i svetsad polypropylen. Arbetyta i polypropylen, keramik eller kompaktlaminat. Plastklädda draglinor för att motstå syror och mekaniskt slitage i möjligaste mån. innoGUARD PP är utrustad med följande grundfunktioner:

 • Arbetsyta i syrafast rostfritt stål
 • Labtratt i polypropylen, placerad höger vid bakvägg
 • Två eluttag 230V/10 A (IP44)
 • Brytare för belysning (IP44)
 • Belysningsintensitet 500 lux
 • Förberedd för 4 valfria media
 • LED-belysning

Optioner:

 • Larmenhet som ger optiskt och akustiskt larm vid för låg lufthastighet eller vid ventilationsbortfall. Larmenheten har en grafisk display som tydligt visar aktuell lufthastighet. Vid larm visas tydliga larmsymboler och eventuella instruktioner, inklusive larmsignal till externt övervakningssystem.
 • Hurts, med eller utan ventilation
 • 1000 lux belysningsintensitet
 • Media enligt önskemål såsom kallvatten, varmvatten, tryckluft, vakuum och gaser
 • Arbetsyta i keramik, polypropylen eller kompaktlaminat
 • Elektriskt höj- och sänkbart stativ

innoGUARD Control

 • Energisparsystemet E-save som bland annat integrerar luckstängningsautomatik i dragskåpet
 • Förreglingssystem av el och media
 • Aktivitetsdetektering för exempelvis belysningsautomatik
 • VAV-styrning via luckans läge inklusive luftflödeslarm

                                        

Tillbehör

Spjäll och ställdon för reglering av luftflöde via innoGUARD Control

För att säkerställa att gränssnittet mellan dragskåp och ventilationssystem är så enkelt som möjligt bör spjället ingå i dragskåpleveransen. innoGUARDs spjäll är framtaget för att på bästa sätt samverka med VAV-systemet och säkerställa en snabb och säker skyddsventilerad funktion. Elektriska ställdon som möjliggör snabb och steglös reglering finns integrerade i spjällen.

                               

 

Anti Vortex-stos för reducering av ljudalstring

För att möta marknadens högsta krav på låg ljudnivå och minimal turbulens har innoGUARD Anti Vortex-stosen utvecklats. Med den optimerade geometrin minimeras vivelbildningar och vibrationer. Anti Vortex-stosen integreras i dragskåpet och går att ansluta till ventilationssystem där spolning förekommer.

                              

 

Service

Vi har en rikstäckande serviceorganisation med support även i övriga nordiska länder. Vi kan erbjuda en helhetslösning i form av årlig kontroll av alla på marknaden förekommande fabrikat. Då innoGUARD är moduluppbyggt ger detta en snabb och effektiv service om någon del behöver bytas.

 

 
Broschyr

innoGUARD

 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se