Start / Produkter / Vattenrening
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

Vattenrening

Det finns tre vanliga tekniker för att bereda dertillerat/avjoniserat vatten på laboratorier.

Äldsta tekniken är destillation, en utmärkt teknik som dessvärre blir rätt dyr i drift på grund av kylvatten- och elförbrukning samt underhåll. Uppsamlingen av renvattnet är också ett problem eftersom produktionen sker ner i vanliga glaskärl och inte slutna tankar. Tekniken är till stor del på väg bort från laboratorierna.

Jonbytare är en enkel och driftsäker teknik med relativt låg startkostnad, men med en tämligen hög driftkostnad. En fördel är snabb produktion så att inte vattnet behöver lagras i en tank utan kan tappas direkt vid behov men renar bara joner och inte till exempel organiska ämnen. Lämpligt för kunder som behöver renvatten till autoklaver eller diskmaskiner.

Vanligast idag är omvänd osmos (Reverse Osmosis, RO) som ett första reningssteg. Apparater för detta är dyrare än enkla jonbytare, men driftkostnaden är lägre. När väl systemet är på plats är det producerade vattnet det billigaste renvatten som finns att tillgå. Lämpligt till sköljning av diskgods och till autoklaver samt som utgångsmaterial för vidare rening.

Ofta vill man ha renare vatten än så och då är det så kallade ultrarenare som gäller. Dessa använder en kombination av flera reningstekniker som omvänd osmos, jonbytare, UV-lampor och andra tekniker.

Läs mer om bland annat reningstekniker i vår Renvattenguide

 

 
Varuinformationsblad

För varuinformationsblad klicka här.

Elga Guarantee Pure Water Brochure

 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se