Start / Produkter / Vattenrening / Renvattenguide  / Vattenstandarder
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

Vattenstandarder

Det finns många olika typer av vattenstandarder som har publicerats genom åren.  Bara ett fåtal anses relevanta för forskningsändamål. Detta har medfört att de flesta företag som producerar vattenreningsenheter för detta ändamål har hållit sig till en bred generell klassificering som definieras av mätbara fysiska och kemiska gränsvärden.

Typ III

Är en standard som rekommenderas för icke-kritiska arbeten som kan vara slutsköljning i diskmaskiner, till vattenbad matning till autoklaver och till klimatkamrar. Dessa system kan även användas till att mata vatten Typ I system.

Typ II

Standarden som används för generella laboratorieapplikationer. Detta kan också vara mediaberedning, pH lösningar och olika buffertar och för vissa kliniska analysapparater. Det är också vanligt att denna kvalitet används för matning till Typ I system.

Typ II'

Är standarden för generella laboratorieapplikationer som kräver högre renhet när det gäller joner.

Typ I

Refereras ofta som ultrarent vatten. Denna kvalitet används till de mer kritiska applikationerna som HPLC, GC, AAS, ICP-MS. Typ I används också för molekylärbiologiska applikationer och till cellodling och IVF.

Typ I'

Går över kraven på Typ I. Detta uppnås vanligen genom rening i två steg - förbehandling och polering. Förbehandlingen tar bort det mesta av orenheterna och poleringen tar bort resten. Ju bättre förbehandling ju bättre renhet.

 

 

 

 

  Resistivitet MOhm-cm TOC ppb Bakterier CFU/ml Endotoxiner EU/ml
Typ I* 18,2 <5 <1 <0,03
Typ I <18,2V<10 <1 <0,03  
Typ II* <10 <50 <10 -
Typ II <1 <50 <100 -
Typ III <0,05V<200 <1000 -  
 
 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se