Projektledning

Vid större leveranser kan de krävas att en samordning mellan ett flertal aktörer sker.
Vid dessa tillfällen kan Ninolab tillhandahålla Teknisk Projektledning. Ninolab har under ett 30-tal år varit del av stora leveranser inom Pharma, Akademin och Industrin.

En projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet, rapportera till styrgrupp och se till att detaljer fångas upp och inte faller mellan stolarna

Kontakta oss för ytterligare information: