Start / Företaget / Leveransvillkor
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

Ninolab - Din leverantör av laboratorieutrustning

Serviceavtal

För serviceavtal tillämpar sedan tidigare vi IMS94 eller NU06 - vilken av dem som gäller framgår av ditt avtal.

(NU06 finns bl.a. att köpa här)

Försäljningsvillkor 2013:1 för AB Ninolab
(nedan kallat Ninolab)

All försäljning och leverans sker enligt IML 2009 med nedanstående tillägg om ej annan skriftlig överenskommelse träffas mellan parterna.

LEVERANSVILLKOR

DDP (leveransort i Sverige) med tillägget: Fraktkostnaden debiteras separat (INCOTERMS 2010). Ninolab försäkrar således godset under transporten och 'står faran' tills det ankommer mottagaren. Viktigt är att eventuell dold skada rapporteras till Ninolab inom 6 dagar.

PRISER

Ninolab förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges på hemsidan, prislistor, utskick och Ninonytt. Om inte annat avtalats har Ninolab rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter och växelkursförändringar efter offert- och beställningsdatum.
Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt.

BETALNINGSVILLKOR

Leverans sker mot faktura.
Betalning av fakturan skall ske senast 30 dagar efter fakturadatum.
Vid försenad betalning debiteras ränta på fakturabeloppet enligt räntelagen

EMBALLAGE

Priserna gäller inklusive emballage för landtransport inom Sverige.

GARANTITID

Garantin gäller, om inte annat avtalats, under 12 månader efter leveransdagen alternativt efter godkänd installation.
Garantin gäller vid normal användning och omfattar inte förbrukningsvaror och reservdelar.
Skador beroende på vårdslös eller felaktig användning omfattas inte av garantin.

REKLAMATION

Det åligger köparen att ankomstkontrollera varan vad gäller felaktigheter.
Om varan är skadad eller om något saknas vid leverans noteras detta på fraktsedeln, dold skada anmäls omgående skriftligt till transportören, dock senast 7 dagar efter mottagandet.
Anmäls dold skada via Ninolab måste detta ske senast 6 dagar efter mottagandet.
Vid skada måste emballaget alltid sparas till dess inspektion kunnat ske.

Reklamationer som beror på uppenbara felaktigheter från Ninolabs sida, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, anmäls skriftligt till Ninolab inom 8 dagar från ankomstdatum.
Vid eventuell retur skall varan återsändas i oskadat skick och i originalförpackning.
Märkning eller noteringar får aldrig göras outplånligt på varan eller på originalförpackningen.

RETURRÄTT

Om varan inte motsvarar angivna specifikationer får köpt vara returneras eller bytas inom 8 dagar från ankomstdatum.

ÅTERKÖP

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat pris på varor, vars värde överstiger 1.000 SEK, exklusive mervärdesskatt. I övriga fall krediteras varuvärde med avdrag av 200 SEK.
Varor som tillverkats på beställning för viss kund, återköps ej.
Vid återköp av teknisk utrustning såsom vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt då gällande taxa innan varan återgår till vårt lager.

RETURFÖRFARANDE

Före retur skall kunden alltid kontakta Ninolab för att erhålla ett returnummer som sedan anges i leveranshandlingarna. Varan skall återsändas i oskadat skick, i originalförpackning och med betald frakt. Märkning eller noteringar får aldrig göras outplånligt på varan eller originalförpackningen.
Returer som sänts till Ninolab utan returnummer kan komma att återsändas på kundens bekostnad.

ANNULLERING AV BESTÄLLNING

Vid av kunden begärd annullering av beställning, debiteras en annullationsavgift på 20 % av aktuellt varuvärde vid beställningstillfället, minimiavgift 200 SEK.
Varor som tillverkats på beställning för viss kund, kan ej annulleras.

 
Välkommen till vår hemsida!
Niclas Nordin, VD

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vårt erbjudande och vi söker hela tiden efter det energisnåla alternativet och de miljövänliga produkterna.
Vi vill att våra leverantörer lever upp till samma målsättning. Vi väljer material och leveranssätt som är så miljövänligt som det går.

Vårt mål är att du skall vara nöjd med Ninolab som leverantör och att vi ska kunna hjälpa dig i din vardag. Detta kräver ett långsiktigt engagemang
från oss på Ninolab.

Skapa trygghet via serviceavtal - Ninolab är GMP-utbildade
Tack vare utbildningen kan vi lättare följa de kvalitetskrav som ställs på oss både som leverantör och serviceorganisation

 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se