Centrifuger från Ortoalresa

Ortoalresa har ett brett utbud av centrifuger för många olika applikationer. Centrifugerna från Ortoalresa kan användas av nästan alla laboratorier, från de mest grundläggande för sjukhusapplikationer och kliniska analyslaboratorier, till mikrobiologiska avdelningar, forskningscentra, kvalitetskontrollaboratorier för exempelvis drycker, livsmedel samt olika produktionsprocesser, osv.

Vid val av rätt centrifug för rätt applikation används parametrar som RPM, RCF, volym och antal rör samt behovet av temperaturkontroll. Dessa är avgörande vid valet av utrustning. För mer information se de olika centrifugernas prestanda. Behöver ni hjälp så kontakta oss direkt.

Minicentrifug

Minicen_img
Minicen

Minicen

Liten, snabb och pålitlig med precis kontroll av centrifugparametrarna är Minicen perfekt för separationstekniker vid mikrovolymer.

Minicen inkluderar en vinkelrotor för 12 stycken 1,5 – 2 ml rör som kan komma upp till 15 000 RPM eller 15 596xg. Adaptrar för 0,5 – 0,6 ml rör samt adaptrar för 0,2 – 0,4 ml rör medföljer också. Som tillbehör finns även en 45 graders vinkelrotor för 16 stycken 0,2ml rör.

Små bordscentrifug

Microcen_24_img
Microcen 24

Microcen 24

För laboratorier som vill ha en kompakt, mångsidig centrifug med hög prestanda för max 15 ml rör.

Microcen 24 inkluderar en vinkelrotor för upp till 8 stycken 15ml rundbottnade rör som kan komma upp i 8 000 RPM eller 6 511xg. Det finns även adaptrar och andra rotorer för mindre rör som tillbehör.

Mikrocentrifuger

Biocen 22 (Luftkyld) och Biocen 22 R (kompressorkyld)

Biocen 22 är en mikrocentrifug för både mikrorör och hematokritrör där högra hastigheter krävs. En kyld variant finns för att kunna hålla rätt temperatur på proverna under körningen.

Biocen 22 kan ta upp till 24 stycken 1,5 – 2,0 ml rör men även 12 stycken 5 ml rör i vinkelrotor. Max hastighet är 15 000 RPM eller 21 884xg.

Biocen 22 R är en kylcentrifug som ockå  tar upp till 24 stycken 1,5 – 2,0 ml rör och även 12 stycken 5 ml rör i vinkelrotor. Max hastighet är dock högre är Biocen 24, 18 000 RPM eller 31 865xg. Temperaturen i provkammaren kan vara ned till 4C vid maximal hastighet.

Bordscentrifuger

Bioteknik på laboratoriet kräver ofta en mångsidig centrifug som täcker olika typer av analyser och därför behövs flera konfigurationer med samma centrifug.

Bioprocen 22 R är försedd med höghastighetsrotorer för mikrorör från 1,5 upp till 5 ml, samt för 50 ml koniska rör och tar även rotoerr för mikroplattor.

Kylsystemet har designats för temperaturstabilitet även vid längre körningar på höga hastigheter.

Med de olika alternativen och anpassningar för centrifugeringen med den kraftfulla programvaran, gör centrifugen till ett skräddarsytt verktyg för ditt labb. Öka din labbproduktion med den nya Bioprocen 22 R.

Det ord som bäst definierar Unicen 21 är utan tvekan, universell. Den har möjlighet att ta flera rotorer som tillsammans med ett brett utbud av adaptrar gör det möjligt att arbeta med volymer från 0,2 ml. till 100 ml, både med vinkelrotorer och swing-out rotorer.

Centrifugen täcker en bred mängd av laboratoriets centrifugbehov och erbjuder många olika program för rutinprocesser. För att optimera utrustningens prestanda har Ortoalresa även utökat dess kapacitet med en swing-out rotor för upp till 28 x 15 ml rör och en vinkelrotor för 32 till 15 ml/15 ml koniska rör.

Unicen 21 blir därmed en utrustning perfekt integrerad i era labbprocesser. Mångsidig, funktionell, enkel och oumbärlig.

En riktig universalcentrifug genom design. Digicen 22 har ett brett utbud av rotorer för mikroplattor, kryotuber, mikrorör och rör från 100 ml. Exempelvis 28 stycken 15 ml koniska rör i en swing-out rotor och 32 stycken 15 ml koniska rör i en vinkelrotor. Dessutom finns det höghastighetsrotorer för 85 ml, 80 ml, 50 m., 30 ml och 10 ml rör.
Rotorerna är försedda med OrtoAlresas smarta REI-system (Rotor Easy to Install) som gör att rotorn enkel kan installeras och tas bort utan användande av verktyg.

Tack vare den kostnadsfria Ortoalresa SmartConnect-applikationen, kan användaren konsultera, programmera och styra centrifugen från den enhet man väljer; PC, surfplatta och/eller mobiltelefon.
Anslut helt enkelt centrifugen till ert labbs WiFi-nätverk så har ni fullständig kontroll över utrustningen från vår app.

Mångsidighet tillsammans med effektivitet.

Centrifugen Digicen 22 R har ett brett spektrum av fasta vinkelrotorer, båda för låga varv, med kapacitet upp till 32 rör på 15 ml/15 ml. Koniska rör, och för mikrorör, kryorör och höghastighetsrör. För utsvängningsversionerna har den rotorer för 4rör på 100 ml. och upp till 28 positioner för 15 ml rör. Alla rotorerna är försedda med OrtoAlresas REI-system (Rotor Easy to Install), som gör att rotorn enkel kan installeras och tas bort utan användande av verktyg. Centrifugens kraftfulla kylsystem gör att den kan hålla kammartemperaturen under 4°C oavsett rotortyp och vald hastighet.

Tack vare den kostnadsfria Ortoalresa SmartConnect-applikationen, kan användaren konsultera, programmera och styra centrifugen från den enhet man väljer; PC, surfplatta och/eller mobiltelefon.
Anslut helt enkelt centrifugen till ert labbs WiFi-nätverk så har ni fullständig kontroll över utrustningen från vår app.

Högkapacitetscentrifuger

En kompakt och driftsäker centrifug med hög kapacitet. Den stora TFT-färgskärmen ger användaren enkel överblick över driftsparametrar och möjliggör export av data för efterföljande analys. De programmerbara parametrarna som tillhandahålls av centrifugen gör det möjligt för användaren att optimera arbetstiden i labbet, genom automatisering av

cykler och körningar. Centrifugen säkerställer på detta sätt också processpårbarhet.

Consul 22 är designad för att vara mångsidig och flexibel. Med Consul 22 kan man centrifugera i Swing-out rotorer för volymer på upp till 400 ml per bägare, rotorer för mikroplattor som kan ta plattor upp till 80 mm höjd, höghastighetsrotorer och rotorer för mikrorör samt ett brett utbud av adaptrar till dem.

En kompakt och driftsäker kylcentrifug med hög kapacitet. Den stora TFT-färgskärmen ger användaren enkel överblick över driftsparametrar och möjliggör export av data för efterföljande analys. De programmerbara parametrarna som tillhandahålls av centrifugen gör det möjligt för användaren att optimera arbetstiden i labbet, genom automatisering av cykler och körningar. Centrifugen säkerställer på detta sätt också processpårbarhet.

Consul 22 R är designad för att vara mångsidig och flexibel. Med Consul 22 R kan man centrifugera i Swing-out rotorer för volymer på upp till 400 ml per bägare, rotorer för mikroplattor som kan ta plattor upp till 80 mm höjd, höghastighetsrotorer och rotorer för mikrorör samt ett brett utbud av adaptrar till dem.

Det inbyggda kylsystemet gör att Consul 22 R kan hålla temperaturen i kammaren under 4°C oavsett rotortyp och hastighet.

Bänkcentrifug med stor kapacitet och hög prestanda. Med ett brett utbud av rotorer för att kunna centrifugera rör från 750 ml till 0,2 ml. Det finns mer än 12 olika rotorer till den, både vinkelrotorer och swing-out rotorer. Till rotorerna finns mer än 50 olika uppsättningar av adaptrar, vilket gör Digitor 22 till en fantastisk mångsidig centrifug.

Centrifugen har både hög hastighet och hög kapacitet och är därför väldigt flexibel.

Den stora TFT-färgskärmen ger användaren enkel överblick över driftsparametrar och möjliggör export av data för efterföljande analys. De programmerbara parametrarna som tillhandahålls av centrifugen gör det möjligt för användaren att optimera arbetstiden i labbet, genom automatisering av cykler och körningar. Centrifugen säkerställer på detta sätt också processpårbarhet.

Digitor 22 R är en kylcentrifug med stor kapacitet och maximal prestanda. Med ett brett utbud av rotorer för att kunna centrifugera rör från 750 ml till 0,2 ml. Det finns mer än 12 olika rotorer till den, både vinkelrotorer och swing-out rotorer. Till rotorerna finns mer än 50 olika uppsättningar av adaptrar, vilket gör Digitor 22 till en fantastisk mångsidig centrifug.

Centrifugen har både hög hastighet och hög kapacitet och är därför väldigt flexibel.

Den stora TFT-färgskärmen ger användaren enkel överblick över driftsparametrar och möjliggör export av data för efterföljande analys. De programmerbara parametrarna som tillhandahålls av centrifugen gör det möjligt för användaren att optimera arbetstiden i labbet, genom automatisering av cykler och körningar. Centrifugen säkerställer på detta sätt också processpårbarhet.

Det inbyggda kylsystemet gör att Digtor 22 R kan hålla temperaturen i kammaren under 4°C oavsett rotortyp och hastighet.

Den största av Ortoalresas bänkcentrifuger / kylcentrifuger, med en kapacitet på upp till 4 liter och en ergonomisk design som möjliggör enkel inlastning av rotorerna.

Centrifugen har ett brett utbud av tillbehör med kapacitet för maximalt fyra 1.000 ml flaskor, mikroplattor, mikrorör och ett stort antal positioner för de mest använda rören inom såväl kliniska som biotekniska tillämpningarna.

Den stora TFT-färgskärmen ger användaren enkel överblick över driftsparametrar och möjliggör export av data för efterföljande analys. De programmerbara parametrarna som tillhandahålls av centrifugen gör det möjligt för användaren att optimera arbetstiden i labbet, genom automatisering av cykler och körningar. Centrifugen säkerställer på detta sätt också processpårbarhet.

Det inbyggda kylsystemet gör att Dilitcen 22 R kan hålla temperaturen i kammaren under 4°C oavsett rotortyp och hastighet.

Golvstående centrifuger

Den golvstående centrifugen Magnus 22 erbjuder maximal prestanda för era centrifugprocesser. Den går lätt att installera i labbet utan att inkräkta på annat labbutrymme. Centrifugens ergonomiska design ger enkel åtkomst till rotorerna i rotorutrymmet.

Den stora TFT-färgskärmen ger användaren enkel överblick över driftsparametrar och möjliggör export av data för efterföljande analys. De programmerbara parametrarna som tillhandahålls av centrifugen gör det möjligt för användaren att optimera arbetstiden i labbet, genom automatisering av cykler och körningar. Centrifugen säkerställer på detta sätt också processpårbarhet.

Magnus 22 har ett brett utbud av rotorer och tillbehör för upp till 750 ml rör. Dessutom rotorer för mikroplattor, mikrorör och ett stort antal positioner för de vanligaste rören för kliniska applikationer.

Magnus 22 R är en golvstående kylcentrifug som erbjuder maximal prestanda för era centrifugprocesser. Den går lätt att installera i labbet utan att inkräkta på annat labbutrymme. Centrifugens ergonomiska design ger enkel åtkomst till rotorerna i rotorutrymmet.

Den stora TFT-färgskärmen ger användaren enkel överblick över driftsparametrar och möjliggör export av data för efterföljande analys. De programmerbara parametrarna som tillhandahålls av centrifugen gör det möjligt för användaren att optimera arbetstiden i labbet, genom automatisering av cykler och körningar. Centrifugen säkerställer på detta sätt också processpårbarhet.

Magnus 22 R har ett brett utbud av rotorer och tillbehör för upp till 750 ml rör. Dessutom rotorer för mikroplattor, mikrorör och ett stort antal positioner för de vanligaste rören för kliniska applikationer.

Det inbyggda kylsystemet gör att Magnus 22 R kan hålla temperaturen i kammaren under 4°C oavsett rotortyp och hastighet.

Centrifuger för speciella applikationer

Centrifuger har kommit ut ur laboratorier och är nu en del av produktionsprocesser. Detta har resulterat i att de finns närvarande i högst varierande miljöer såsom kök, operationssalar, kraftverk eller i återhämtningscenter för hotade och utrotningshotade arter.
I denna sektion hittar du utrustning för dessa typer av tillämpningar som har en gemensam egenskap: De följer specifika standardiserade processer och typen av provstöd är definierad i de föreskrifter som de följer. För frågor om de rör som anses vara vanliga, vänligen se vår tabell över rörreferenser.

Vi hittar därför tillämpningar som kräver butyrometrar, såsom för bestämning av fett i mejeriprodukter, andra som kräver kapillärrör, såsom för bestämning av mikrohematokritvärden, och andra som kräver rör som uppfyller ASTM-föreskrifter för cylindriska-koniska rör som mäter 6 “, 8”, etc.
Trots denna mångfald av tillämpningar tillåter det oss fortfarande att göra en andra uppdelning i vår linje av “speciella tillämpningar”: centrifuger för industriella tillämpningar och centrifuger för livsvetenskapliga tillämpningar.

Centrifuger för oljeindustrin

Digtor 22 C har en kapacitet för 4 rör på 8″, 6″, ASTM konade, päronformade samt  28 stycken API “finger”-rör. Mångsidig och effektiv, med bra tillval för olika applikationer inom oljeindustrin.

Ett av de mest prisvärda alternativet i sortimentet av centrifuger för oljelaboratorier som inte kräver uppvärmning. Den har samma tillbehör som de uppvärmda modellerna. Alla är de speciellt utformade för att arbeta med oljiga ämnen samt de reagenser som används i föreskrifter för olja.

Effektiv, snabb, mångsidig. Kan arbeta med 6″ och 8″ koniska profilrör, rör av pärontyp och rör av typen “finger” för små volymer. Den har en förinstallation för att kunna installera ett ventsystem för gaser (option) när det skulle behövas.

Digtor 22 C-8 är den största av Ortoalresas centrifuger för olja, med kapacitet för 8 rör à 8”, det bästa alternativet för testcentra som genomför ett stort antal oljeprover varje dag.

Centrifuger för vävnadsprover

Cytocentrifugen är designad för koncentration av biologiska prover på en synlig yta för mikroskopi för senare identifiering och karakterisering av provet.

Den är lätt att hantera och har bra funktioner för tester inom onkologi, cytologi- och mikrobiologi. Den har en Swing-out rotor för 4 prover, med två lägen för återvinning av filtratet vid låg koncentration av prover.
Den kan använda rotorer för rör eller plattor samma som till Digicen 21 centrifugen.

Plasmakoncentrationsprocesser för att erhålla prover från fibrinkoagel till blodplättar med hjälp av PRP-tekniker (trombocytrik plasma), PRF (trombocytrikt fibrin) och derivat, gör Plasma 22-centrifugen oumbärlig.

Maximal prestanda kan endast erhållas med utrustning som har validerats och för vilken de operativa parametrar, bortom RPM, RCF och tid, har beräknats för dessa processer.
Plasma 22 centrifug har utvecklats tillsammans med experter på dessa tekniker.

Den upprätthåller cellstrukturen i faserna för applikationen och säkerställer dess effektivitet i användarmiljön och undviker störningar av partiklar som hindrar vidhäftningen.

Digtor 22 COL är ett viktigt verktyg för fettbearbetning, där den högsta koncentrationen av stamceller kan hittas, för liposculpture-tekniker och reparativ kirurgi.

Vår cytocentrifug är designad för koncentration av biologiska prover på en yta för mikroskopering och provets identifiering och karakterisering. Centrifugen är lätt att hantera som ger snabbare resultat, en oumbärlig funktion inom onkologi, cytologi och mikrobiologiska. Rotorerna är försedda med OrtoAlresas smarta REI-system (Rotor Easy to Install) som gör att rotorn enkel kan installeras och tas bort utan användande av verktyg.

Tack vare den kostnadsfria Ortoalresa SmartConnect-applikationen, kan användaren konsultera, programmera och styra centrifugen från den enhet man väljer; PC, surfplatta och/eller mobiltelefon.
Anslut helt enkelt centrifugen till ert labbs WiFi-nätverk så har ni fullständig kontroll över utrustningen från vår app.

Centrifuger för Lacteal/Vetrinärlaboratorier

Centrifugen Lactor har designats för hantering av mejeriprodukter som t.ex mjölk, ost, grädde och yoghurtprover. Dess design gör att den kan bearbeta Gerber- eller löslighetsrör. Den har 16 program med möjlighet att lagra program med flera parametrarna för att analysera prover från olika typer av djur.

Den smidiga driften förlänger rörens livslängd och förhindrar att de går sönder. De samtidig och automatisk konvertering av RPM/FCR-värden eliminerar ytterligare beräkningar och värmesystemet säkerställer temperaturspårbarhet genom hela körningen.

Liten, kompakt och idealisk för applikationer inom veterinärlaboratorier där antalet proverna är små och olika typer av rör måste bearbetas samtidigt.
Den har en rotor för mikrorör och kapillärrör under samma körning.