Service i egen regi

Vi nöjer oss inte med att sälja bra produkter, vi tar ansvar för dem också! Under hela din produkts livscykel finns vi där för dig.

Vi utför teknisk support på laboratorieutrustning för att öka tryggheten och funktionaliteten.
Ninolabs serviceingenjörer har mångårig erfarenhet av kalibrering, service, valideringstjänster och installationer. Vi har dokumenterad fabriksutbildning och GMP-utbildning av våra serviceingenjörer.

Årliga kontroller – Förebyggande underhåll
Årliga kontroller av din utrustning minskar risken för driftstörningar. Det ger en ökad säkerhet för användaren, en mindre påverkan på verksamheten och som regel en lägre totalkostnad för er utrustning.
Vid den årliga genomgången genomförs kontrollmätningar, kontroller av kritiska parametrar och byte av filter och andra förslitningsdelar. I vissa fall finns det påbud från myndigheter att denna typ av service ska genomföras för att produktionskvaliteten ska kunna garanteras.
Dokumentation från utförda tester efterlämnas.

Aktuellt Arkiv

Se alla nyheter!

Dela denna post