Service

”Vi nöjer oss inte med att sälja bra produkter, vi tar ansvar för dem också!”

Vi utför teknisk support på laboratorieutrustning för att öka tryggheten och funktionaliteten. Ninolabs tekniker har mångårig erfarenhet av kalibrering, service, valideringstjänster och installationer. Vi har dokumenterad fabriksutbildning och GMP-utbildning av våra serviceingenjörer.

Du kan gå direkt till SERVICEBESTÄLLNING!

Ninolab utför:

 • Ackrediterad kylservice, se POLICYS & CERTIFIKAT
 • Årliga kontroller, planerad service. Läs om SERVICEAVTAL
 • Akutservice – Du kan gå direkt till SERVICEBESTÄLLNING!
 • Valideringstjänster, IQ/OQ
 • Kalibreringstjänster för bland annat partikelräknare, termometrar, klimatskåp, CO2 inkubatorer, centrifuger, frysar etc.
 • Installationer
 • Utbildning av brukare
 • Vi har frysar och ismaskiner för uthyrning när akuta behov uppstår
 • Vi kan tillhandahålla projektledning för större installationer och ombyggnationer

Här finner du dokument som inte faller under kategorin produktbroschyrer.

Intyg
Smittfrihetsintyg – Allmänt, fylls i och bifogas vissa produkter som skall lämnas för service
Dekontaminerinsintyg för Pipett – fylls i och bifogas pipetter för service
Thermo Forma Aqua Tec – Intyg att Aqua Tec Cleaning Cell inte erfordrar säkerhetsblad
Certifikat C11123 Kategori II – Företagscertifikat för kylarbeten
Returformulär för pipettkalibreringsservice

Kontakta oss för priser och beskrivning av våra tjänster!
Ring 08-590 962 50 eller maila till service@ninolab.se

Optimera din utrustning;

Låt oss hjälpa dig att identifiera enkla åtgärder för att säkerställa god driftsäkerhet hos din utrustning

Har du övervägt att skriva in ett serviceavtal och optimera driften av din laboratorieutrustning? Om du inte har – varför?

Rätt service är en fråga om att kombinera dina servicebehov med rätt lösningar, så att du får en optimal och lönsam kombination. Vi anser att överväganden om valet av servicelösning bör göras redan vid investeringsfasen när du väljer ny laboratorieutrustning. Faktum är att det kan visa sig vara en mycket dyr affär – kanske till och med en förlustaffär – om du inte analyserar servicebehovet och säkerställer att du har en god servicepartner att ta stöttning av innan tekniska driftstörningar, och om olyckan är framme, någon att omgående kontakta, och få hjälp utan fördröjning.

När du har bestämt dig för att investera i ny utrustning har du då också övervägt dina servicealternativ? Eller mer specifikt hur du kan arbeta med din leverantör för att optimera driften av utrustningen genom ett långsiktigt och produktivt samarbete.

Eller sett lite annorlunda: Har du övervägt dina nuvarande servicebehov och de lösningar du erbjuds? Och inte minst, vilka lösningar ger dig och ditt företag mest värde?

Och har du funderat på vad värsta scenariot är om du inte analyserar dina servicebehov innan du gör en investering? Vad händer om leverantören du valt inte kan leverera den tjänst du behöver på lång sikt?

Har du eller dina kollegor kvalifikationer eller tid att utföra underhåll, reparationer och inspektioner..?

Om ni har dessa kvalifikationer, försvinner de om bara någon enstaka anställd lämnar företaget?

 • Vad anser du viktigt för tjänsten? Vad är mest viktigt för dig?
 • Vad kräver lagen av den upphandlade utrustningen? Och vad rekommenderas i relevanta standarder?
 • Har du rätt tillgång till teknisk dokumentation, produktuppdateringar, reservdelar och teknisk support?
 • Är din leverantörs servicepersonal specialutbildad och kan den dokumenteras?
 • Finns det några fördelar med att välja en svensk leverantör? Vad sägs om svarstid, språk, pris etc.?
 • Hur viktigt är tjänsteleverantörens storlek och möjligheter att erbjuda försörjningssäkerhet, svarstid och flexibilitet?

Vår erfarenhet är att den enskilda användaren finner det svårt att bedöma vilka framtida tekniska tjänster man behöver – inklusive behovet av service i samband med installation och därefter löpande service.
Hos Ninolab  har vi därför gjort det en viktig fråga för att klargöra och täcka dina servicebehov. Vi kommer att bidra till den dagliga säkerheten i det laboratorium du arbetar med. Genom dialog hjälper vi dig att ställa rätt frågor och hitta svaren som är relevanta för ditt företag.

Tillverkarnas krav på underhåll kan vara svåra för en brukare att hålla rätt på, och missa de periodiska kontrollerna kan tillverkaren hävda att utrusningen inte har skötts enligt de anvisningar de skickar med

Vi kan erbjuda dig vårt standardutbud av tjänster.
Å andra sidan kan vi erbjuda dig ett samarbete där vi identifierar dina servicebehov tillsammans. Syftet är att ge dig bästa möjliga drifttrygghet och maximal driftsekonomi hos din utrustning.

Serviceavtal Frysar

För att minska risken för driftstörningar och förslitningar av frysarna förordnar Ninolab att samtliga frysar erhåller ett serviceavtal. Vid det årliga besöket kontrolleras kondensor, maskinutrymme, kylrörsisolering, lister samt att temperaturen uppmäts och verifieras. Finns det indikationer om förslitning på någon enskild del åtgärdas detta preventivt i samråd med brukaren/ utrustningsansvarige.

Ninolab erbjuder även utbildning för brukare. Vid denna utbildning kommer handhavande, hantering av mjukvara, säkerhetsfrågor, råd gällande enklare felavhjälpande och förebyggande underhåll att inkluderas.

Ninolab har en egen transportfunktion och ett nära samarbete med speditionsföretag vilket ger smidiga och kostnadseffektiva transporter om produkten behöver verkstadsreparation.

Eftersom laboratorieutrustning avkrävs en klanderfri driftsäkerhet, föreslår vi att din utrustning inspekteras och underhålls minst en gång per år.

Faktum är att antalet kontroller och underhåll bör vara en gång per år beror på en bedömning av de flesta tillverkarna, samt hur mycket du använder din utrustning i vardagen. Kanske behövs mer frekventa kontroller…?

Fördelarna med att kontrollera och underhålla din utrustning är i huvudsak större tillförlitlighet i vardagen. Därför får du en Underhållsprotokoll som dokumenterar instrumentets driftsstatus, inklusive eventuella kommentarer, om servicetekniker upplever några problem som bör beaktas. Det kan vara behov av reparation eller ett behov av att ändra driftsrutiner när du använder utrustningen. När du upptäcker fel på din utrustning blir du tillfrågad om reparation är önskvärd. Byte av delar och den tid som krävs för att reparera din utrustning faktureras då i utanför avtalskostnaden. Ni betalar enbart för de åtgärder som identifieras, och som ni vill ha åtgärdade.

Ninolab – en ledande servicepartner

Har ni behov av tillförlitlig utrustning?
Minska era kostnader över tid?
Önskar ni fokusera på er kärnverksamhet?

Ninolab har en egen transportfunktion och ett nära samarbete med speditionsföretag vilket ger smidiga och kostnadseffektiva transporter om produkten behöver verkstadsreparation.
Ninolab har ett datoriserat serviceordersystem vilket ger total spårbarhet på varje enskild produkt (serienummerbaserat).
Vi kan tillsammans med kunden direkt se om det skulle förekomma något mönster gällande service och uppkomna ärenden.
Önskar kunden kan vi även på plats fylla i en loggbok över vad som utförts på enheten och av vem.

Ninolab skapar en bättre driftsäkerhet för din laboratorieutrustning

Ninolab täcker dina servicebehov och vi bidrar till användarsäkerhet i ert laboratorium

Ninolab har de starkaste varumärkena inom laboratorieutrustning. Ninolab har valt att komplettera det här breda sortimentet med branschens största och starkaste serviceorganisation.

Nyanskaffning;
När du ska investera i laboratorieutrustning kan det vara svårt att bedöma vad dina behov är för installation och efterföljande service. Ninolabs serviceavdelning kan berätta om de alternativ som är tillgängliga för dig.

Dialog om behovet av laboratorietjänst
Ninolab erbjuder er ett informellt samtal för att diskutera dina specifika servicebehov. Syftet med denna diskussion är att ge dig bästa möjliga driftsäkerhet och funktion hos din utrustning. Samtidigt ska vi se till att du fullt ut drar nytta av samarbetet, som vi anser vara partnerskap.

Specialutbildade servicetekniker för GMP, GLP
Våra servicetekniker är alla specialutbildade och certifierade för att utföra service, kalibrering och dokumentationsarbete och ge dig bästa möjliga råd. Trygghet, kunskap och hög servicenivå är någraav Ninolabs kärnvärden.

Installationskvalificering (IQ) och Operation Qualification (OQ)

Om inte ett protokoll ifrån uppstart (Installationskontroll) är tillräckligt utförligt erbjuder vi även IQ/OQ.

Installation Qualification (IQ) validerar att instrumentet levereras i enlighet med tillverkarens produktspecifikation, och att produkten och installationen och dess förutsättningar uppfyller era och tillverkarens krav. Ninolab ser till att produkten installeras korrekt. IQ-proceduren bekräftar instrumentets konfiguration inklusive eventuell dator- och skrivarkommunikation. Vi testar utrustningen för att säkerställa att programvara och hårdvara är korrekt installerade och att elektriska och eventuella mediaanslutningar är i funktion. Kontrollen dokumenteras genom ett omfattande dokumentationspaket.

Operation Qualification (OQ) är ett testförfarande för att säkerställa att instrumentet fungerar i sin prestanda i enligt med produktspecifikationen. OQ-testerna validerar att instrumentet uppfyller alla relevanta produktspecifikationer, i den miljö där den kommer att användas. Testerna är dokumenterade genom ett omfattande dokumentationspaket. OQ-proceduren följer omedelbart efter IQ-förfarandet.

Installationskontroll – mindre omfattande än Installationskvalificering 

Med en installationskontroll säkerställer ni att er utrustning är installerad korrekt och att den fungerar enligt de basala parametrar som är uppgivna.

Under kontrollen kontrolleras enheten så inga transportskador har uppkommit, säker placering och att installation sker enligt tillverkarens anvisningar. Detta säkerställer att utrustningens omgivning också utvärderas, vilket kan ge er större säkerhet om att eventuella brister och nackdelar med utrustningens avsedda plats kommer att identifieras.

Vidare hålls under installationskontrollen en kort instruktion till brukarna (option). Installationskontrollen dokumenteras, och ett installations protokoll efterlämnas, som spårbar dokumentation. Utbildning kan förvärvas.

Installationskontrollen erbjuds endast i samband med installationen av ny utrustning. Om det finns behov av ett utökat installationstest vill vi diskutera villkoren för IQOQ.

Ninolab erbjuder reparation av laboratorieutrustning antingen hos kund, på vår egen verkstad eller hos vår leverantör.

Som allmän regel sker all service på plats för installation. Undantaget är service på partikelräknare vilka kalibreras på i Ninolabs kontrollerade kalibrerings facilitet. Denna utrustning måste skickas till Ninolab för förebyggande service eller reparationer.

Utrustningen kan endast skickas för reparation enligt överenskommelse med vårt kundcenter, beroende på säkerhetsrutiner för Ninolabs personal, ett signerat de kontamineringsintyg måste biläggas utrustningen, och det kan behövas samordning av övriga inkomna produkter.

De kontamineringsintyg kan laddas ner (länk) ifrån Ninolabs hemsida.
Du kan beställa service via Kundsupport, telefon 08-59096250 eller via Servicebeställning

Ninolab – en ledande servicepartner

Har ni behov av tillförlitlig utrustning?
Minska era kostnader över tid?
Önskar ni fokusera på er kärnverksamhet?

Ninolab har en egen transportfunktion och ett nära samarbete med speditionsföretag vilket ger smidiga och kostnadseffektiva transporter om produkten behöver verkstadsreparation.
Ninolab har ett datoriserat serviceordersystem vilket ger total spårbarhet på varje enskild produkt (serienummerbaserat).
Vi kan tillsammans med kunden direkt se om det skulle förekomma något mönster gällande service och uppkomna ärenden.
Önskar kunden kan vi även på plats fylla i en loggbok över vad som utförts på enheten och av vem.

Ninolab skapar en bättre driftsäkerhet för din laboratorieutrustning

Ninolab täcker dina servicebehov och vi bidrar till användarsäkerhet i ert laboratorium

Ninolab har de starkaste varumärkena inom laboratorieutrustning. Ninolab har valt att komplettera det här breda sortimentet med branschens största och starkaste serviceorganisation.

Nyanskaffning;
När du ska investera i laboratorieutrustning kan det vara svårt att bedöma vad dina behov är för installation och efterföljande service. Ninolabs serviceavdelning kan berätta om de alternativ som är tillgängliga för dig.

Dialog om behovet av laboratorietjänst
Ninolab erbjuder er ett informellt samtal för att diskutera dina specifika servicebehov. Syftet med denna diskussion är att ge dig bästa möjliga driftsäkerhet och funktion hos din utrustning. Samtidigt ska vi se till att du fullt ut drar nytta av samarbetet, som vi anser vara partnerskap.

Specialutbildade servicetekniker för GMP, GLP
Våra servicetekniker är alla specialutbildade och certifierade för att utföra service, kalibrering och dokumentationsarbete och ge dig bästa möjliga råd. Trygghet, kunskap och hög servicenivå är någraav Ninolabs kärnvärden.

Ninolab utför:

 • Ackrediterad kylservice, se POLICYS & CERTIFIKAT
 • Årliga kontroller, planerad service. Läs om SERVICEAVTAL
 • Akutservice – Du kan gå direkt till SERVICEBESTÄLLNING!
 • Valideringstjänster, IQ/OQ
 • Kalibreringstjänster för bland annat partikelräknare, termometrar, klimatskåp, CO2 inkubatorer, centrifuger, frysar etc.
 • Installationer
 • Utbildning av brukare
 • Vi har frysar och ismaskiner för uthyrning när akuta behov uppstår
 • Vi kan tillhandahålla projektledning för större installationer och ombyggnationer

Här finner du dokument som inte faller under kategorin produktbroschyrer.

Intyg
Smittfrihetsintyg – Allmänt, fylls i och bifogas vissa produkter som skall lämnas för service
Dekontaminerinsintyg för Pipett – fylls i och bifogas pipetter för service
Thermo Forma Aqua Tec – Intyg att Aqua Tec Cleaning Cell inte erfordrar säkerhetsblad
Certifikat C11123 Kategori II – Företagscertifikat för kylarbeten
Returformulär för pipettkalibreringsservice

Kontakta oss för priser och beskrivning av våra tjänster!
Ring 08-590 962 50 eller maila till service@ninolab.se

Optimera din utrustning;

Låt oss hjälpa dig att identifiera enkla åtgärder för att säkerställa god driftsäkerhet hos din utrustning

Har du övervägt att skriva in ett serviceavtal och optimera driften av din laboratorieutrustning? Om du inte har – varför?

Rätt service är en fråga om att kombinera dina servicebehov med rätt lösningar, så att du får en optimal och lönsam kombination. Vi anser att överväganden om valet av servicelösning bör göras redan vid investeringsfasen när du väljer ny laboratorieutrustning. Faktum är att det kan visa sig vara en mycket dyr affär – kanske till och med en förlustaffär – om du inte analyserar servicebehovet och säkerställer att du har en god servicepartner att ta stöttning av innan tekniska driftstörningar, och om olyckan är framme, någon att omgående kontakta, och få hjälp utan fördröjning.

När du har bestämt dig för att investera i ny utrustning har du då också övervägt dina servicealternativ? Eller mer specifikt hur du kan arbeta med din leverantör för att optimera driften av utrustningen genom ett långsiktigt och produktivt samarbete.

Eller sett lite annorlunda: Har du övervägt dina nuvarande servicebehov och de lösningar du erbjuds? Och inte minst, vilka lösningar ger dig och ditt företag mest värde?

Och har du funderat på vad värsta scenariot är om du inte analyserar dina servicebehov innan du gör en investering? Vad händer om leverantören du valt inte kan leverera den tjänst du behöver på lång sikt?

Har du eller dina kollegor kvalifikationer eller tid att utföra underhåll, reparationer och inspektioner..?

Om ni har dessa kvalifikationer, försvinner de om bara någon enstaka anställd lämnar företaget?

 • Vad anser du viktigt för tjänsten? Vad är mest viktigt för dig?
 • Vad kräver lagen av den upphandlade utrustningen? Och vad rekommenderas i relevanta standarder?
 • Har du rätt tillgång till teknisk dokumentation, produktuppdateringar, reservdelar och teknisk support?
 • Är din leverantörs servicepersonal specialutbildad och kan den dokumenteras?
 • Finns det några fördelar med att välja en svensk leverantör? Vad sägs om svarstid, språk, pris etc.?
 • Hur viktigt är tjänsteleverantörens storlek och möjligheter att erbjuda försörjningssäkerhet, svarstid och flexibilitet?

Vår erfarenhet är att den enskilda användaren finner det svårt att bedöma vilka framtida tekniska tjänster man behöver – inklusive behovet av service i samband med installation och därefter löpande service.
Hos Ninolab  har vi därför gjort det en viktig fråga för att klargöra och täcka dina servicebehov. Vi kommer att bidra till den dagliga säkerheten i det laboratorium du arbetar med. Genom dialog hjälper vi dig att ställa rätt frågor och hitta svaren som är relevanta för ditt företag.

Tillverkarnas krav på underhåll kan vara svåra för en brukare att hålla rätt på, och missa de periodiska kontrollerna kan tillverkaren hävda att utrusningen inte har skötts enligt de anvisningar de skickar med

Vi kan erbjuda dig vårt standardutbud av tjänster.
Å andra sidan kan vi erbjuda dig ett samarbete där vi identifierar dina servicebehov tillsammans. Syftet är att ge dig bästa möjliga drifttrygghet och maximal driftsekonomi hos din utrustning.

Eftersom laboratorieutrustning avkrävs en klanderfri driftsäkerhet, föreslår vi att din utrustning inspekteras och underhålls minst en gång per år.

Faktum är att antalet kontroller och underhåll bör vara en gång per år beror på en bedömning av de flesta tillverkarna, samt hur mycket du använder din utrustning i vardagen. Kanske behövs mer frekventa kontroller…?

Fördelarna med att kontrollera och underhålla din utrustning är i huvudsak större tillförlitlighet i vardagen. Därför får du en Underhållsprotokoll som dokumenterar instrumentets driftsstatus, inklusive eventuella kommentarer, om servicetekniker upplever några problem som bör beaktas. Det kan vara behov av reparation eller ett behov av att ändra driftsrutiner när du använder utrustningen. När du upptäcker fel på din utrustning blir du tillfrågad om reparation är önskvärd. Byte av delar och den tid som krävs för att reparera din utrustning faktureras då i utanför avtalskostnaden. Ni betalar enbart för de åtgärder som identifieras, och som ni vill ha åtgärdade.

Transport

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Uppstart

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Projektledning

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Validering (IQ/OQ)

Om inte ett protokoll ifrån uppstart är tillräckligt utförligt erbjuder vi ...

Installation

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Förebyggande underhåll

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Reparation

Ninolab erbjuder reparation av laboratorieutrustning antingen ...

Utbildning

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Stäng meny