Återvinning

Genom bl.a. vår anslutning till Elkretsen och Förpackningsinsamlingen bidrar vi till en större återvinningsgrad. 

När du köper en ny utrustning från Ninolab kan du få din gamla uttjänta produkt omhändertagen för att den på ett riktigt och miljövänligt sätt återvinns och på så vis minimerar miljöbelastningen samtidigt som du bidrar till en bättre framtid för oss alla.

Kontakta oss för ytterligare information: