Stabil, smart och säker frysförvaring

Haier Biomedical har ett omfattande program av både enklare och mer avancerade lågtemperaturskåp/-boxar för stabil frysförvaring ner till -86°C.

Smart pekskärm
10-tums pekskärm med modernt användargränssnitt. Förutom temperaturen och alla säkerhetsfunktioner visas även temperaturgrafer över tid, eventuella larm samt historik på all data (kan laddas ner via USB).
Inbyggt provhanteringssystem för precis identifiering av vilka prover som förvaras i frysen. WiFi-anslutning för övervakning via exempelvis mobiltelefon.

Maximal provsäkerhet
Varje oberoende kylsystem kan bibehålla -80°C separat.

Snabb infrysning
Snabb och effektiv infrysning – det tar i genomsnitt tre timmar att nå -80°C vid en omgivningstemperatur av +25°C. Detta ger utmärkta återhämtningstider efter dörröppningar.

Maximal energieffektivitet
TwinCool-systemet drar inte mer än 12 kWh/dag.

Naturliga köldmedel
Frysarna har naturliga köldmedier (R170 och R290) med ett mycket lågt GWP*-värde jämfört med traditionella CFC-köldmedier vilket är mycket bättre ur miljösynpunkt.

VIP isolering
(Vacuum Insulated Panel)
Frysarna har VIP isolering som möjliggör minskade yttermått i förhållande till förvaringskapaciteten. Ett stort plus är också att denna isoleringsmetod bidrar till en lägre energiförbrukning.

*Köldmediers miljöpåverkan mäts i ett tal kallat GWP (Global Warming Potential) och anger hur stor växthuseffekt det specifika köldmediet har i förhållande till koldioxid. Ett köldmedium med ett högt GWP- värde bidrar mer till växthuseffekten än ett med ett lågt GWP värde.

Produkter

Läs mer om våra lågtempfrysar

Nyheter Arkiv

Se alla nyheter!

Dela denna post