Reparation

Ninolab erbjuder reparation av laboratorieutrustning antingen hos kund, på vår egen verkstad eller hos vår leverantör.

Som allmän regel sker all service på plats för installation. Undantaget är service på partikelräknare vilka kalibreras på i Ninolabs kontrollerade kalibreringsfacilitet. Denna utrustning måste skickas till Ninolab för förebyggande service eller reparationer.

Utrustningen kan endast skickas för reparation efter överenskommelse med vårt kundcenter beroende på säkerhetsrutiner för Ninolabs personal. Normalt skall ett signerat de-kontamineringsintyg/smittfrihetsintyg biläggas utrustningen. I vissa fall erfordras även samordning av övriga inkommande produkter.

Intyg att bifoga
Smittfrihetsintyg – Allmänt, fylls i och bifogas vissa produkter som skall lämnas för service
Dekontaminerinsintyg för Pipett – fylls i och bifogas pipetter för service

Du kan beställa service via Kundsupport, telefon 08-59096250 eller via ServicebeställningI

Kontakta oss för ytterligare information: