Utbildning

Ninolab kan tillhandahålla utbildningar på olika nivåer. Det kan vara applikationsutbildningar vilka Ninolabs produktspecialister utför. Behövs grundläggande teknisk orientering kan Ninolab tillhandahålla utbildning för tekniker (‘first line’) och brukare.

Vår filosofi är att brukarens organisation skall ha grundläggande kunskap om sin utrustning, Ninolab besitter djupare teknisk kompetens och skulle det så krävas så stöttar tillverkaren med sina resurser.

Kontakta oss för ytterligare information: