Vi erbjuder allt inom service & teknisk support

Bra produkter blir bättre med tiden

Teknisk support ger dig möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet
Teknisk support har en gedigen erfarenhet av den utrustning Ninolab säljer, företaget har ett nära samarbete med sina leverantörer och Ninolabs serviceingenjörer har löpande utbildning inom sina respektive produktgrupper.

Installationer
Att utrustningen kommer på plats och att media är på ett korrekt sätt ansluten är steg ett för att produkten skall fungera på korrekt sätt. Viss utrustning är både tung och otymplig och kan därigenom behöva hjälp på plats.

Uppstarter
När utrustningen är installerad korrekt är det dags att ta den i bruk.
Ofta är det parametrar som skall ställas in. För brukaren kan det vara att anpassa den till de förutsättningar som önskas. På vissa utrustningar skall kalibreringar utföras innan man med säkerhet vet att den uppfyller de krav som ställs på utrustningen.

Projektledning
Vid större leveranser kan de krävas att en samordning mellan ett flertal aktörer sker. Vid dessa tillfällen kan Ninolab tillhandahålla teknisk projektledning.
En projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt, samt att stämma av de olika delarna i projektet, rapportera till styrgrupp och se till att detaljer fångas upp och inte faller mellan stolarna

Utbildning
Ninolab kan tillhandahålla utbildningar på olika nivåer. Det kan vara applikationsutbildningar, vilka Ninolabs produktspecialister utför. Behövs grundläggande teknisk orientering kan Ninolab tillhandahålla utbildning för tekniker (‘frst line’) och brukare. Vår filosofi är att brukarens organisation skall ha grundläggande kunskap om sin utrustning, Ninolab besitter djupare teknisk kompetens och skulle det så krävas så stöttar tillverkaren med sina resurser.

Årliga kontroller – Förebyggande underhåll
Årliga kontroller av din utrustning minskar risken för driftstörningar. Det ger en ökad säkerhet för användaren, en mindre påverkan på verksamheten och som regel en lägre totalkostnad för er utrustning. Vid den årliga genomgången genomförs kontrollmätningar, kontroller av kritiska parametrar och byte av filter och andra förslitningsdelar. I vissa fall finns det påbud från myndigheter att denna typ av service skall genomföras för att
produktionskvaliteten skall kunna garanteras. Dokumentation från utförda tester efterlämnas.

Felavhjälpande service
När oturen är framme och man får problem med sin utrustning finns det goda resurser inom Ninolab för att erbjuda kvalificerad hjälp. Ninolab har personal i hela landet – Upplands Väsby, Umeå, Mölndal och Malmö/ Lund-regionen. Man kan dygnet runt göra felanmälan till Ninolab via vår hemsida www.ninolab.se, eller maila till service@ninolab.se

Kvalificeringstjänster, IQ/OQ
Ninolab har utbildat sin personal inom GXP (GLP, GMP) för att möta de ökade kraven från bl.a läkemedelsindustrin.
Ninolab har genomfört många Installations- och Driftkvalificeringar på den utrustning vi förmedlar. Denna typ av tester är obligatoriska i många verksamheter och den borgar för att utrustningen är installerad och fungerar på ett tilltänkt sätt. IQ/OQ tester är mycket djuplodande och dess utformning sker i dialog men kunden.

Vårt Serviceerbjudande:

• Akutservice  • Serviceavtal (förebyggnade service/underhåll)  • Fullserviceavtal  • Ackrediterad kylservice 
• Dokumentarad kvalificering IQ och OQ  • Spårbar kalibrering  • Installation  • Utbildning

Aktuellt Arkiv

Se alla nyheter!

Dela denna post

Dela på print
Dela på email